Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 10:16
0,49 %
13.115,29
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 09:15
-1,14 %
1.139,19
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Krediti  >  Odobravanje kredita
Vsebina
1.Uvod
2.Kaj je SISBON
3.Kaj mora vsebovati kreditna pogodba
4.Zavarovanje kredita
5.Stroški, ki jih nosi kreditojemalec
6.Razne oblike obrestne mere
7.Kaj je efektivna obrestna mera (EOM)
8.Vloga kreditnih posrednikov
 Kaj mora vsebovati kreditna pogodba

Kreditna pogodba mora opredeliti naslednje podatke:
 • čisto vrednost kredita (znesek) ali kreditni limit, če ta obstaja,
 • efektivno obrestno mero EOM in pogoje, pod katerimi je dopustno spremeniti efektivno obrestno mero,
 • način obrestovanja,
 • pogostost kapitalizacije (pripisovanja obresti k dolgu),
 • način prilagajanja obrestne mere in uporabljen indeksacijski mehanizem (EURIBOR, LIBOR...)
 • stroške, ki niso zajeti v izračunu efektivne obrestne mere,
 • pogoje plačila, ki so naloženi potrošniku, zlasti predvidene zneske posameznih plačil, število plačil, natančen datum zapadlosti plačil in, če je mogoče, skupen znesek plačil,
 • zavarovanja, ki jih mora zagotoviti potrošnik,
 • pravico, da potrošnik odplača kredit pred zapadlostjo in pravico, da lahko v takem primeru zahteva zmanjšanje zneskov pod pogoji, ki jih določa 12. člen ZPotK,
 • pravico, da lahko potrošnik odstopi od pogodbe in obveznosti potrošnika, če to pravico izkoristi,
 • pri kreditnih pogodbah, kjer je obračun vezan na uporabo tuje valute, navedbo tuje valute in vrsto tečaja, po katerem se izračunava vrednost v domači valuti, in opozorilo, da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi predvideni zneski posameznih plačil.


Naprej:  Zavarovanje kredita