BITCOIN 14:17
1,01 %
7.434,98
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 12:15
-1,78 %
1.144,43
SI 14:00
0,39 %
883,19
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,27EUR17.07.1818.07.18-0,353,188,1741,04
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,81EUR17.07.1818.07.180,80-13,15-7,271,41
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški11,46EUR17.07.1818.07.180,14-9,05-9,712,51
5
Delniški14,62EUR17.07.1818.07.180,20-1,15-6,8136,18
4
Obvezniški9,21EUR17.07.1818.07.180,05-1,72-6,81-6,63
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški9,56EUR17.07.1818.07.180,9414,5726,5880,34
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,29EUR17.07.1818.07.180,00-0,19-0,191,28
6
Delniški10,89EUR17.07.1818.07.180,3610,42
5
Delniški10,32EUR17.07.1818.07.18-0,30-1,11
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,56EUR17.07.1818.07.180,04-0,681,578,81
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,31EUR17.07.1818.07.180,040,833,7922,31
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani15,00EUR17.07.1818.07.180,222,917,0933,21
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,57EUR17.07.1818.07.180,4813,3218,6878,23
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,34EUR17.07.1818.07.180,354,838,3038,01
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,72EUR17.07.1818.07.180,365,8311,5351,52
5
Delniški17,33EUR17.07.1818.07.180,4113,7117,9763,80
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški23,14EUR17.07.1818.07.180,524,67-6,4160,95
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,01EUR16.07.1817.07.180,00-0,32-0,391,28
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,71EUR16.07.1817.07.180,14-5,994,0841,27
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,31EUR16.07.1817.07.18-0,292,563,3355,16
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,28EUR16.07.1817.07.18-1,236,416,3268,69
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,23EUR16.07.1817.07.18-0,69-10,56-1,740,80
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,97EUR16.07.1817.07.18-1,13-0,666,7038,48
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,14EUR16.07.1817.07.18-0,465,7110,5361,83
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški29,89EUR16.07.1817.07.180,005,8319,2672,34
6
Delniški5,01EUR16.07.1817.07.18-1,5513,305,2914,42
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški13,26EUR16.07.1817.07.18-0,7417,7543,72114,46
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,17EUR16.07.1817.07.18-0,982,300,0351,95
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,15EUR16.07.1817.07.18-0,65-2,502,69-2,76
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,60EUR16.07.1817.07.18-0,151,458,3645,50
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,46EUR16.07.1817.07.18-0,052,458,3022,88
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški21,31EUR17.07.1818.07.180,27-0,527,2839,97
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,93EUR17.07.1818.07.18-0,146,956,2532,12
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani6,16EUR17.07.1818.07.180,445,686,7038,39
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,69EUR17.07.1818.07.180,13-0,381,706,43
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,45EUR17.07.1817.07.180,02-0,55-0,630,61
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški261,88EUR17.07.1817.07.18-0,850,310,5018,97
7
Delniški135,05EUR17.07.1817.07.18-1,4517,444,44-12,32
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški235,44EUR17.07.1817.07.18-1,003,915,6930,53
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški255,83EUR17.07.1817.07.18-0,381,799,1050,79
7
Delniški317,68EUR17.07.1817.07.180,304,3423,6470,03
6
Delniški306,71EUR17.07.1817.07.18-0,444,964,0353,79
6
Delniški210,69EUR17.07.1817.07.18-0,762,11-4,8568,31
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški205,19EUR17.07.1817.07.18-0,761,5015,7956,45
7
Delniški262,83EUR17.07.1817.07.18-0,79-0,860,40-10,86
6
Delniški186,52EUR17.07.1817.07.18-0,606,8619,0061,63
7
Delniški88,08EUR17.07.1817.07.18-0,7014,8532,1316,65
6
Delniški160,91EUR17.07.1817.07.18-0,462,24-1,1240,83
6
Delniški207,74EUR17.07.1817.07.18-0,4611,5430,3793,03
6
Mešani58,41EUR17.07.1817.07.18-0,1210,29-1,72-32,33
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani117,23EUR17.07.1817.07.18-0,334,43-89,06-86,40
4
Mešani159,63EUR17.07.1817.07.180,003,868,27
3
Mešani152,82EUR17.07.1817.07.180,031,923,59
5
Mešani154,06EUR17.07.1817.07.18-0,025,3512,08
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški204,47EUR17.07.1817.07.18-0,080,816,9714,79
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,73EUR17.07.1817.07.180,00-1,51-1,365,62
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški100,62EUR17.07.1817.07.18-0,33-1,59-1,1014,67
5
Obvezniški255,49EUR17.07.1817.07.18-0,18-7,39-4,310,96
3
Obvezniški120,03EUR17.07.1817.07.180,14-0,752,959,74
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR17.07.1818.07.180,00-0,020,071,69
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,49EUR17.07.1818.07.18-0,220,335,1839,43
5
Delniški0,68EUR17.07.1818.07.180,13-1,514,5415,12
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,97EUR17.07.1818.07.180,588,28-4,302,26
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,27EUR17.07.1818.07.180,27-0,21-0,6326,52
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški21,74EUR17.07.1818.07.180,15-5,438,37-16,55
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,09EUR17.07.1818.07.180,03-0,784,2834,42
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški59,52EUR17.07.1818.07.180,118,1615,1561,97
7
Delniški56,31EUR17.07.1818.07.181,40-7,01-5,0860,66
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški22,76EUR17.07.1818.07.182,13-37,52-46,19-51,41
6
Delniški2,13EUR17.07.1818.07.180,558,888,9762,14
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,23EUR17.07.1818.07.180,592,75-8,2716,03
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,19EUR17.07.1818.07.180,04-1,712,759,62
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,66EUR17.07.1818.07.180,151,113,985,75
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,13EUR16.07.1818.07.180,00-0,53-1,05-0,88
1
Denarni104,67USD16.07.1818.07.18-0,64-0,92-4,1316,24
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki107,72USD16.07.1818.07.18-1,040,759,1936,67
7
Delniki195,60EUR16.07.1818.07.18-0,13-0,32-0,4742,66
6
Delniki206,45EUR16.07.1818.07.180,175,0017,9679,33
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki32,01USD16.07.1818.07.18-1,09-6,2911,79-13,33
7
Delniki179,45USD16.07.1818.07.18-0,7611,9715,1468,66
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki73,42USD16.07.1818.07.18-1,287,6624,9821,17
7
Delniki799,40USD16.07.1818.07.18-0,7513,2518,5074,09
7
Delniki178,25USD16.07.1818.07.18-2,00-3,941,7178,85
6
Delniki22467,10JPY16.07.1818.07.18-0,444,0616,9059,42
6
Delniki12717,00JPY16.07.1818.07.18-0,480,8413,5340,14
7
Delniki425,99USD16.07.1818.07.18-0,59-4,58-4,85-8,25
6
Delniki204,74EUR16.07.1818.07.18-0,23-2,08-5,9532,90
6
Delniki184,59USD16.07.1818.07.18-1,17-0,312,8564,58
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki184,34USD16.07.1818.07.18-0,510,767,1855,43
7
Delniki169,83EUR16.07.1818.07.18-0,122,628,7559,95
6
Delniki264,52USD16.07.1818.07.18-0,7811,8125,1493,39
6
Delniki227,48EUR16.07.1818.07.18-0,284,4312,4934,28
4
Obvezniki19,56EUR16.07.1818.07.18-0,100,105,6714,32
3
Obvezniki131,45EUR16.07.1818.07.18-0,121,093,9820,29
3
Obvezniki21,50EUR16.07.1818.07.180,050,147,0721,33
4
Obvezniki151,79EUR16.07.1818.07.18-0,254,963,8712,26
4
Obvezniki199,41EUR16.07.1818.07.180,012,683,4823,44
4
Obvezniki27,74USD16.07.1818.07.18-0,41-2,140,0421,71
3
Obvezniki119,98USD16.07.1818.07.18-0,78-2,98-2,4724,52
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,45EUR16.07.1818.07.18-0,02-0,82-1,67-2,09
4
Denarni107,08EUR16.07.1818.07.18-0,34-1,65-7,0410,30
7
Delniki130,22EUR16.07.1818.07.18-0,878,143,4460,86
7
Delniki198,77EUR16.07.1818.07.180,030,191,8535,37
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki81,29EUR16.07.1818.07.18-0,147,7719,0548,20
7
Delniki89,84EUR16.07.1818.07.18-0,357,4515,2461,00
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki700,77EUR16.07.1818.07.180,064,924,4051,93
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani152,95EUR16.07.1818.07.18-0,143,065,1928,24
6
Meani173,91EUR16.07.1818.07.18-0,285,559,0044,60
2
Obvezniki236,76EUR16.07.1818.07.18-0,262,896,5727,19
2
Obvezniki334,81EUR16.07.1818.07.18-0,04-0,99-1,104,96
2
Obvezniki139,96EUR16.07.1818.07.180,00-1,24-2,67-0,52
3
Obvezniki150,36EUR16.07.1818.07.180,000,112,9716,35
4
Preteno obvezniki152,49EUR16.07.1818.07.18-0,050,773,6919,42
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,50EUR16.07.1818.07.18-0,391,371,5112,65
7
Delniki14,61EUR16.07.1818.07.18-0,340,76-0,758,46
7
Delniki39,40EUR16.07.1818.07.18-1,62-3,955,8998,59
7
Delniki35,96EUR16.07.1818.07.18-1,61-4,673,5491,28
7
Delniki24,48EUR16.07.1818.07.18-0,29-3,70-8,4223,32
7
Delniki20,01EUR16.07.1818.07.18-0,30-4,44-10,4318,82
7
Delniki7,26EUR16.07.1818.07.18-0,145,372,1138,29
7
Delniki6,32EUR16.07.1818.07.18-0,164,64-0,1633,33
7
Delniki14,86EUR16.07.1818.07.18-0,5420,9124,77109,89
7
Delniki11,60EUR16.07.1818.07.18-0,3420,4627,7578,46
7
Delniki29,60EUR16.07.1818.07.18-0,5720,0822,01102,19
7
Delniki30,18EUR16.07.1818.07.18-0,98-3,734,2119,71
7
Delniki22,86EUR16.07.1818.07.18-0,74-4,316,671,20
7
Delniki40,68EUR16.07.1818.07.18-0,97-4,212,6216,73
7
Delniki18,58EUR16.07.1818.07.18-1,017,7722,7249,24
7
Delniki11,17EUR16.07.1818.07.18-0,717,0925,3625,65
7
Delniki17,44EUR16.07.1818.07.18-0,977,2620,9445,58
7
Delniki17,96EUR16.07.1818.07.18-1,05-1,6412,6724,29
7
Delniki17,69EUR16.07.1818.07.18-0,510,512,3740,96
7
Delniki15,38EUR16.07.1818.07.18-0,58-0,260,0735,75
2
Obvezniki25,74EUR16.07.1818.07.18-0,35-4,35-4,7418,67
2
Obvezniki20,77EUR16.07.1818.07.18-0,10-4,68-1,801,27
2
Obvezniki23,19EUR16.07.1818.07.18-0,34-5,00-6,7214,63
2
Obvezniki18,59EUR16.07.1818.07.18-0,11-5,59-3,98-2,67
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,51EUR13.07.1816.07.180,00-0,27-0,51
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,53EUR13.07.1816.07.180,387,7415,68
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki24,50EUR13.07.1816.07.180,215,378,4139,30
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,48EUR13.07.1816.07.180,544,065,39
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki32,96EUR13.07.1816.07.180,166,7211,14
5
Delniki6,53EUR13.07.1816.07.180,317,8826,5654,53
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki13,96EUR13.07.1816.07.180,5720,777,8011,79
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,10EUR13.07.1816.07.180,50-5,550,21
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki29,83EUR13.07.1816.07.180,404,41-3,0460,43
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki48,14EUR13.07.1816.07.180,3831,0481,26
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,56EUR13.07.1816.07.180,264,2815,7126,71
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani70,32EUR13.07.1816.07.180,277,1815,23
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,42EUR13.07.1816.07.180,060,373,752,13
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,18EUR16.07.1817.07.18-1,28-3,78-2,2835,66
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,85EUR16.07.1817.07.18-0,571,767,0852,50
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,51EUR16.07.1817.07.18-0,794,22-6,0653,67
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,53EUR16.07.1817.07.18-0,600,102,8938,34
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,18EUR16.07.1817.07.18-0,230,2811,7722,27
6
Delniki4,31EUR16.07.1817.07.18-1,4610,5918,3612,64
6
Delniki7,13EUR16.07.1817.07.18-1,050,33-0,45
6
Delniki5,91EUR16.07.1817.07.18-0,30-3,51-3,2430,26
5
Delniki5,58EUR16.07.1817.07.18-0,3319,5235,21153,81
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,87EUR16.07.1817.07.18-0,623,256,8449,56
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,27EUR16.07.1817.07.18-0,578,5840,53112,20
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,64EUR16.07.1817.07.18-0,66-10,64-8,0210,42
5
Delniki1,54EUR16.07.1817.07.18-0,05-0,3920,9629,68
6
Delniki7,78EUR16.07.1817.07.18-0,936,0215,12
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,67EUR16.07.1817.07.18-0,34-0,723,1723,64
5
Meani26,22EUR16.07.1817.07.18-0,22-1,759,7130,33
5
Obvezniki5,95EUR16.07.1817.07.18-0,41-2,052,77
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,27EUR16.07.1817.07.18-0,01-0,282,048,18
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki107,63EUR17.07.1817.07.180,505,7729,4760,12
8
Delniki162,97EUR17.07.1817.07.18-0,56-1,289,16-0,47
8
Delniki17,02EUR17.07.1817.07.18-0,82-5,2314,69-5,50
8
Delniki178,16EUR17.07.1817.07.18-0,322,917,4552,90
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,07EUR16.07.1817.07.180,00-1,46-4,11-4,56
6
Delniki9,18EUR16.07.1817.07.18-0,54-2,138,3852,49
7
Delniki15,85EUR16.07.1817.07.18-0,4413,2117,0684,95
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki16,68EUR16.07.1817.07.18-0,42-2,744,91-5,39
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,15EUR16.07.1817.07.18-0,49-6,963,8226,16
6
Delniki180,33EUR16.07.1817.07.180,064,853,2367,02
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki102,82EUR16.07.1817.07.18-0,396,099,2964,46
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,49EUR16.07.1817.07.18-0,240,95-5,7736,28
6
Delniki9,68EUR16.07.1817.07.18-0,4111,0119,2181,61
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani98,15EUR17.07.1818.07.180,091,592,1727,25
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,74EUR17.07.1818.07.180,06-1,627,0737,35
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,09EUR16.07.1817.07.18-0,200,800,8013,37
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki95,42EUR16.07.1817.07.180,25-3,690,309,99