Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:23
-3,64 %
46.491,78
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 04.03
0,07 %
1.454,67
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov
Vsebina
1.Uvod
2.Kaj je vzajemni sklad
3.Primerjava z drugimi naložbami
4.Jamstvo za vloge
5.Donos, tveganje in vrste skladov
6.Nakup in prodaja
7.Dokumenti skladov
8.Provizije in drugi stroški
9.Davki
10.Krovni skladi
 Kaj je vzajemni sklad

Vzajemni sklad je gmota premoženja, namenjena investiranju v različne vrste naložb. Lastništvo tega premoženja je razdeljeno v točke (podobno kot delnice pri delniški družbi), te pa so praviloma v lasti velikega števila oseb. Lastništvo točk prinaša pravico do izplačila po tekoči vrednosti glede na rast premoženja sklada in pravico do sorazmernega deleža premoženja v primeru likvidacije sklada.

Razlog za vstop v vzajemni sklad je pričakovanje, da bo mogoče s takšnimi naložbami, v kakršne vlaga izbrani sklad, doseči v povprečju višji donos kot denimo pri varčevanju v banki, ne da bi se pri tem pretirano povečalo tveganje - hkrati pa nimate časa, znanja ali želje, da bi posamezne naložbe izbirali in upravljali sami.

Premoženje sklada upravlja posebej v ta namen ustanovljena družba - družba za upravljanje, katere ustanovitev, poslovanje in nadzor zelo podrobno opredeljujejo veljavni predpisi, za njihovo izvajanje pa skrbi državna Agencija za trg vrednostnih papirjev. Družba za upravljanje zaposluje kot upravljalce konkretne osebe, ki opravljajo svoje delo na podlagi strokovnih izpitov in izkušenj.

Družba za upravljanje ima nalogo, da premoženje sklada čim bolje razvršča med izbrana naložbena področja v skladu s pravili upravljanja in prospektom, ki sta javno objavljena dokumenta sklada, namenjena dobri obveščenosti in izbiri s strani vlagateljev. Več o tem lahko preberete v poglavju Dokumenti skladov.

V vzajemni sklad lahko vstopi kdorkoli, najmanjši znesek za vstop je praviloma vrednost ene točke, ki tipično znaša (pri različnih skladih) nekaj deset evrov (z razponom od manj kot en do več kot tisoč evrov). Tudi izstop iz sklada - prodaja vseh ali dela vaših točk - je mogoč kadarkoli v času nekaj dni po odločitvi (torej podobno kot bančna vloga na odpoklic, le da je čas najave zelo kratek). Več o tem v poglavju Nakup in prodaja.

O stroških, ki nastopajo pri vstopu, izstopu in v času lastništva točk, lahko preberete več v poglavju Provizije in drugi stroški.

Kakšna vrsta sklada in kateri od obstoječih skladov je pravi za vas, je stvar posameznika. Odvisno je vsaj od vašega odnosa do tveganja, od pričakovanj o donosu, ter od obdobja, v katerem lahko denar pustite v skladu. Več o tem najdete v poglavju Donos, tveganje in vrste skladov.

Naprej:  Primerjava z drugimi naložbami