BITCOIN 00:44
2,37 %
2.508,02
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 27.06
-0,12 %
25.839,99
JP 27.06
0,36 %
20.225,09
RU 27.06
1,10 %
1.003,79
SI 27.06
-0,68 %
796,79
DE 27.06
-0,78 %
12.671,02
UK 27.06
-0,17 %
7.434,36
BR 27.06
-0,82 %
61.675,46
GLD 27.06
0,38 %
118,81
US 27.06
-0,81 %
2.419,38
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,13EUR26.06.1727.06.170,5225,7833,6747,79
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,19EUR26.06.1727.06.170,0717,5711,1331,63
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,73EUR26.06.1727.06.170,0614,0711,9116,05
5
Delniški14,86EUR26.06.1727.06.170,3818,7312,6960,61
4
Obvezniški9,38EUR26.06.1727.06.170,020,84-1,00-10,33
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,39EUR26.06.1727.06.17-0,0922,8445,4797,88
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,31EUR26.06.1727.06.170,00-0,100,39
6
Delniški9,82EUR26.06.1727.06.17-0,08
5
Delniški10,76EUR26.06.1727.06.170,16
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,61EUR26.06.1727.06.170,040,153,9912,55
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,23EUR26.06.1727.06.170,7421,8715,9318,14
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,69EUR26.06.1727.06.170,0210,2520,7341,98
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški6,77EUR26.06.1727.06.17-0,2514,2643,7186,06
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški21,43EUR26.06.1727.06.170,2919,2722,9247,08
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,41EUR26.06.1727.06.170,0219,4033,2265,92
5
Delniški15,54EUR26.06.1727.06.17-0,0613,6838,01
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški22,95EUR26.06.1727.06.17-0,2011,8038,0299,63
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,19EUR26.06.1727.06.170,00-0,050,324,19
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,88EUR26.06.1727.06.170,4321,4515,0876,54
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,16EUR26.06.1727.06.170,3518,5720,6171,61
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,11EUR26.06.1727.06.170,5823,9434,3764,32
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,32EUR26.06.1727.06.171,6619,201,05-3,43
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,88EUR26.06.1727.06.170,6522,8725,5642,40
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,71EUR26.06.1727.06.170,2317,8636,0879,35
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški28,03EUR26.06.1727.06.170,5531,3623,2195,13
6
Delniški4,36EUR26.06.1727.06.170,024,79-13,042,14
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški11,35EUR26.06.1727.06.17-0,5425,9562,7689,90
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,19EUR26.06.1727.06.170,0211,0837,4487,28
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,15EUR26.06.1727.06.170,3119,97-3,325,09
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,44EUR26.06.1727.06.170,1613,3220,0258,04
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,17EUR26.06.1727.06.170,062,9311,8232,07
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški21,55EUR26.06.1727.06.17-0,3819,3123,4162,81
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,82EUR26.06.1727.06.170,5315,907,4340,05
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,91EUR26.06.1727.06.170,0816,0521,1348,10
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,88EUR26.06.1727.06.170,144,139,599,87
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni107,02EUR27.06.1727.06.17-0,01-0,140,042,60
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški258,49EUR27.06.1727.06.170,8121,0811,6621,63
7
Delniški114,78EUR27.06.1727.06.17-0,041,30-34,94-15,26
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški224,38EUR27.06.1727.06.170,1916,3019,5932,97
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški252,03EUR27.06.1727.06.170,3429,5522,0585,67
7
Delniški306,46EUR27.06.1727.06.170,1426,0739,47112,72
6
Delniški293,15EUR27.06.1727.06.170,1120,3527,3077,85
6
Delniški213,16EUR27.06.1727.06.17-0,2215,3744,47115,16
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški203,20EUR27.06.1727.06.170,2028,6731,3280,13
7
Delniški257,27EUR27.06.1727.06.170,4215,68-11,66-1,62
6
Delniški174,76EUR27.06.1727.06.170,6027,3338,1974,17
7
Delniški73,49EUR27.06.1727.06.170,4514,790,237,16
6
Delniški157,12EUR27.06.1727.06.170,1221,3813,9873,15
6
Delniški187,86EUR27.06.1727.06.170,2827,0257,49109,38
6
Mešani52,48EUR27.06.1727.06.170,38-1,56-40,44-41,51
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani113,47EUR27.06.1727.06.170,01-89,11-87,81-85,93
4
Mešani154,75EUR27.06.1727.06.170,008,3520,33
3
Mešani151,26EUR27.06.1727.06.17-0,013,5011,34
5
Mešani147,14EUR27.06.1727.06.170,0114,1629,13
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški204,21EUR27.06.1727.06.170,042,848,5422,55
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,99EUR27.06.1727.06.170,070,362,4912,28
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški104,81EUR27.06.1727.06.170,05-2,2017,1213,10
5
Obvezniški278,58EUR27.06.1727.06.170,344,466,8917,79
3
Obvezniški121,80EUR27.06.1727.06.170,032,705,9715,22
Moji skladi
Primerjava skladov
ALPEN Invest
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Brezplačni telefon: 080 26 33

Alpen.CASH
1
Denarni0,99EUR17.11.1618.11.16-0,01
6
Delniški7,56EUR17.11.1618.11.160,633,4736,7482,52
6
Delniški4,85EUR17.11.1618.11.160,123,260,3015,12
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR26.06.1727.06.170,000,090,443,26
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniki7,53EUR26.06.1727.06.170,2123,6834,8747,51
5
Delniki0,69EUR26.06.1727.06.170,3312,739,4326,08
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki4,47EUR26.06.1727.06.17-0,15-7,38-20,834,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki6,33EUR26.06.1727.06.170,4922,6011,2744,29
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniki7,81EUR26.06.1727.06.170,1319,3826,9359,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniki1,09EUR26.06.1727.06.170,4024,2220,4621,47
7
Delniki23,92EUR26.06.1727.06.17-1,20-23,21-12,58-44,90
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniki56,28EUR26.06.1727.06.170,3112,5148,2068,24
7
Delniki59,33EUR26.06.1727.06.170,0026,4737,2863,73
6
Delniki1,77EUR26.06.1727.06.170,2719,19-5,668,38
6
Delniki0,83EUR26.06.1727.06.170,6914,501,19-4,48
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki1,78EUR26.06.1727.06.17-0,3414,7628,9664,52
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki35,31EUR26.06.1727.06.17-0,034,46-14,23-11,58
6
Delniki1,98EUR26.06.1727.06.17-0,2516,8234,3273,53
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,21EUR26.06.1727.06.170,07-1,343,7418,69
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Meani13,36EUR26.06.1727.06.170,5922,5112,9357,51
5
Meani2,02EUR26.06.1727.06.170,5317,7411,6736,96
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniki1,22EUR26.06.1727.06.170,032,666,5121,32
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Preteno obvezniki0,66EUR26.06.1727.06.170,020,315,258,96
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,69EUR22.06.1727.06.170,00-0,32-0,48-0,08
1
Denarni102,81USD22.06.1727.06.17-0,192,1023,8514,95
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki99,94USD22.06.1727.06.17-0,1021,3923,5034,06
7
Delniki194,86EUR22.06.1727.06.170,0819,0215,4979,51
6
Delniki198,04EUR22.06.1727.06.170,1722,9438,44127,82
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki34,74USD22.06.1727.06.171,23-12,59-5,17-45,45
7
Delniki155,28USD22.06.1727.06.17-0,3319,9047,3479,51
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki65,09USD22.06.1727.06.170,19-0,010,598,40
7
Delniki674,03USD22.06.1727.06.170,2625,7639,2672,91
7
Delniki177,21USD22.06.1727.06.17-0,2917,3556,6492,52
6
Delniki20770,25JPY22.06.1727.06.170,2127,9345,7576,69
6
Delniki12308,00JPY22.06.1727.06.170,1325,1549,4979,09
7
Delniki395,62USD22.06.1727.06.170,1717,90-16,33-19,39
6
Delniki207,89EUR22.06.1727.06.170,1712,3714,5668,74
6
Delniki177,31USD22.06.1727.06.17-0,2916,1049,1289,27
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki174,83USD22.06.1727.06.17-0,3319,5437,12101,91
7
Delniki165,61EUR23.06.1727.06.17-0,5023,6223,7598,10
6
Delniki228,01USD23.06.1727.06.17-0,0120,1852,54110,78
6
Delniki215,58EUR23.06.1727.06.17-0,0618,8623,7655,88
4
Obvezniki19,62EUR22.06.1727.06.170,053,437,3923,09
3
Obvezniki132,00EUR22.06.1727.06.170,02-0,4910,18
3
Obvezniki21,55EUR22.06.1727.06.17-0,056,899,3439,03
4
Obvezniki143,19EUR22.06.1727.06.17-0,09-0,59-0,649,54
4
Obvezniki196,50EUR22.06.1727.06.170,020,568,8931,40
4
Obvezniki27,44USD22.06.1727.06.17-0,051,9520,3035,53
3
Obvezniki120,94USD22.06.1727.06.17-0,143,8530,8228,34
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni112,43EUR22.06.1727.06.170,00-0,47-1,300,08
4
Denarni111,67EUR22.06.1727.06.17-0,130,8819,649,24
7
Delniki119,35EUR22.06.1727.06.17-0,2126,7840,7949,94
7
Delniki196,63EUR22.06.1727.06.17-0,1420,0626,3338,77
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki75,81EUR22.06.1727.06.17-0,1331,1423,7789,24
7
Delniki85,42EUR22.06.1727.06.17-0,1632,0739,4298,79
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki664,97EUR22.06.1727.06.17-0,3315,0618,7475,50
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani150,37EUR22.06.1727.06.17-0,036,0616,9940,68
6
Meani166,84EUR22.06.1727.06.17-0,0811,4526,1061,59
2
Obvezniki237,15EUR22.06.1727.06.170,05-1,5315,0039,53
2
Obvezniki340,73EUR22.06.1727.06.17-0,01-0,491,8312,07
2
Obvezniki142,07EUR22.06.1727.06.17-0,01-0,82-1,113,81
3
Obvezniki151,90EUR22.06.1727.06.17-0,032,579,8526,08
4
Preteno obvezniki152,89EUR22.06.1727.06.17-0,054,0912,1129,77
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,54EUR23.06.1727.06.170,39-1,525,6434,90
7
Delniki14,74EUR23.06.1727.06.170,34-2,383,1529,75
7
Delniki40,83EUR23.06.1727.06.17-1,1423,2464,70113,88
7
Delniki37,57EUR23.06.1727.06.17-1,1322,3861,11106,09
7
Delniki25,26EUR23.06.1727.06.17-0,3912,677,5458,57
7
Delniki20,82EUR23.06.1727.06.17-0,3811,885,1552,75
7
Delniki7,06EUR23.06.1727.06.17-0,4215,9337,3568,90
7
Delniki6,20EUR23.06.1727.06.17-0,3215,2434,2062,73
7
Delniki12,46EUR23.06.1727.06.170,0023,3751,77109,41
7
Delniki9,56EUR23.06.1727.06.170,4220,1022,8881,75
7
Delniki25,03EUR23.06.1727.06.170,0822,5248,46101,85
7
Delniki31,45EUR23.06.1727.06.17-0,3232,3720,8229,32
7
Delniki23,45EUR23.06.1727.06.170,0929,13-2,5811,56
7
Delniki42,62EUR23.06.1727.06.17-0,3331,7119,0226,13
7
Delniki16,78EUR23.06.1727.06.17-0,1231,9226,2626,64
7
Delniki9,93EUR23.06.1727.06.170,2028,131,538,76
7
Delniki15,83EUR23.06.1727.06.17-0,1931,2624,4523,48
7
Delniki17,90EUR23.06.1727.06.17-0,1727,5823,5328,04
7
Delniki17,65EUR23.06.1727.06.17-0,1717,9020,8979,92
7
Delniki15,47EUR23.06.1727.06.17-0,1917,0218,1873,24
2
Obvezniki27,19EUR23.06.1727.06.17-0,3315,1623,3137,74
2
Obvezniki21,54EUR23.06.1727.06.170,0912,600,1919,93
2
Obvezniki24,68EUR23.06.1727.06.17-0,3214,3720,7432,97
2
Obvezniki19,47EUR23.06.1727.06.170,0511,83-2,2115,69
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
6
Meani0,02EUR02.05.1602.05.16-0,36-8,29-2,36-14,91
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,55EUR23.06.1726.06.170,00-0,13-0,10
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,92EUR23.06.1726.06.17-0,3414,949,7441,90
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,81EUR23.06.1726.06.17-0,1718,2130,77
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki23,10EUR23.06.1726.06.170,2520,7817,5526,46
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,46EUR23.06.1726.06.17-0,289,4831,00
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,73EUR23.06.1726.06.170,0818,9823,8944,91
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki31,09EUR23.06.1726.06.170,2913,4130,68
5
Delniki6,11EUR23.06.1726.06.170,0526,0635,2955,02
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki11,77EUR23.06.1726.06.17-0,010,99-18,911,74
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,90EUR23.06.1726.06.170,6720,027,17
6
Delniki9,33EUR23.06.1726.06.170,1518,6118,84
6
Delniki29,71EUR23.06.1726.06.17-0,1610,1437,31105,12
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,26EUR23.06.1726.06.170,1718,8142,3577,27
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki37,26EUR23.06.1726.06.170,5736,5085,05
6
Delniki10,55EUR23.06.1726.06.170,4820,0320,20
6
Delniki12,79EUR23.06.1726.06.170,0119,0644,05
4
Fleksibilni10,15EUR23.06.1726.06.17-0,0812,7125,8024,05
5
Fleksibilni0,86EUR23.06.1726.06.170,0514,0428,10
4
Meani66,05EUR23.06.1726.06.170,0810,6321,78
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani35,71EUR23.06.1726.06.170,0710,2817,8527,32
5
Meani8,71EUR23.06.1726.06.170,0718,3825,50
6
Meani8,63EUR23.06.1726.06.170,3716,5119,71
6
Meani5,33EUR23.06.1726.06.17-0,3724,7719,64
4
Meani2,24EUR23.06.1726.06.170,078,5220,62
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,45EUR23.06.1726.06.170,001,245,483,59
Moji skladi
Primerjava skladov
MASTERINVEST Kapitalanlage
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Hypo SEE Opportunities
0
Delniki50,22EUR09.01.1710.01.17-0,06-2,661,824,21
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,69EUR26.06.1727.06.170,3118,9123,6744,79
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,75EUR26.06.1727.06.17-0,1324,0930,6985,30
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,46EUR26.06.1727.06.17-0,1811,0331,9195,34
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,51EUR26.06.1727.06.170,2619,0924,4456,91
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,10EUR26.06.1727.06.170,7427,267,4242,17
6
Delniki3,79EUR26.06.1727.06.17-0,0413,88-10,37-11,11
6
Delniki7,31EUR26.06.1727.06.170,174,9433,60
6
Delniki6,10EUR26.06.1727.06.170,4823,6117,0362,07
5
Delniki4,66EUR26.06.1727.06.170,8123,3330,69148,38
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,67EUR26.06.1727.06.170,0520,3330,9273,60
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,50EUR26.06.1727.06.17-0,0235,8268,23145,99
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki6,20EUR26.06.1727.06.170,7415,3810,0520,99
5
Delniki1,53EUR26.06.1727.06.170,2720,9425,9643,13
6
Delniki7,39EUR26.06.1727.06.170,0019,9239,38
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,74EUR26.06.1727.06.170,1410,5115,8736,20
5
Meani26,51EUR26.06.1727.06.170,4814,9721,5438,79
5
Obvezniki6,13EUR26.06.1727.06.170,145,4419,68
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,32EUR26.06.1727.06.170,030,654,4314,33
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki100,69EUR27.06.1727.06.170,8745,4828,3587,78
8
Delniki160,51EUR27.06.1727.06.170,5721,25-0,398,08
8
Delniki19,15EUR27.06.1727.06.17-0,88-15,603,51-41,67
8
Delniki172,94EUR27.06.1727.06.170,3428,9025,7989,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,15EUR26.06.1727.06.170,00-1,44-3,30-1,13
6
Delniki9,37EUR26.06.1727.06.170,3227,3143,2767,02
7
Delniki13,81EUR26.06.1727.06.170,4432,7946,9170,70
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki16,82EUR26.06.1727.06.170,7819,38-0,246,12
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,63EUR26.06.1727.06.17-0,5832,9718,2227,29
6
Delniki171,97EUR26.06.1727.06.17-0,0822,1029,23114,77
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki97,44EUR26.06.1727.06.17-0,0524,3736,6490,98
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,53EUR26.06.1727.06.170,0019,9719,3072,32
6
Delniki8,83EUR26.06.1727.06.17-0,2317,7346,19100,68
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani96,78EUR26.06.1727.06.170,2110,9617,3235,51
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki16,35EUR26.06.1727.06.170,128,1335,0148,10
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,18EUR26.06.1727.06.17-0,10-2,216,2625,68
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki98,63EUR26.06.1727.06.170,075,365,8123,29