BITCOIN 10:47
-1,77 %
10.854,73
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 09:45
-0,02 %
1.283,51
SI 10:30
0,11 %
836,79
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,60EUR22.01.1823.01.180,4322,5122,4245,07
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,20EUR22.01.1823.01.180,9012,404,326,48
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški13,14EUR22.01.1823.01.180,5512,995,759,94
5
Delniški15,27EUR22.01.1823.01.180,219,719,8441,38
4
Obvezniški9,38EUR22.01.1823.01.180,030,98-5,56-12,59
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,90EUR22.01.1823.01.180,1211,2734,6391,56
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,30EUR22.01.1823.01.180,00-0,19-0,102,49
6
Delniški10,92EUR22.01.1823.01.180,850,46
5
Delniški9,90EUR22.01.1823.01.180,69-5,36
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,60EUR22.01.1823.01.180,050,661,4710,32
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,80EUR22.01.1823.01.180,7319,9613,3619,10
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani15,14EUR22.01.1823.01.180,424,7413,8238,99
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,28EUR22.01.1823.01.180,8710,1926,7592,68
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,97EUR22.01.1823.01.180,5613,2218,7141,32
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,81EUR22.01.1823.01.180,638,6124,1364,98
5
Delniški16,46EUR22.01.1823.01.180,8610,2522,6565,76
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški22,51EUR22.01.1823.01.180,646,796,3479,15
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,12EUR22.01.1823.01.180,00-0,16-0,132,73
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,70EUR22.01.1823.01.180,56-6,074,7139,23
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,73EUR22.01.1823.01.180,549,4214,0064,08
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,48EUR22.01.1823.01.180,7028,1216,6359,72
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,43EUR22.01.1823.01.180,596,019,76-1,16
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,74EUR22.01.1823.01.180,7120,4917,6437,26
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,29EUR22.01.1823.01.180,4610,8721,9564,37
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški31,17EUR22.01.1823.01.180,5422,0030,9085,64
6
Delniški5,01EUR22.01.1823.01.180,901,597,627,94
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški12,43EUR22.01.1823.01.181,0216,8048,98103,36
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,14EUR22.01.1823.01.180,684,669,5664,75
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,28EUR22.01.1823.01.180,8610,8723,10-0,73
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni12,13EUR22.01.1823.01.180,528,9514,8552,43
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,43EUR22.01.1823.01.180,073,455,9823,35
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški22,05EUR22.01.1823.01.180,1411,7422,6244,53
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,88EUR22.01.1823.01.180,3710,267,2327,72
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani6,14EUR22.01.1823.01.180,349,4615,7538,35
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,76EUR22.01.1823.01.180,150,794,943,90
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni107,07EUR23.01.1823.01.180,000,02-0,221,42
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški286,28EUR23.01.1823.01.180,1715,7710,9415,34
7
Delniški131,59EUR23.01.1823.01.181,40-0,941,57-18,35
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški258,48EUR23.01.1823.01.180,4418,6816,3432,66
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški266,13EUR23.01.1823.01.180,5314,4426,9956,16
7
Delniški329,65EUR23.01.1823.01.180,1821,2349,2582,53
6
Delniški312,85EUR23.01.1823.01.180,2611,1217,8470,61
6
Delniški204,48EUR23.01.1823.01.180,547,156,1989,44
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški217,11EUR23.01.1823.01.180,1614,9431,1168,88
7
Delniški298,15EUR23.01.1823.01.181,3012,2917,28-9,34
6
Delniški197,69EUR23.01.1823.01.18-0,1925,0636,6481,38
7
Delniški88,30EUR23.01.1823.01.181,151,8861,818,60
6
Delniški169,83EUR23.01.1823.01.180,4817,0316,4362,25
6
Delniški201,96EUR23.01.1823.01.180,3211,8334,70110,40
6
Mešani62,14EUR23.01.1823.01.180,0510,22-5,92-35,37
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani115,58EUR23.01.1823.01.180,16-89,48-88,86-86,22
4
Mešani160,84EUR23.01.1823.01.180,266,3313,84
3
Mešani153,21EUR23.01.1823.01.180,162,984,72
5
Mešani155,71EUR23.01.1823.01.180,359,6521,95
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški206,18EUR23.01.1823.01.180,063,155,9317,11
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,91EUR23.01.1823.01.180,00-0,14-1,076,84
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški98,75EUR23.01.1823.01.18-0,12-6,03-2,479,35
5
Obvezniški274,25EUR23.01.1823.01.180,152,804,296,92
3
Obvezniški121,66EUR23.01.1823.01.18-0,021,054,199,50
Moji skladi
Primerjava skladov
ALPEN Invest
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Brezplačni telefon: 080 26 33

Alpen.CASH
1
Denarni0,99EUR17.11.1618.11.16-0,01
6
Delniški7,56EUR17.11.1618.11.160,633,4736,7482,52
6
Delniški4,85EUR17.11.1618.11.160,123,260,3015,12
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR22.01.1823.01.18-0,010,020,102,53
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniki8,11EUR22.01.1823.01.180,3418,0222,2046,71
5
Delniki0,69EUR22.01.1823.01.180,383,524,377,82
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki5,21EUR22.01.1823.01.180,84-6,69-0,437,84
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki6,53EUR22.01.1823.01.180,3111,5013,1736,63
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniki8,24EUR22.01.1823.01.180,668,3818,0258,62
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniki1,19EUR22.01.1823.01.180,5315,9418,7224,37
7
Delniki22,27EUR22.01.1823.01.18-0,22-18,04-18,17-48,63
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniki56,86EUR22.01.1823.01.180,739,0619,2270,51
7
Delniki61,99EUR22.01.1823.01.180,3018,318,8255,92
6
Delniki1,64EUR10.11.1713.11.17-1,2110,67-11,82-9,94
6
Delniki0,92EUR10.11.1713.11.17-0,5316,9519,68-2,22
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki1,77EUR22.01.1823.01.180,807,501,4559,97
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki33,46EUR22.01.1823.01.181,4614,39-32,56-36,47
6
Delniki2,07EUR22.01.1823.01.180,847,1715,1072,90
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,23EUR22.01.1823.01.180,38-0,57-3,7020,96
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Meani13,95EUR22.01.1823.01.180,5711,8811,1049,83
5
Meani2,08EUR22.01.1823.01.180,509,149,6125,22
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniki1,22EUR22.01.1823.01.180,051,516,5212,57
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Preteno obvezniki0,66EUR22.01.1823.01.180,121,104,805,00
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,40EUR22.01.1824.01.180,00-0,45-0,82-0,57
1
Denarni103,68USD22.01.1824.01.180,14-11,95-2,6512,09
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki122,76USD22.01.1824.01.180,5818,8522,8636,17
7
Delniki203,80EUR22.01.1824.01.180,4414,5118,7252,98
6
Delniki213,25EUR22.01.1824.01.180,1224,5947,4495,43
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki35,21USD22.01.1824.01.180,02-15,01-8,65-47,40
7
Delniki177,36USD22.01.1824.01.181,0811,3428,5770,75
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki78,22USD22.01.1824.01.180,83-1,5713,9010,12
7
Delniki859,95USD22.01.1824.01.180,9525,2730,1171,25
7
Delniki204,11USD22.01.1824.01.180,8116,7721,1176,98
6
Delniki24714,53JPY22.01.1824.01.18-0,1414,1945,7096,20
6
Delniki14045,00JPY22.01.1824.01.180,489,7645,0282,07
7
Delniki496,60USD22.01.1824.01.180,548,182,42-15,63
6
Delniki214,13EUR22.01.1824.01.180,2311,2113,2745,37
6
Delniki195,87USD22.01.1824.01.180,597,2223,6279,47
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki200,29USD22.01.1824.01.180,724,2320,9087,03
7
Delniki175,14EUR22.01.1824.01.180,3417,2327,6368,99
6
Delniki266,25USD22.01.1824.01.180,909,0533,22110,45
6
Delniki226,67EUR22.01.1824.01.180,037,4217,5250,31
4
Obvezniki20,00EUR22.01.1824.01.180,154,555,6517,37
3
Obvezniki132,21EUR22.01.1824.01.180,151,471,54
3
Obvezniki21,95EUR22.01.1824.01.180,095,0710,7525,14
4
Obvezniki150,42EUR22.01.1824.01.180,170,090,897,84
4
Obvezniki201,90EUR22.01.1824.01.180,215,683,8524,55
4
Obvezniki29,17USD22.01.1824.01.180,34-1,783,3223,60
3
Obvezniki121,07USD22.01.1824.01.180,13-10,25-0,5319,10
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,95EUR22.01.1824.01.18-0,01-0,67-1,48-1,53
4
Denarni101,87EUR22.01.1824.01.18-0,22-12,69-7,775,90
7
Delniki142,42EUR22.01.1824.01.181,0930,5518,8652,08
7
Delniki216,41EUR22.01.1824.01.180,8416,7610,2737,30
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki82,80EUR22.01.1824.01.180,3618,2032,5068,19
7
Delniki88,29EUR22.01.1824.01.180,239,5027,1373,08
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki707,32EUR22.01.1824.01.180,1315,5921,6658,95
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani153,31EUR22.01.1824.01.180,214,049,7334,00
6
Meani173,25EUR22.01.1824.01.180,307,0617,4154,96
2
Obvezniki235,44EUR22.01.1824.01.180,152,191,5927,16
2
Obvezniki338,18EUR22.01.1824.01.180,04-0,53-0,786,07
2
Obvezniki141,15EUR22.01.1824.01.180,01-0,91-2,090,46
3
Obvezniki152,49EUR22.01.1824.01.180,052,275,1318,42
4
Preteno obvezniki154,52EUR22.01.1824.01.180,063,087,4322,63
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,70EUR22.01.1824.01.180,585,58-2,7916,82
7
Delniki14,84EUR22.01.1824.01.180,544,88-4,9312,42
7
Delniki43,01EUR22.01.1824.01.180,4020,0117,4891,58
7
Delniki39,39EUR22.01.1824.01.180,3819,0714,8784,58
7
Delniki25,95EUR22.01.1824.01.180,508,449,2638,55
7
Delniki21,29EUR22.01.1824.01.180,477,636,8233,48
7
Delniki7,84EUR22.01.1824.01.18-0,3813,7932,8881,48
7
Delniki6,85EUR22.01.1824.01.18-0,2913,0429,9874,74
7
Delniki13,22EUR22.01.1824.01.180,4614,4627,98114,61
7
Delniki10,91EUR22.01.1824.01.180,7427,6033,3790,40
7
Delniki26,42EUR22.01.1824.01.180,4613,5425,09106,57
7
Delniki34,31EUR22.01.1824.01.18-0,3216,989,2723,95
7
Delniki27,53EUR22.01.1824.01.18-0,0430,4713,299,77
7
Delniki46,37EUR22.01.1824.01.18-0,3016,427,6620,91
7
Delniki20,51EUR22.01.1824.01.180,4432,9234,7638,30
7
Delniki13,07EUR22.01.1824.01.180,7748,1939,1921,81
7
Delniki19,30EUR22.01.1824.01.180,4732,2832,8334,87
7
Delniki19,98EUR22.01.1824.01.18-0,1022,8821,3926,54
7
Delniki18,16EUR22.01.1824.01.180,395,6412,4558,46
7
Delniki15,85EUR22.01.1824.01.180,384,839,9252,55
2
Obvezniki25,14EUR22.01.1824.01.18-0,55-7,40-3,2016,82
2
Obvezniki21,49EUR22.01.1824.01.18-0,283,721,324,22
2
Obvezniki22,72EUR22.01.1824.01.18-0,57-8,09-5,2512,81
2
Obvezniki19,31EUR22.01.1824.01.18-0,262,88-1,030,36
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
6
Meani0,02EUR02.05.1602.05.16-0,36-8,29-2,36-14,91
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,53EUR22.01.1823.01.180,00-0,19-0,36
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki5,12EUR22.01.1823.01.180,2711,3714,1831,04
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,45EUR22.01.1823.01.180,6811,3024,00
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki26,28EUR22.01.1823.01.180,5319,3018,9531,54
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,48EUR22.01.1823.01.180,524,3413,41
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki33,26EUR22.01.1823.01.180,3410,2517,19
5
Delniki6,64EUR22.01.1823.01.180,6716,3837,7955,73
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki12,96EUR22.01.1823.01.181,48-0,84-1,932,74
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki15,39EUR22.01.1823.01.180,3613,975,78
6
Delniki9,93EUR22.01.1823.01.180,659,0618,26
6
Delniki28,72EUR22.01.1823.01.180,685,433,8581,57
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki20,18EUR22.01.1823.01.180,898,9225,7174,46
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki43,10EUR22.01.1823.01.180,9632,3272,39
6
Delniki11,22EUR22.01.1823.01.180,7112,859,78
6
Delniki13,67EUR22.01.1823.01.180,8210,9130,63
4
Fleksibilni10,69EUR22.01.1823.01.180,478,3122,0526,61
5
Fleksibilni0,90EUR22.01.1823.01.180,309,4418,32
4
Meani69,46EUR22.01.1823.01.180,396,3817,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani37,65EUR22.01.1823.01.180,406,9715,9127,94
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,88EUR22.01.1823.01.180,868,9223,96
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,49EUR22.01.1823.01.180,061,412,95-0,96
Moji skladi
Primerjava skladov
MASTERINVEST Kapitalanlage
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Hypo SEE Opportunities
0
Delniki50,22EUR09.01.1710.01.17-0,06-2,661,824,21
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki15,50EUR22.01.1823.01.180,3212,268,6333,88
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki9,00EUR22.01.1823.01.180,747,8526,3766,03
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,22EUR22.01.1823.01.180,625,472,9371,33
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki22,60EUR22.01.1823.01.180,549,1117,5247,86
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,64EUR22.01.1823.01.181,3522,3336,7229,01
6
Delniki4,50EUR22.01.1823.01.181,194,2421,13-2,11
6
Delniki6,96EUR22.01.1823.01.180,57-1,91-1,88
6
Delniki6,36EUR22.01.1823.01.180,6111,8718,7643,14
5
Delniki5,06EUR22.01.1823.01.180,4117,1625,17134,80
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki8,09EUR22.01.1823.01.180,5610,1622,6565,43
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,28EUR22.01.1823.01.180,4223,2849,64137,01
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki6,37EUR22.01.1823.01.180,505,403,3211,48
5
Delniki1,59EUR22.01.1823.01.180,118,8727,0127,70
6
Delniki7,88EUR22.01.1823.01.180,637,4024,85
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,91EUR22.01.1823.01.180,274,8910,5830,40
5
Meani28,33EUR22.01.1823.01.180,5214,6424,3637,23
5
Obvezniki5,86EUR22.01.1823.01.180,15-5,716,01
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,30EUR22.01.1823.01.180,040,051,289,78
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki121,18EUR23.01.1823.01.180,8041,6266,8971,38
8
Delniki182,06EUR23.01.1823.01.181,0711,8929,991,03
8
Delniki18,11EUR23.01.1823.01.18-0,11-11,92-4,78-44,33
8
Delniki188,30EUR23.01.1823.01.180,3517,5927,8671,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,11EUR23.01.1824.01.180,00-1,77-3,63-3,93
6
Delniki10,40EUR23.01.1824.01.181,0722,5027,2966,67
7
Delniki17,07EUR23.01.1824.01.181,5540,1533,8879,12
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki18,38EUR23.01.1824.01.180,559,0222,94-4,52
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki9,18EUR23.01.1824.01.18-0,1121,2720,4724,22
6
Delniki184,79EUR23.01.1824.01.180,5020,0227,4586,88
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki106,34EUR23.01.1824.01.180,0715,3923,2985,39
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,91EUR23.01.1824.01.180,6813,6512,9352,05
6
Delniki9,43EUR23.01.1824.01.18-0,219,9125,07101,93
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani102,14EUR23.01.1824.01.180,358,218,3435,54
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,67EUR23.01.1824.01.18-0,19-3,5713,7233,82
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,14EUR23.01.1824.01.180,10-0,20-1,5514,97
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki100,46EUR23.01.1824.01.18-0,032,309,3915,68