Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:43
-0,75 %
19.336,72
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 03.12
0,30 %
1.339,41
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov  >  Nakup in prodaja
Vsebina
1.Uvod
2.Vstop v sklad - pristopna izjava
3.Elektronski pristop k skladu
4.Kako poteka nakup
5.Število točk in cena točke
6.Prodaja točk
7.Naenkrat ali postopoma?
8.Metoda povprečnega stroška
 Prodaja točk

Po zakonu lahko kot imetnik točk posameznega sklada od družbe za upravljanje kadarkoli zahtevate izplačilo odkupne vrednosti.

Točna oblika in vsebina zahtevka ter potek obračuna in izplačila so zapisani v pravilih upravljanja vsakega sklada, splošno pa velja:

  • zahtevo za izplačilo morate predložiti pisno ali pa po določeni elektronski poti, če pravila sklada to možnost dopuščajo;
  • če pravila upravljanja sklada določajo posebno obliko obrazca za izplačilo, mora biti vaša zahteva res podana na takem obrazcu.

Vnovčite lahko celotno svojo vlogo v skladu ali pa le del. V zahtevi za izplačilo navedete število točk, ki jih želite vnovčiti, ali pa znesek, ki ga želite dobiti (če obrazec to možnost predvideva).

Upravljalska družba mora izvršiti izplačilo na vaš bančni račun najkasneje v roku petih delovnih dni po koncu obračunskega dneva, na katerega se izračunava odkupna vrednost investicijskega kupona; pravila sklada pa lahko določajo tudi krajši rok.

Če je zahteva za izplačilo pomanjkljivo ali nepravilno izpolnjena, družba za upravljanje vlagatelja najkasneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve za izplačilo pozove, da pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti odpravi, za čas prejema zahteve pa se šteje čas prejema popolno izpolnjene zahteve za izplačilo odkupne vrednosti investicijskega kupona vzajemnega sklada.

Pravila posameznega sklada tudi določajo, kateri je tisti dan (glede na uro) po prejemu zahteve za izplačilo katerega vrednost točke (zmanjšana za izstopno provizijo) bo podlaga za izračun izplačila (obračunski dan).

Zahtevki za izplačilo s strani različnih vlagateljev se obračunajo v takšnem vrstnem redu, kot so bili prejeti.

Naprej:  Naenkrat ali postopoma?