Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 05:40
-0,91 %
19.303,80
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 03.12
0,30 %
1.339,41
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov  >  Nakup in prodaja
Vsebina
1.Uvod
2.Vstop v sklad - pristopna izjava
3.Elektronski pristop k skladu
4.Kako poteka nakup
5.Število točk in cena točke
6.Prodaja točk
7.Naenkrat ali postopoma?
8.Metoda povprečnega stroška
 Število točk in cena točke

Koliko točk ste kupili?

Po prejemu sredstev upravljalska družba obračuna vašo vlogo tako, da prejeti znesek deli z vrednostjo točke, povečano za vstopno provizijo. Tako dobljena vrednost je število kupljenih točk.

Upravljalska družba vam v roku nekaj dni po prejemu sredstev izda in po pošti dostavi obračun vašega vplačila, kjer so razvidni (vsaj) vplačani znesek, obračunana provizija, cena točke in kupljeno število točk.

Število točk se običajno izračuna na štiri decimalke, tako da so morebitni "ostanki" zanemarljivi. Če pa vendarle obstajajo, se poračunajo tako, kot določajo pravila upravljanja oziroma prospekt izbranega sklada. Običajno je, da se presežek vrne vlagatelju.

Po kakšni ceni ste kupili?

Po veljavnih pravilih se nakup točk praviloma zgodi po vrednosti, ki je v trenutku vplačila še ne poznate - gre za vrednost točke (povečane za vstopno provizijo) na dan, ko upravljalec prejme denar (to je običajno naslednji dan po vašem nakazilu) ali še en dan kasneje.

Upravljalec določi uro, do katere se prejeta nakazila še obravnavajo po vrednosti točke na dan prejema, kasneje pa po vrednosti točke naslednjega dne. Katera ura se uporablja za sklad, ki ste ga izbrali, lahko preberete v prospektu sklada. Do tega podatka pridete tudi preko opisa posameznega sklada na straneh Denarnega supermarketa v razdelku Podrobno.

 

Posebnost - skladi, ki kotirajo na borzi

Za nekatere sklade (stanje november 2010): Infond PBGSInfond Global, Infond Dynamic) velja, da se da poleg nakupa oziroma prodaje neposredno pri upravljalcu posel narediti tudi tako, da nakup oziroma prodajo izvedete prek borze.

V tem primeru velja dvoje:


  • pred nakupom ni potrebna sklenitev pristopne izjave (kajti zakonsko zahtevano identifikacijo stranke je opravila že borzna hiša, prek katere boste izvedli posel), kar pa pomeni, da morate imeti pri borzni hiši odprt trgovalni račun;
  • na borzi bo cena takoj znana, vendar niha glede na ponudbo in povpraševanje in je zato lahko drugačna kot upravljalčeva vrednost točke na tisti dan.


Naprej:  Prodaja točk