Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 11:24
0,61 %
17.072,40
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 27.11
-0,36 %
1.302,43
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Krediti  >  Odobravanje kredita
Vsebina
1.Uvod
2.Kaj je SISBON
3.Kaj mora vsebovati kreditna pogodba
4.Zavarovanje kredita
5.Stroški, ki jih nosi kreditojemalec
6.Razne oblike obrestne mere
7.Kaj je efektivna obrestna mera (EOM)
8.Vloga kreditnih posrednikov
 Kaj je efektivna obrestna mera (EOM)

EOM (efektivna obrestna mera) je kazalnik, ki omogoča primerjavo kreditov med seboj. Izražen je v odstotkih (%).

EOM je torej letna obrestna mera, katere izračun je odvisen od: zneska kredita, roka črpanja, roka vračila, števila mesečnih obveznosti, realne obrestne mere, stroškov odobritve kredita in drugih stroškov, povezanih s kreditom, ki jih plača kreditojemalec (zavarovanja, cenitev nepremičnine) . Poenostavljeno rečeno torej vključuje skoraj vse stroške, ki jih ima kreditojemalec, predstavljene na skupnem imenovalcu.

Vendar pa je primerjava EOM dveh kreditov smiselna samo, če imata oba kredita enak znesek kredita in enako dobo odplačevanja. Ekonomsko rečeno, EOM je tista letna diskontna stopnja, ki izenači sedanjo vrednost vseh črpanj kredita (potrošnikovih pritokov oziroma "plusov") s sedanjo vrednostjo vseh odplačil in stroškov (odtokov oziroma "minusov"). To pomeni: če stroškov ne bi bilo, bi bila efektivna obrestna mera enaka obrestni meri kredita, ker pa so, je EOM višja.

Česa ne vsebuje? Notarskih stroškov ali stroškov vpisa hipoteke v zemljiško knjigo. Kljub temu, da je metodologija EOM zakonsko predpisana, je smiselno pri konkretnem prikazu EOM preveriti, kaj točno je v njej zajeto in kaj ni.

EOM se lahko spremeni v primeru spremembe kateregakoli elementa, ki ga vsebuje EOM (npr. pri spremenljivi obrestni meri vedno, ko se spremeni EURIBOR) ali spremembe zapadlosti.

Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite (za določene zneske in ročnosti) na osnovi ponudb bank in hranilnic objavlja Banka Slovenije dvakrat letno in jih najdete tukaj.Naprej:  Vloga kreditnih posrednikov