BITCOIN 18:37
5,55 %
11.675,00
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 15:51
0,45 %
1.264,68
SI 15:30
-0,59 %
818,86
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,35EUR19.02.1820.02.180,4812,3413,9639,75
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,16EUR19.02.1820.02.180,055,284,559,64
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,54EUR19.02.1820.02.180,514,36-0,074,62
5
Delniški14,34EUR19.02.1820.02.18-0,571,62-1,2334,44
4
Obvezniški9,33EUR19.02.1820.02.180,040,00-5,75-13,05
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,52EUR19.02.1820.02.180,162,5723,1578,99
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,30EUR19.02.1820.02.180,00-0,19-0,102,28
6
Delniški9,99EUR19.02.1820.02.180,13-6,98
5
Delniški9,34EUR19.02.1820.02.180,49-12,51
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,57EUR19.02.1820.02.18-0,03-0,210,2110,09
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,57EUR19.02.1820.02.180,4210,348,2716,07
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,65EUR19.02.1820.02.180,11-0,197,1633,79
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški6,97EUR19.02.1820.02.180,382,0316,1680,17
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški21,87EUR19.02.1820.02.180,234,009,7534,97
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,45EUR19.02.1820.02.180,280,6712,6753,79
5
Delniški15,72EUR19.02.1820.02.180,193,4213,1756,26
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški21,32EUR19.02.1820.02.180,14-3,78-2,5065,41
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,10EUR19.02.1820.02.180,00-0,19-0,172,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,65EUR19.02.1820.02.180,12-12,462,0237,87
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,10EUR19.02.1820.02.18-0,391,053,4354,07
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,33EUR19.02.1820.02.180,2715,419,0358,19
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,40EUR19.02.1820.02.180,43-1,2711,38-1,75
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,42EUR19.02.1820.02.180,0310,9912,7035,45
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,86EUR19.02.1820.02.180,132,5312,6657,92
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški28,90EUR19.02.1820.02.18-0,6911,6617,3771,11
6
Delniški4,59EUR19.02.1820.02.180,30-5,01-6,58-0,33
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški11,96EUR19.02.1820.02.180,349,2336,6595,88
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,02EUR19.02.1820.02.180,08-5,14-0,8652,83
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,24EUR19.02.1820.02.180,094,0513,63-2,65
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,61EUR19.02.1820.02.18-0,213,597,4545,86
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,31EUR19.02.1820.02.18-0,083,064,4722,67
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški20,88EUR19.02.1820.02.180,060,4412,8938,00
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,80EUR19.02.1820.02.18-0,271,96-0,4321,95
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,83EUR19.02.1820.02.18-0,291,246,1231,62
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,56EUR19.02.1820.02.180,09-0,402,913,31
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni107,07EUR20.02.1820.02.180,000,06-0,271,44
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški273,36EUR20.02.1820.02.180,335,306,8212,73
7
Delniški118,34EUR20.02.1820.02.180,38-8,70-11,83-26,72
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški249,34EUR20.02.1820.02.180,299,1810,7429,49
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški249,23EUR20.02.1820.02.18-0,404,9413,2048,37
7
Delniški311,60EUR20.02.1820.02.18-0,6112,6930,1270,61
6
Delniški294,81EUR20.02.1820.02.180,271,477,1156,62
6
Delniški193,56EUR20.02.1820.02.180,01-3,98-0,6775,68
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški206,04EUR20.02.1820.02.180,304,5619,3460,01
7
Delniški289,05EUR20.02.1820.02.180,124,8710,77-10,33
6
Delniški189,05EUR20.02.1820.02.181,2214,7627,0072,82
7
Delniški86,59EUR20.02.1820.02.180,39-1,3343,745,67
6
Delniški158,24EUR20.02.1820.02.18-0,318,455,0249,75
6
Delniški194,13EUR20.02.1820.02.180,412,9327,3396,39
6
Mešani61,33EUR20.02.1820.02.180,296,55-7,06-35,58
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani112,47EUR20.02.1820.02.180,080,80-89,35-86,64
4
Mešani156,95EUR20.02.1820.02.180,292,057,89
3
Mešani150,91EUR20.02.1820.02.180,150,791,31
5
Mešani150,30EUR20.02.1820.02.180,423,0112,84
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški204,64EUR20.02.1820.02.18-0,071,714,1916,41
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,87EUR20.02.1820.02.18-0,07-0,64-1,496,61
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški97,77EUR20.02.1820.02.180,13-7,83-3,1210,09
5
Obvezniški274,47EUR20.02.1820.02.180,181,123,346,72
3
Obvezniški121,00EUR20.02.1820.02.180,320,022,799,25
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR19.02.1820.02.180,000,010,102,41
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,77EUR19.02.1820.02.180,629,0413,8342,52
5
Delniški0,68EUR19.02.1820.02.180,25-0,654,367,77
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,79EUR19.02.1820.02.180,06-12,32-13,17-1,56
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,15EUR19.02.1820.02.18-0,504,372,9529,85
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški7,82EUR19.02.1820.02.18-0,010,367,5351,17
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,14EUR19.02.1820.02.180,236,7512,0821,48
7
Delniški20,82EUR19.02.1820.02.180,09-27,60-16,89-45,00
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški54,99EUR19.02.1820.02.18-0,162,1012,6561,33
7
Delniški56,70EUR19.02.1820.02.18-0,371,88-2,5047,64
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,71EUR19.02.1820.02.180,26-1,24-6,4753,36
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški33,18EUR19.02.1820.02.180,164,75-28,89-32,45
6
Delniški1,97EUR19.02.1820.02.180,40-1,175,5564,25
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,20EUR19.02.1820.02.180,00-3,49-7,4717,80
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani13,28EUR19.02.1820.02.18-0,043,362,9642,65
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.02.1820.02.180,08-0,111,9118,32
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,21EUR19.02.1820.02.180,04-0,044,2412,15
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,65EUR19.02.1820.02.18-0,180,062,694,29
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,36EUR16.02.1820.02.180,00-0,46-0,86-0,62
1
Denarni103,80USD16.02.1820.02.180,24-13,35-6,0410,24
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki120,00USD16.02.1820.02.180,148,3215,6630,99
7
Delniki191,21EUR16.02.1820.02.180,926,516,8248,31
6
Delniki203,45EUR16.02.1820.02.181,0115,5832,8783,69
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki33,10USD16.02.1820.02.18-1,81-27,15-10,29-44,02
7
Delniki173,51USD16.02.1820.02.180,704,8616,8165,00
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki72,96USD16.02.1820.02.18-0,35-12,271,242,82
7
Delniki823,79USD16.02.1820.02.18-0,1012,3619,9163,16
7
Delniki190,40USD16.02.1820.02.18-0,920,538,4268,52
6
Delniki22448,04JPY16.02.1820.02.181,733,4427,5087,56
6
Delniki12756,00JPY16.02.1820.02.181,84-0,1425,3270,15
7
Delniki502,74USD16.02.1820.02.180,82-0,484,88-15,72
6
Delniki200,73EUR16.02.1820.02.181,012,781,8937,36
6
Delniki186,93USD16.02.1820.02.180,40-2,8710,3365,57
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki186,88USD16.02.1820.02.18-0,02-7,206,4365,40
7
Delniki165,41EUR16.02.1820.02.181,119,6315,9663,06
6
Delniki256,70USD16.02.1820.02.180,28-0,1121,4396,25
6
Delniki213,95EUR14.02.1820.02.180,30-2,447,6338,87
4
Obvezniki19,81EUR16.02.1820.02.180,303,073,6617,01
3
Obvezniki131,59EUR16.02.1820.02.180,341,960,63
3
Obvezniki21,69EUR16.02.1820.02.180,233,388,2324,94
4
Obvezniki149,85EUR16.02.1820.02.180,340,531,347,95
4
Obvezniki200,45EUR16.02.1820.02.180,434,681,5524,73
4
Obvezniki29,45USD16.02.1820.02.180,40-3,160,6524,64
3
Obvezniki119,69USD16.02.1820.02.180,40-13,18-4,8516,18
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,88EUR16.02.1820.02.180,00-0,67-1,51-1,61
4
Denarni100,26EUR16.02.1820.02.180,25-14,12-9,224,79
7
Delniki132,90EUR16.02.1820.02.180,1713,7613,6646,11
7
Delniki206,14EUR16.02.1820.02.180,615,217,4432,51
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki79,92EUR16.02.1820.02.180,419,5123,8158,86
7
Delniki84,71EUR16.02.1820.02.180,620,1918,5364,55
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki682,88EUR16.02.1820.02.181,278,5612,4351,16
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani149,51EUR16.02.1820.02.180,400,384,9930,02
6
Meani166,63EUR16.02.1820.02.180,650,599,7647,50
2
Obvezniki233,57EUR16.02.1820.02.180,421,92-0,0326,95
2
Obvezniki336,96EUR16.02.1820.02.180,11-0,68-1,155,97
2
Obvezniki140,95EUR16.02.1820.02.180,02-0,91-2,220,43
3
Obvezniki150,52EUR16.02.1820.02.180,250,782,7117,16
4
Preteno obvezniki151,66EUR16.02.1820.02.180,340,524,0620,43
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki14,94EUR16.02.1820.02.180,61-1,19-7,0311,16
7
Delniki14,12EUR16.02.1820.02.180,57-1,81-9,087,05
7
Delniki39,38EUR16.02.1820.02.18-0,333,098,9384,80
7
Delniki36,05EUR16.02.1820.02.18-0,332,306,5078,02
7
Delniki24,80EUR16.02.1820.02.180,982,440,5732,55
7
Delniki20,34EUR16.02.1820.02.180,941,70-1,6427,76
7
Delniki7,40EUR16.02.1820.02.181,515,7121,3174,12
7
Delniki6,46EUR16.02.1820.02.181,574,8718,7567,79
7
Delniki12,96EUR16.02.1820.02.180,627,0221,23104,09
7
Delniki10,80EUR16.02.1820.02.18-0,0920,9427,3682,74
7
Delniki25,90EUR16.02.1820.02.180,706,2818,5496,66
7
Delniki33,09EUR16.02.1820.02.180,795,584,9819,63
7
Delniki26,82EUR16.02.1820.02.180,0419,419,876,68
7
Delniki44,69EUR16.02.1820.02.180,795,033,4016,65
7
Delniki19,82EUR16.02.1820.02.180,3021,1532,4038,21
7
Delniki12,76EUR16.02.1820.02.18-0,3936,9138,1022,46
7
Delniki18,64EUR16.02.1820.02.180,3220,4930,4434,78
7
Delniki19,39EUR16.02.1820.02.180,5712,8618,0921,72
7
Delniki17,18EUR16.02.1820.02.180,70-2,884,6949,39
7
Delniki14,99EUR16.02.1820.02.180,67-3,542,3944,00
2
Obvezniki24,49EUR16.02.1820.02.181,11-12,35-5,5513,12
2
Obvezniki21,14EUR16.02.1820.02.180,33-0,52-0,241,59
2
Obvezniki22,12EUR16.02.1820.02.181,10-12,98-7,539,18
2
Obvezniki18,99EUR16.02.1820.02.180,37-1,30-2,52-2,16
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,53EUR19.02.1820.02.180,00-0,21-0,38
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,80EUR19.02.1820.02.18-0,633,261,8322,00
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,80EUR19.02.1820.02.180,152,8811,43
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki25,02EUR19.02.1820.02.180,268,8012,6528,46
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,41EUR19.02.1820.02.180,11-3,232,82
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki31,71EUR19.02.1820.02.180,442,908,12
5
Delniki6,32EUR19.02.1820.02.180,097,2925,3446,99
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki11,59EUR19.02.1820.02.180,30-8,39-15,27-6,80
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,87EUR19.02.1820.02.180,545,800,55
6
Delniki9,61EUR19.02.1820.02.180,283,4611,12
6
Delniki27,20EUR19.02.1820.02.180,16-5,05-4,1968,09
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,25EUR19.02.1820.02.180,420,3714,8564,62
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki41,92EUR19.02.1820.02.180,4222,2961,38
6
Delniki11,02EUR19.02.1820.02.180,107,177,12
6
Delniki12,98EUR19.02.1820.02.180,023,5522,15
4
Fleksibilni10,22EUR19.02.1820.02.180,031,7012,7921,58
5
Fleksibilni0,87EUR19.02.1820.02.18-0,063,388,96
4
Meani67,31EUR19.02.1820.02.180,231,5210,06
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,57EUR19.02.1820.02.180,122,309,7023,65
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,59EUR19.02.1820.02.180,250,6016,61
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,41EUR19.02.1820.02.18-0,050,721,95-0,94
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,61EUR19.02.1820.02.180,121,770,3529,85
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,54EUR19.02.1820.02.180,17-2,339,3752,76
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki7,89EUR19.02.1820.02.180,37-3,84-3,2860,65
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,53EUR19.02.1820.02.180,161,337,5840,05
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,45EUR19.02.1820.02.180,0914,7123,8126,30
6
Delniki4,19EUR19.02.1820.02.180,18-3,457,55-5,35
6
Delniki6,57EUR19.02.1820.02.180,37-10,10-8,21
6
Delniki5,99EUR19.02.1820.02.18-0,334,396,1233,60
5
Delniki4,93EUR19.02.1820.02.18-0,1410,6820,25128,58
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,67EUR19.02.1820.02.180,092,2110,8353,89
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,86EUR19.02.1820.02.180,2312,5338,86122,96
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki6,11EUR19.02.1820.02.180,44-2,54-1,879,78
5
Delniki1,57EUR19.02.1820.02.18-0,224,0127,2925,89
6
Delniki7,45EUR19.02.1820.02.180,41-1,8213,70
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,69EUR19.02.1820.02.180,06-0,144,6925,82
5
Meani27,50EUR19.02.1820.02.180,138,2218,8334,94
5
Obvezniki5,72EUR19.02.1820.02.18-0,10-8,570,96
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,27EUR19.02.1820.02.18-0,01-0,700,489,41
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki112,46EUR20.02.1820.02.18-0,2923,8443,5460,77
8
Delniki176,62EUR20.02.1820.02.180,164,6022,21-0,41
8
Delniki16,84EUR20.02.1820.02.180,30-23,38-3,22-38,43
8
Delniki179,47EUR20.02.1820.02.18-0,5110,4415,1761,74
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,11EUR19.02.1820.02.180,00-1,45-3,63-3,93
6
Delniki9,79EUR19.02.1820.02.180,5111,3822,5357,14
7
Delniki16,01EUR19.02.1820.02.180,1923,6329,1173,08
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki17,81EUR19.02.1820.02.180,062,4217,25-5,06
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,76EUR19.02.1820.02.180,348,9618,3822,35
6
Delniki175,18EUR19.02.1820.02.18-0,4210,5613,6273,86
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki101,21EUR19.02.1820.02.180,445,4115,8073,63
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,23EUR19.02.1820.02.18-0,842,880,8638,09
6
Delniki9,00EUR19.02.1820.02.180,450,2218,1188,28
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani98,99EUR19.02.1820.02.180,123,245,6231,65
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,31EUR19.02.1820.02.180,46-7,9412,0832,21
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,05EUR19.02.1820.02.18-0,300,00-2,3314,33
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki99,52EUR19.02.1820.02.180,201,067,4815,00