BITCOIN 01:35
4,76 %
6.677,68
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 01.04
-2,63 %
987,75
SI 06.12
0,12 %
905,61
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,13EUR31.03.2001.04.202,23-4,944,382,24
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,39EUR31.03.2001.04.201,20-13,29-20,33-19,19
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški9,33EUR31.03.2001.04.202,11-15,11-24,17-29,89
5
Delniški12,48EUR31.03.2001.04.201,07-13,78-14,10-17,59
4
Obvezniški8,29EUR31.03.2001.04.20-0,03-10,30-11,20-18,09
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški7,51EUR31.03.2001.04.200,43-16,78-9,542,12
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,26EUR31.03.2001.04.200,00-0,29-0,58-0,48
6
Delniški7,20EUR31.03.2001.04.203,08-30,80-32,04
5
Delniški9,75EUR31.03.2001.04.20-0,69-14,30-8,82
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,20EUR31.03.2001.04.200,08-6,82-6,71-6,62
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški4,63EUR31.03.2001.04.202,27-13,25-9,68-13,27
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,24EUR31.03.2001.04.20-0,21-6,50-3,061,36
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,49EUR31.03.2001.04.20-1,05-5,659,6320,21
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški20,83EUR31.03.2001.04.200,27-9,20-1,770,77
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,16EUR31.03.2001.04.20-0,11-9,05-4,013,73
5
Delniški17,93EUR31.03.2001.04.20-0,11-1,7016,1322,89
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški24,52EUR31.03.2001.04.200,25-0,8810,063,50
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni53,84EUR14.05.1915.05.190,00-0,39-0,69-0,20
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,59EUR14.05.1915.05.19-0,33-3,7810,119,36
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški8,86EUR14.05.1915.05.190,73-4,9414,5322,78
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,28EUR14.05.1915.05.190,12-4,6942,8754,52
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,34EUR14.05.1915.05.190,71-0,9922,562,79
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,97EUR14.05.1915.05.190,34-6,3131,1231,11
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,39EUR14.05.1915.05.190,803,2929,1151,94
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški27,82EUR14.05.1915.05.191,07-7,9226,7528,10
6
Delniški4,59EUR14.05.1915.05.191,19-9,5214,26-4,74
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški14,12EUR14.05.1915.05.191,3411,5058,79111,68
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,32EUR14.05.1915.05.190,6513,1219,3351,25
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,21EUR14.05.1915.05.191,552,1425,558,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,00EUR14.05.1915.05.190,40-6,458,0821,01
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,78EUR14.05.1915.05.19-0,021,756,4517,48
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški18,11EUR31.03.2001.04.201,48-11,64-12,97-5,68
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,57EUR31.03.2001.04.201,53-15,00-11,88-15,62
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,60EUR31.03.2001.04.200,92-10,16-4,11-2,19
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani24,54EUR31.03.2001.04.200,53-4,51-4,42-2,23
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni104,06EUR01.04.2001.04.200,07-2,02-2,68-3,08
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški216,55EUR01.04.2001.04.202,16-17,55-17,53-19,42
7
Delniški76,10EUR01.04.2001.04.204,99-41,41-40,44-43,78
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški203,64EUR01.04.2001.04.203,47-19,57-11,92-13,42
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški183,31EUR01.04.2001.04.202,21-23,94-25,05-20,11
7
Delniški231,80EUR01.04.2001.04.201,93-21,26-17,84-6,20
6
Delniški270,52EUR01.04.2001.04.20-0,15-13,01-7,83-6,55
6
Delniški229,64EUR01.04.2001.04.200,070,8312,908,06
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški144,01EUR01.04.2001.04.200,78-26,03-28,42-19,37
7
Delniški222,31EUR01.04.2001.04.203,97-20,42-18,13-14,67
6
Delniški157,87EUR01.04.2001.04.200,71-13,16-6,13-0,64
7
Delniški83,01EUR01.04.2001.04.205,09-10,02-2,5529,44
6
Delniški119,64EUR01.04.2001.04.202,87-23,22-21,52-24,68
6
Delniški191,17EUR01.04.2001.04.20-1,08-12,141,0418,28
6
Mešani43,48EUR01.04.2001.04.20-0,09-23,88-22,96-31,71
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani117,77EUR01.04.2001.04.20-0,14-3,055,01-89,16
4
Mešani149,52EUR01.04.2001.04.200,36-7,19-3,14-1,18
3
Mešani151,29EUR01.04.2001.04.20-0,14-2,240,79-1,20
5
Mešani138,36EUR01.04.2001.04.200,90-10,80-5,67-1,11
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški199,89EUR01.04.2001.04.20-0,24-4,03-0,731,59
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,40EUR01.04.2001.04.200,07-3,04-3,94-5,57
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški113,96EUR01.04.2001.04.200,106,907,467,91
5
Obvezniški261,58EUR01.04.2001.04.200,87-0,27-5,33-3,17
3
Obvezniški118,94EUR01.04.2001.04.200,08-2,52-1,860,17
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,04EUR31.03.2001.04.200,00-0,04-0,050,05
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški6,59EUR31.03.2001.04.201,91-10,63-8,84-9,24
5
Delniški0,58EUR31.03.2001.04.201,48-14,45-14,56-10,53
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški3,39EUR31.03.2001.04.202,42-29,73-34,71-39,43
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški5,30EUR31.03.2001.04.201,28-14,97-13,94-16,47
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški19,35EUR31.03.2001.04.20-0,35-16,41-24,61-18,77
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški0,92EUR31.03.2001.04.201,94-15,34-14,83-10,16
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški58,25EUR31.03.2001.04.20-0,54-6,105,9413,66
7
Delniški41,30EUR31.03.2001.04.204,20-29,13-30,59-31,02
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški16,89EUR31.03.2001.04.202,47-18,79-47,03-60,40
6
Delniški2,04EUR31.03.2001.04.20-0,70-5,952,924,46
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,01EUR31.03.2001.04.20-0,10-17,58-17,88-23,64
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,08EUR31.03.2001.04.200,64-9,97-10,17-7,55
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,67EUR31.03.2001.04.20-0,180,063,204,18
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni99,23EUR30.03.2001.04.200,00-0,51-1,55-1,98
1
Denarni108,79USD31.03.2001.04.200,714,733,555,63
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki87,15USD31.03.2001.04.202,40-16,19-11,05-9,71
7
Delniki190,65EUR21.06.1901.04.20-0,42-2,2816,8713,00
6
Delniki150,60EUR31.03.2001.04.201,56-21,03-17,35-9,24
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki34,28USD30.03.2001.04.20-1,047,90-3,8412,72
7
Delniki153,56USD30.03.2001.04.201,72-6,662,717,00
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki53,16USD30.03.2001.04.200,93-21,06-23,49-12,23
7
Delniki744,20USD21.06.1901.04.20-0,04-7,6938,4351,76
7
Delniki190,93USD31.05.1901.04.200,668,9025,3071,93
6
Delniki17821,61JPY31.03.2001.04.20-2,99-9,42-7,331,29
6
Delniki9955,00JPY31.03.2001.04.20-1,73-9,61-12,51-1,73
7
Delniki285,34USD31.03.2001.04.200,87-38,70-34,55-31,80
6
Delniki196,83EUR21.06.1901.04.20-0,59-3,716,578,46
6
Delniki142,31USD31.03.2001.04.20-1,31-20,83-18,12-10,51
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki178,59USD21.06.1901.04.20-0,33-0,0620,6138,25
7
Delniki136,29EUR30.03.2001.04.200,86-16,72-13,83-11,90
6
Delniki249,44USD30.03.2001.04.202,69-5,679,7027,31
6
Delniki188,05EUR30.03.2001.04.203,19-22,18-16,83-9,89
4
Obvezniki18,69EUR31.03.2001.04.200,05-6,13-3,11-2,61
3
Obvezniki135,93EUR31.03.2001.04.20-0,442,465,211,06
3
Obvezniki19,63EUR31.03.2001.04.200,82-10,16-6,66-2,97
4
Obvezniki135,41EUR31.03.2001.04.20-0,64-4,17-6,29-11,40
4
Obvezniki203,93EUR31.05.1901.04.200,272,764,2413,98
4
Obvezniki28,40USD31.03.2001.04.200,894,724,704,89
3
Obvezniki127,14USD21.06.1901.04.20-0,318,738,1835,74
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni110,08EUR30.03.2001.04.200,01-0,78-2,19-3,04
4
Denarni120,25EUR30.03.2001.04.200,326,323,643,43
7
Delniki122,17EUR30.03.2001.04.202,17-10,714,71-4,90
7
Delniki163,58EUR30.03.2001.04.202,19-20,86-16,82-20,59
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki72,38EUR30.03.2001.04.202,51-11,75-1,569,48
7
Delniki86,07EUR30.03.2001.04.202,76-9,451,3513,47
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki528,04EUR30.03.2001.04.200,54-15,28-17,42-17,61
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani148,68EUR30.03.2001.04.200,46-3,44-0,390,92
6
Meani161,08EUR30.03.2001.04.200,81-7,70-2,900,98
2
Obvezniki264,27EUR30.03.2001.04.20-0,037,6114,6610,02
2
Obvezniki338,86EUR30.03.2001.04.20-0,090,44-0,01-0,89
2
Obvezniki139,34EUR30.03.2001.04.20-0,06-0,44-1,90-3,45
3
Obvezniki150,17EUR30.03.2001.04.200,05-0,960,130,55
4
Preteno obvezniki148,69EUR30.03.2001.04.200,26-2,92-1,77-0,35
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki13,94EUR02.01.1904.01.19-1,76-11,55-5,174,89
7
Delniki13,09EUR02.01.1904.01.19-1,73-12,15-7,361,00
7
Delniki37,53EUR02.01.1904.01.19-0,53-11,2318,4793,15
7
Delniki34,13EUR02.01.1904.01.19-0,52-11,9015,7785,99
7
Delniki21,70EUR02.01.1904.01.190,14-12,89-5,94-4,78
7
Delniki17,68EUR02.01.1904.01.190,11-13,55-8,06-8,25
7
Delniki6,47EUR02.01.1904.01.191,57-14,08-2,1224,42
7
Delniki5,61EUR02.01.1904.01.191,45-14,61-4,2719,87
7
Delniki13,05EUR02.01.1904.01.190,933,1619,5165,19
7
Delniki9,70EUR02.01.1904.01.19-0,10-5,8315,2028,99
7
Delniki25,90EUR02.01.1904.01.190,902,4116,7758,99
7
Delniki27,45EUR02.01.1904.01.190,00-17,4722,4417,86
7
Delniki19,80EUR02.01.1904.01.19-1,00-24,7718,28-8,42
7
Delniki36,91EUR02.01.1904.01.19-0,03-17,8920,5414,95
7
Delniki17,38EUR02.01.1904.01.190,70-11,6440,6134,10
7
Delniki9,95EUR02.01.1904.01.19-0,30-19,5035,193,97
7
Delniki16,28EUR02.01.1904.01.190,74-12,1038,5530,87
7
Delniki16,70EUR02.01.1904.01.190,12-14,3628,6615,41
7
Delniki15,65EUR02.01.1904.01.190,97-11,133,5114,90
7
Delniki13,56EUR02.01.1904.01.190,97-11,831,1210,69
2
Obvezniki26,69EUR02.01.1904.01.191,605,707,7524,60
2
Obvezniki20,57EUR02.01.1904.01.190,59-3,295,00-1,91
2
Obvezniki23,97EUR02.01.1904.01.191,614,995,5020,39
2
Obvezniki18,38EUR02.01.1904.01.190,60-3,922,62-5,60
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,48EUR28.02.1901.03.190,00-0,37-0,72-0,47
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,49EUR31.03.2001.04.20-0,03-9,78-1,83
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki20,80EUR31.03.2001.04.202,17-17,66-10,22-8,57
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,44EUR31.03.2001.04.200,01-8,53-2,55
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki32,68EUR31.03.2001.04.20-0,42-1,394,67
5
Delniki5,99EUR31.03.2001.04.200,13-10,75-0,0115,06
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki6,85EUR31.03.2001.04.204,30-45,45-46,35-49,71
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki9,80EUR31.03.2001.04.202,47-30,74-33,86
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki32,04EUR31.03.2001.04.200,63-1,3211,274,95
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki55,61EUR31.03.2001.04.20-0,5311,7258,57
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni9,73EUR31.03.2001.04.20-0,19-6,28-4,103,78
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani67,56EUR31.03.2001.04.20-0,17-4,452,13
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki12,22EUR31.03.2001.04.200,00-2,20-8,31-7,82
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki12,01EUR31.03.2001.04.203,34-19,53-18,92-20,95
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki7,15EUR31.03.2001.04.200,67-18,25-18,82-13,24
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki9,39EUR31.03.2001.04.200,616,4013,936,58
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki18,07EUR31.03.2001.04.200,42-17,53-16,04-12,75
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki3,36EUR31.03.2001.04.202,34-20,47-14,94-7,96
6
Delniki2,95EUR31.03.2001.04.204,04-34,24-29,98-22,26
6
Delniki6,17EUR31.03.2001.04.20-1,09-21,00-16,32-17,75
6
Delniki4,58EUR31.03.2001.04.201,45-19,97-22,64-22,28
5
Delniki4,69EUR31.03.2001.04.201,04-13,914,4013,12
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki6,87EUR31.03.2001.04.20-0,35-13,80-9,65-4,60
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,16EUR31.03.2001.04.20-0,72-0,2910,4937,62
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki4,54EUR31.03.2001.04.202,25-23,22-28,36-28,13
5
Delniki1,39EUR31.03.2001.04.201,13-12,71-8,0811,29
6
Delniki7,78EUR31.03.2001.04.20-1,13-5,452,7715,12
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,05EUR31.03.2001.04.200,15-10,81-10,15-7,16
5
Meani22,64EUR31.03.2001.04.200,72-15,69-11,00-3,98
5
Obvezniki5,31EUR31.03.2001.04.200,89-13,99-15,11-9,46
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,05EUR31.03.2001.04.20-0,01-4,07-3,92-3,31
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki69,27EUR01.04.2001.04.201,14-28,08-23,79-14,69
8
Delniki132,08EUR01.04.2001.04.203,82-20,79-20,96-9,86
8
Delniki18,54EUR01.04.2001.04.20-2,573,34-7,1112,16
8
Delniki123,52EUR01.04.2001.04.201,96-23,98-26,51-24,04
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,01EUR21.03.1922.03.190,00-1,48-3,84-5,65
6
Delniki8,58EUR31.05.1903.06.19-0,12-12,6315,9533,44
7
Delniki14,13EUR14.06.1917.06.19-0,28-18,7036,9249,52
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki18,16EUR14.06.1917.06.190,118,7428,166,76
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki6,96EUR31.05.1903.06.190,43-20,461,46-2,38
6
Delniki161,70EUR07.06.1910.06.190,93-12,752,4817,70
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki98,80EUR14.06.1917.06.190,02-6,5023,6538,76
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,02EUR07.06.1910.06.190,50-5,984,7010,32
6
Delniki10,87EUR14.06.1917.06.190,4611,7243,5981,47
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani98,89EUR14.06.1917.06.190,08-0,1013,1719,84
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki17,16EUR07.06.1910.06.19-0,1710,5716,1843,12
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,42EUR07.06.1910.06.190,585,040,299,11
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki96,37EUR14.06.1917.06.190,020,362,553,27