Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 02:36
-3,11 %
46.749,97
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 04.03
0,07 %
1.454,67
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov
Vsebina
1.Uvod
2.Kaj je vzajemni sklad
3.Primerjava z drugimi naložbami
4.Jamstvo za vloge
5.Donos, tveganje in vrste skladov
6.Nakup in prodaja
7.Dokumenti skladov
8.Provizije in drugi stroški
9.Davki
10.Krovni skladi
 Primerjava z drugimi naložbami

V preglednici, ki sledi, primerjamo vzajemne sklade z drugimi priljubljenimi vrstami naložb po naslednjih kriterijih:

  1. Likvidnost: ali lahko hitro pridemo do svojega denarja, če ga potrebujemo
  2. Preglednost: ali v vsakem trenutku vemo, kolikšna je trenutna vrednost naložbe
  3. Donosnost: koliko dobička lahko pričakujemo (v primerjavi z drugimi naložbami)
  4. Nihajnost: v kolikšni meri vrednost naložbe niha - raste in pada
  5. Jamstvo: ali obstaja garancija, da ne bomo naredili izgube (ali pa celo garancija za določen donos)
  6. Stroški: stroški vstopa, izstopa in v času trajanja naložbe (provizije, premik tržne vrednosti, amortizacija...)
  7. Zahtevnost: v kolikšni meri naložba od vlagatelja zahteva znanje in čas


NaložbaLikvidnostPreglednostDonosnostNihajnostJamstvoStroškiZahtevnost
Vzajemni skladdadanizka do visokanizka do visokanesrednjine
Bančna vezavanenenizkanizkada, glavnicanizkine
Klasično življenjsko zavarovanjenenenizkanizkada, izplačilovisokine
Naložbeno življenjsko zavarovanjenenenizka do visokanizka do visokarazličnovisokine
Pokojninsko zavarovanjenenenizkanizka do srednjada, glavnica in donosvisokine
Nepremičninenenenizka do visokanizka do visokanevisokida
Samostojno trgovanje na borzinihadanizka do visokavisokanenizkida
Upravljanje borznega premoženjadadanizka do visokanizka do visokaizjemomadelitev dobičkane"Nizka do visoka" donosnost in nihajnost pri skladih sta podrobneje obdelana v poglavju Donos, tveganje in vrste skladov.

Kot vidimo, je vzajemnim skladom v grobem še najbližje upravljanje borznega premoženja - storitev, pri kateri z borzno hišo podpišete pogodbo o upravljanju in nakažete denar, borzna hiša pa se odloča za nakupe in prodaje, da bi ustvarila za vas dober donos. Doseženi dobiček se praviloma razdeli med vlagatelja (večina) in hišo (manjšina), provizije pri nakupih in prodajah so nižje kot v primeru, da trgujete sami. Pogodba o upravljanju načeloma lahko vsebuje tudi garancijo za vlogo ali minimalni donos, vendar je to stvar individualne ponudbe borzne hiše.

Bistveni razliki med upravljanjem premoženja in vzajemnim skladom sta dve:


  • vzajemni skladi so strožje regulirani in nadzorovani - več o tem v poglavju Jamstvo za vloge;
  • vzajemni skladi so odprti vsakomur, za pogodbo o upravljanju pa potrebujete običajno znesek v višini nekaj tisoč evrov ali celo nekaj deset tisoč evrov.


Naprej:  Jamstvo za vloge