Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 14:12
0,53 %
11.824,86
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 12:10
0,28 %
1.138,26
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Krediti
Vsebina
1.Uvod
2.Če stranka ne more odplačevati kredita
3.Če želi stranka predčasno odplačati kredit
 Odplačevanje kredita

Odplačevanje kredita lahko poteka na različne načine, na primer, v enem samem znesku po določenem času vrnemo glavnico in obresti. Pri limitu na TRR vračamo kredit (odplačujemo negativno stanje na računu) po želji in sposobnostih.

Obročno odplačevanje kredita poteka po "voznem redu", ki ga imenujemo amortizacijski ali odplačilni načrt. Najbolj razširjeno je anuitetno odplačevanje, kjer so obroki (anuitete) enaki.

Obroke lahko kreditojemalec:

  • nakazuje sam,
  • ali jih v njegovem imenu nakazuje njegov delodajalec (tako imenovana administrativna prepoved),
  • ali pa jih banka sama trga z njegovega transakcijskega računa

Amortizacijski načrt je tabela, ki vsebuje seznam prihodnjih datumov, na katere zapade obveznost v določenem znesku. Pri anuitetah vsak obrok vsebuje en del, ki pomeni odplačilo obresti, in preostanek, ki pomeni odplačilo glavnice (razdolžnina). Glavnica se torej po vsakem obroku zmanjša za tisti del, ki predstavlja razdolžnino. V začetnem obdobju odplačevanja večji del obroka predstavljajo obresti in le manjši del razdolžnina, potem pa se razmerje obrne.

Ne smemo pa pozabiti, da je amortizacijski načrt nespremenljiv le v primeru fiksne obrestne mere. Le v tem primeru vnaprej poznamo višino svojih obveznosti. V nasprotnem primeru pa se amortizacijski načrt spremeni vsakič, ko se ažurira obrestna mera kredita glede na stanje referenčne obrestne mere. Če je uporabljen, na primer, 12-mesečni EURIBOR, se to dogaja enkrat letno. In če ta sprememba pomeni zvišanje obrestne glede na preteklo leto, se vsi v amortizacijskem načrtu obroki do konca povišajo.Naprej:  Če stranka ne more odplačevati kredita