BITCOIN 20:52
0,33 %
6.332,44
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
-0,59 %
1.114,75
SI 15:30
0,73 %
817,88
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški4,90EUR09.11.1812.11.18-1,28-10,799,1929,30
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,80EUR09.11.1812.11.18-0,31-9,61-3,044,46
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški9,96EUR09.11.1812.11.18-0,80-23,48-18,19-11,84
5
Delniški13,93EUR09.11.1812.11.18-0,22-6,85-3,7921,73
4
Obvezniški9,15EUR09.11.1812.11.18-0,05-2,810,45-3,05
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,98EUR09.11.1812.11.18-1,364,5222,1857,48
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,29EUR09.11.1812.11.180,00-0,10-0,290,98
6
Delniški10,23EUR09.11.1812.11.18-0,70-2,98
5
Delniški10,18EUR09.11.1812.11.180,23-4,40
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,53EUR09.11.1812.11.180,07-1,750,707,63
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški4,97EUR09.11.1812.11.18-1,15-11,576,5413,46
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,89EUR09.11.1812.11.18-0,13-0,167,7829,28
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,81EUR09.11.1812.11.18-0,0711,3424,1677,41
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,01EUR09.11.1812.11.18-0,48-1,3012,0231,91
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,61EUR09.11.1812.11.18-0,50-0,1513,6343,75
5
Delniški17,47EUR09.11.1812.11.18-0,348,1719,8260,87
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški24,86EUR09.11.1812.11.180,4612,9710,3666,41
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni53,95EUR09.11.1812.11.180,00-0,37-0,480,72
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,57EUR09.11.1812.11.18-0,23-1,895,2325,47
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,12EUR09.11.1812.11.180,07-2,278,2639,39
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,06EUR09.11.1812.11.18-1,19-12,515,4340,67
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,32EUR09.11.1812.11.180,43-1,7224,217,17
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,63EUR09.11.1812.11.18-1,06-10,7410,6325,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,13EUR09.11.1812.11.18-0,191,5316,0953,22
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški28,21EUR09.11.1812.11.180,16-3,5319,4247,26
6
Delniški4,85EUR09.11.1812.11.18-0,291,5610,554,80
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški12,94EUR09.11.1812.11.18-0,826,0334,3599,53
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,34EUR09.11.1812.11.180,6610,9513,1360,05
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,17EUR09.11.1812.11.18-1,56-4,3212,43-5,54
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,27EUR09.11.1812.11.180,01-4,138,3837,00
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,30EUR09.11.1812.11.180,04-0,475,7420,70
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški116,85EUR09.11.1812.11.180,29-0,6616,90
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,81EUR09.11.1812.11.18-0,40-0,666,3817,83
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,99EUR09.11.1812.11.18-0,250,1410,4329,24
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,43EUR09.11.1812.11.180,06-0,711,7810,89
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,23EUR12.11.1812.11.180,00-0,85-0,79-0,04
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški246,04EUR12.11.1812.11.18-1,23-12,055,047,09
7
Delniški129,34EUR12.11.1812.11.18-0,442,229,57-21,14
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški230,58EUR12.11.1812.11.18-0,95-6,2413,2529,69
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški243,34EUR12.11.1812.11.18-0,88-4,6111,0425,89
7
Delniški289,92EUR12.11.1812.11.18-0,43-7,2214,5840,66
6
Delniški305,00EUR12.11.1812.11.18-0,530,789,9943,36
6
Delniški225,51EUR12.11.1812.11.180,1212,0611,7671,22
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški196,93EUR12.11.1812.11.18-1,08-6,8818,8436,73
7
Delniški266,63EUR12.11.1812.11.18-1,62-5,2411,34-11,44
6
Delniški173,27EUR12.11.1812.11.18-0,55-9,8417,0645,36
7
Delniški87,57EUR12.11.1812.11.18-1,813,5638,7112,83
6
Delniški153,88EUR12.11.1812.11.18-0,41-6,561,5224,08
6
Delniški209,68EUR12.11.1812.11.18-0,1310,2835,1888,85
6
Mešani56,74EUR12.11.1812.11.18-0,47-6,0610,17-31,44
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani115,96EUR12.11.1812.11.18-0,040,95-89,10-86,93
4
Mešani157,11EUR12.11.1812.11.180,03-1,157,17
3
Mešani150,63EUR12.11.1812.11.180,05-1,521,94
5
Mešani151,03EUR12.11.1812.11.180,01-0,8011,61
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški203,15EUR12.11.1812.11.180,11-1,776,1312,64
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,64EUR12.11.1812.11.18-0,07-2,15-2,084,04
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški101,18EUR12.11.1812.11.180,56-0,48-1,7416,03
5
Obvezniški253,88EUR12.11.1812.11.18-0,24-6,19-5,031,11
3
Obvezniški118,76EUR12.11.1812.11.18-0,07-2,632,057,51
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR09.11.1812.11.180,00-0,030,031,29
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški6,81EUR09.11.1812.11.18-1,18-14,661,1627,41
5
Delniški0,65EUR09.11.1812.11.18-0,22-2,044,5311,24
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,78EUR09.11.1812.11.18-1,39-2,71-5,32-7,71
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški5,98EUR09.11.1812.11.18-0,30-6,29-0,6010,17
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški21,30EUR09.11.1812.11.18-0,63-5,0019,76-15,74
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,00EUR09.11.1812.11.18-1,38-14,052,3617,99
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški58,80EUR09.11.1812.11.180,097,5415,1257,30
7
Delniški52,99EUR09.11.1812.11.180,49-11,453,7353,87
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški20,72EUR09.11.1812.11.18-1,17-37,97-45,68-50,86
6
Delniški2,15EUR09.11.1812.11.18-0,417,0014,2156,58
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,22EUR09.11.1812.11.180,450,57-6,2512,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,19EUR09.11.1812.11.18-0,08-3,291,686,74
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,65EUR09.11.1812.11.180,15-1,651,794,91
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni99,95EUR08.11.1812.11.180,00-0,56-1,18-1,08
1
Denarni105,43USD08.11.1812.11.180,553,48-1,0222,90
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki99,74USD08.11.1812.11.18-0,16-9,9912,1828,38
7
Delniki180,68EUR08.11.1812.11.18-0,50-10,63-3,4016,97
6
Delniki188,48EUR08.11.1812.11.180,80-7,759,0243,77
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki27,72USD08.11.1812.11.180,26-16,9915,67-19,41
7
Delniki167,05USD08.11.1812.11.180,364,9312,4654,90
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki65,54USD08.11.1812.11.18-0,36-8,3425,848,97
7
Delniki702,70USD08.11.1812.11.180,37-9,8815,1850,25
7
Delniki161,82USD06.11.1812.11.18-0,41-13,214,8372,62
6
Delniki21709,77JPY08.11.1812.11.181,43-9,8815,1756,45
6
Delniki12192,00JPY08.11.1812.11.181,53-10,7113,5443,72
7
Delniki443,66USD08.11.1812.11.18-2,46-0,4925,80-2,99
6
Delniki189,43EUR08.11.1812.11.18-0,14-9,67-9,2711,92
6
Delniki178,73USD08.11.1812.11.181,720,390,2654,35
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki174,06USD08.11.1812.11.180,25-2,988,4046,11
7
Delniki158,94EUR08.11.1812.11.18-0,23-7,557,0231,69
6
Delniki264,25USD08.11.1812.11.180,329,9630,3190,84
6
Delniki219,52EUR08.11.1812.11.180,91-2,6819,8028,88
4
Obvezniki19,38EUR08.11.1812.11.180,00-3,344,8111,51
3
Obvezniki128,05EUR08.11.1812.11.18-0,14-3,83-0,3015,03
3
Obvezniki21,53EUR08.11.1812.11.180,05-2,058,0316,25
4
Obvezniki147,41EUR08.11.1812.11.18-0,14-1,280,748,16
4
Obvezniki196,33EUR08.11.1812.11.18-0,08-2,021,5917,68
4
Obvezniki26,87USD08.11.1812.11.180,10-3,400,8020,99
3
Obvezniki118,22USD08.11.1812.11.180,46-1,59-1,0227,65
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,22EUR08.11.1812.11.18-0,01-0,80-1,77-2,40
4
Denarni110,22EUR08.11.1812.11.180,392,38-5,4815,62
7
Delniki121,34EUR08.11.1812.11.18-1,97-10,816,3538,96
7
Delniki190,91EUR08.11.1812.11.18-1,08-7,345,9127,29
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki80,47EUR08.11.1812.11.180,301,9524,7839,73
7
Delniki91,00EUR08.11.1812.11.180,554,7923,3756,14
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki640,11EUR08.11.1812.11.18-0,07-7,231,0924,60
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani150,23EUR08.11.1812.11.180,36-1,323,6922,88
6
Meani170,70EUR08.11.1812.11.180,680,288,5937,23
2
Obvezniki231,44EUR08.11.1812.11.18-0,18-2,772,3022,49
2
Obvezniki331,49EUR08.11.1812.11.18-0,09-2,78-2,452,29
2
Obvezniki139,41EUR08.11.1812.11.18-0,04-1,67-2,94-1,89
3
Obvezniki147,58EUR08.11.1812.11.180,07-3,490,7911,96
4
Preteno obvezniki149,51EUR08.11.1812.11.180,19-3,131,8314,68
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki14,97EUR08.11.1812.11.180,00-4,710,3411,88
7
Delniki14,07EUR08.11.1812.11.180,00-5,38-2,027,73
7
Delniki35,81EUR08.11.1812.11.180,70-14,295,4883,92
7
Delniki32,61EUR08.11.1812.11.180,71-14,923,1377,23
7
Delniki23,58EUR08.11.1812.11.18-0,13-6,87-5,155,27
7
Delniki19,24EUR08.11.1812.11.18-0,10-7,54-7,231,48
7
Delniki7,12EUR08.11.1812.11.181,86-7,175,0142,12
7
Delniki6,18EUR08.11.1812.11.181,81-7,762,6637,03
7
Delniki14,61EUR08.11.1812.11.180,3412,1325,1990,98
7
Delniki10,95EUR08.11.1812.11.18-0,276,6224,2953,58
7
Delniki29,03EUR08.11.1812.11.180,3811,2322,3983,85
7
Delniki28,77EUR08.11.1812.11.18-0,55-15,7511,2513,36
7
Delniki20,91EUR08.11.1812.11.18-1,23-20,0110,63-9,28
7
Delniki38,72EUR08.11.1812.11.18-0,56-16,179,6010,57
7
Delniki17,88EUR08.11.1812.11.18-1,11-8,1230,3236,91
7
Delniki10,31EUR08.11.1812.11.18-1,81-12,7728,889,10
7
Delniki16,76EUR08.11.1812.11.18-1,12-8,5728,4333,65
7
Delniki17,22EUR08.11.1812.11.18-1,43-12,7720,2516,82
7
Delniki17,34EUR08.11.1812.11.180,00-0,975,0327,13
7
Delniki15,05EUR08.11.1812.11.180,07-1,702,7322,46
2
Obvezniki26,87EUR08.11.1812.11.180,831,662,1724,11
2
Obvezniki20,84EUR08.11.1812.11.180,10-3,162,360,43
2
Obvezniki24,15EUR08.11.1812.11.180,790,960,0419,85
2
Obvezniki18,64EUR08.11.1812.11.180,11-3,820,22-3,32
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,50EUR09.11.1812.11.180,00-0,31-0,59-0,16
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,25EUR09.11.1812.11.18-0,331,8714,36
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki22,32EUR09.11.1812.11.18-1,39-10,288,5619,37
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,48EUR09.11.1812.11.180,015,476,63
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki32,16EUR09.11.1812.11.18-0,250,309,85
5
Delniki6,34EUR09.11.1812.11.18-0,59-0,2218,0246,86
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki12,76EUR09.11.1812.11.18-0,050,136,34-1,40
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki13,11EUR09.11.1812.11.18-0,95-12,412,48
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki32,11EUR09.11.1812.11.180,4214,5310,8368,40
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki45,15EUR09.11.1812.11.18-1,367,5156,53
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,21EUR09.11.1812.11.18-0,23-2,1712,9426,07
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani68,82EUR09.11.1812.11.18-0,401,0412,46
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,33EUR09.11.1812.11.180,05-1,512,302,55
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki13,63EUR09.11.1812.11.18-1,23-9,422,9125,45
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,42EUR09.11.1812.11.18-0,72-4,898,1534,69
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,72EUR09.11.1812.11.180,038,713,7154,14
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,31EUR09.11.1812.11.18-0,49-1,719,0031,22
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,01EUR09.11.1812.11.18-0,97-7,0615,676,79
6
Delniki4,30EUR09.11.1812.11.18-1,052,2735,333,94
6
Delniki7,05EUR09.11.1812.11.180,17-3,042,35
6
Delniki5,62EUR09.11.1812.11.18-0,24-8,78-1,1713,07
5
Delniki5,31EUR09.11.1812.11.180,0710,3839,80123,80
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,83EUR09.11.1812.11.18-0,350,7811,9341,49
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,65EUR09.11.1812.11.18-0,70-4,2330,0289,85
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,52EUR09.11.1812.11.18-0,95-10,05-0,536,12
5
Delniki1,56EUR09.11.1812.11.18-0,29-3,0121,8630,02
6
Delniki8,12EUR09.11.1812.11.18-0,187,7023,93
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,62EUR09.11.1812.11.18-0,19-2,415,6219,80
5
Meani26,24EUR09.11.1812.11.18-0,28-3,6112,7626,40
5
Obvezniki6,02EUR09.11.1812.11.180,210,513,63
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,24EUR09.11.1812.11.180,06-1,301,227,05
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki101,83EUR12.11.1812.11.18-0,65-7,1126,8331,63
8
Delniki161,33EUR12.11.1812.11.18-1,76-6,1716,85-4,69
8
Delniki14,83EUR12.11.1812.11.18-1,00-18,2921,46-12,61
8
Delniki164,62EUR12.11.1812.11.18-0,62-7,876,7727,58
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,05EUR09.11.1812.11.180,00-1,14-4,12-5,17
6
Delniki8,40EUR09.11.1812.11.18-1,41-16,334,2235,27
7
Delniki13,63EUR09.11.1812.11.18-2,29-15,868,6147,51
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki15,90EUR09.11.1812.11.18-1,55-8,306,00-13,11
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki6,78EUR09.11.1812.11.18-0,73-23,73-6,74-1,45
6
Delniki163,44EUR09.11.1812.11.18-1,08-7,48-2,4134,66
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki100,81EUR09.11.1812.11.18-0,56-1,2712,8151,28
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki7,83EUR09.11.1812.11.18-0,51-7,88-6,1214,98
6
Delniki10,09EUR09.11.1812.11.180,0011,8627,8880,82
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani96,28EUR09.11.1812.11.18-0,25-3,734,2021,67
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,87EUR09.11.1812.11.180,44-1,926,6538,24
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki9,85EUR09.11.1812.11.180,10-2,96-2,289,20
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki94,67EUR09.11.1812.11.18-0,28-5,620,356,54