Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:22
-1,07 %
19.273,87
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 03.12
0,30 %
1.339,41
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov  >  Nakup in prodaja
Vsebina
1.Uvod
2.Vstop v sklad - pristopna izjava
3.Elektronski pristop k skladu
4.Kako poteka nakup
5.Število točk in cena točke
6.Prodaja točk
7.Naenkrat ali postopoma?
8.Metoda povprečnega stroška
 Kako poteka nakup

Nakup točk poteka tako, da na račun izbranega sklada nakažete (v banki, na pošti, z elektronskim bančništvom - to ni bistveno) znesek, ki ga želite vložiti.

Vsak sklad ima določen najmanjši znesek, ki ga je mogoče vložiti. Pogosto je ta kar enak vrednosti ene točke sklada, povečani za vstopno provizijo. Kadar pa obstaja neka izrecna višina, je ta ponavadi zastavljena tako, da je lahko vsakomur dostopna - denimo par deset evrov. Izjeme so redke.

Če vam je upravljalska družba skupaj s prejšnjim obračunom poslala izpolnjeno (razen zneska) položnico, namenjeno naslednjemu vplačilu ali pa ste takšno položnico dobili ob prvem pristopu k skladu, je smiselno, da v izogib možnim napakam pri pisanju uporabite kar to.

Kadar pa podatke za nakazilo vnašate sami, pazite, da kot sklic vnesete svojo številko stranke, ki vam jo je dodelila upravljalska družba in ste jo lahko videli na kateri od izpolnjenih položnic. V primeru dvoma se obrnite na upravljalsko družbo ali na družbo, pri kateri ste sklenili pristopno izjavo.

Ali je mogoče tudi vplačevanje prek trajnikov oziroma odtegljajev od plače, je stvar dogovora z vašo banko oziroma delodajalcem in seveda tega, ali izbrani sklad to omogoča. Nekatere banke nudijo brezplačni trajnik, le če gre za vplačila v "njihove sklade", sicer pa tudi za tudi za t.i. avtomatski trajnik zaračunajo nekaj stroškov. O tem se velja predhodno pozanimati pri vaši banki.

Kdaj in koliko moram vložiti

Glede tega ni nobenega "moram". Vlagate takrat in toliko, kot se vam zdi. Nekateri (redki) skladi imajo omejitev začetnega (prvega) vplačila v sklad. Na primer, da mora znašati vsaj 1.000 evrov. V takem primeru je pač to omejitev potrebno upoštevati, vendar teh primerov ni veliko.

Pri nekaterih skladih sicer obstaja možnost, da se izrecno zavežete, da boste določen čas vplačevali določene zneske - običajno se to imenuje "varčevalni načrt". V zameno za to predvidljivost vam upravljalska družba, ki upravlja tisti sklad, prizna nekaj popusta pri provizijah. Podrobnosti so lahko od sklada do sklada zelo različne, splošno vzeto pa to ni nekaj, kar bi prinašalo očitne prednosti za vsakogar.

Investicijski kupon

Ob nakupu vam upravljalska družba lahko izda investicijski kupon - vrednostni papir, ki dokazuje imetništvo kupljenega števila točk - kot dejanski papir ali pa ga za vas brezplačno vodi nematerializirano, kot podatek v svoji računalniški evidenci (podobno kot delnice in obveznice na računih pri borznih hišah in v KDD). To je odvisno od pravil izbranega sklada, če pa pravila dopuščajo obe možnosti, je stvar vaše izbire.

Po vsakem nakupu ali prodaji vam upravljalska družba izdela in po pošti dostavi obračun, iz katerega je razvidno, za kakšen denar je šlo, kakšno število točk je to pomenilo in kakšni so bili stroški pri opravljenem poslu.Naprej:  Število točk in cena točke