Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 01:05
-0,92 %
47.805,92
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 04.03
0,07 %
1.454,67
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Knjižnica

 |  Vstop  >  Vzajemni skladi  >  Osnove vzajemnih skladov
Vsebina
1.Uvod
2.Kaj je vzajemni sklad
3.Primerjava z drugimi naložbami
4.Jamstvo za vloge
5.Donos, tveganje in vrste skladov
6.Nakup in prodaja
7.Dokumenti skladov
8.Provizije in drugi stroški
9.Davki
10.Krovni skladi
 Dokumenti skladov

Veljavni predpisi v interesu obveščenosti vlagateljev določajo, kateri dokumenti, ki se nanašajo na sklade in njihove družbe za upravljanje, morajo biti dostopni javnosti in kaj mora biti v njih opisano.

Ti dokumenti so predvsem

  • pravila upravljanja,
  • prospekt za javno ponudbo kuponov sklada in izvleček prospekta ter
  • (revidirana) polletna in letna poročila o poslovanju sklada.

Namen naštetih dokumentov je omogočiti vlagateljem, da pridobijo čim popolnejšo sliko, potrebno za odločitev za vstop ali izstop iz sklada. Vsebovati morajo podatke o ciljih in dejanskem poslovanju sklada, možnih tveganjih, stroških...

Dokumente izdelajo, redno osvežujejo, javno objavljajo in za njihovo vsebino odgovarjajo družbe za upravljanje. Dobite jih lahko neposredno pri teh družbah, na vpisnih mestih skladov in v elektronski obliki med drugim tudi na strani Denarnisupermarket.com.


Pozor:


  • Vsi dokumenti so izdelani zaradi vlagatelja - zaradi vas. Ponavadi so napisani v suhoparnem jeziku in niso ravno lahkotno branje. Vendar je zelo smiselno, da jih preberete, da ne bi bilo kasnejših presenečenj o tem, kam da vlaga nek sklad, kako je bil narejen obračun vplačila / izplačila in podobno.

  • Možno je, da v določenem trenutku že obstaja nova različica kakšnega dokumenta, ki pa je še nismo prejeli in uvrstili v zbirko.


Naprej:  Provizije in drugi stroški