BITCOIN 15:52
-4,53 %
3.527,66
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 18.01
1,67 %
1.176,42
SI 18.01
0,93 %
843,70
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški4,97EUR17.01.1918.01.190,10-10,5629,1331,25
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,73EUR17.01.1918.01.190,91-14,046,214,84
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški10,24EUR17.01.1918.01.19-0,44-21,66-0,43-4,64
5
Delniški13,27EUR17.01.1918.01.19-0,08-12,183,9211,98
4
Obvezniški9,03EUR17.01.1918.01.190,16-3,766,000,57
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,37EUR17.01.1918.01.190,72-5,3129,6941,83
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,29EUR17.01.1918.01.190,00-0,10-0,290,78
6
Delniški9,67EUR17.01.1918.01.190,57-11,14
5
Delniški10,41EUR17.01.1918.01.190,185,33
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,50EUR17.01.1918.01.19-0,02-1,690,015,84
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,08EUR17.01.1918.01.19-0,10-11,6730,7620,43
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,51EUR17.01.1918.01.190,21-3,6711,7224,03
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,33EUR17.01.1918.01.190,611,3629,0961,98
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški21,43EUR17.01.1918.01.190,23-5,9524,6429,96
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,27EUR17.01.1918.01.190,51-7,2520,8635,42
5
Delniški16,64EUR17.01.1918.01.190,302,0926,4451,27
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški23,57EUR17.01.1918.01.190,685,5013,3450,72
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni53,89EUR17.01.1918.01.190,00-0,42-0,580,34
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,43EUR17.01.1918.01.191,16-9,158,189,89
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški8,67EUR17.01.1918.01.190,02-10,2119,1629,58
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,13EUR17.01.1918.01.190,04-12,8532,4445,48
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,44EUR17.01.1918.01.190,331,8668,9524,84
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,79EUR17.01.1918.01.190,09-11,3737,5433,28
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,75EUR17.01.1918.01.190,24-5,0126,0945,05
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški26,50EUR17.01.1918.01.190,02-13,7125,5630,30
6
Delniški4,55EUR17.01.1918.01.190,91-8,3229,80-0,12
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški12,44EUR17.01.1918.01.190,441,0144,4385,71
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,24EUR17.01.1918.01.190,525,5017,7648,69
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,18EUR17.01.1918.01.19-0,08-7,4943,470,93
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni10,95EUR17.01.1918.01.19-0,02-9,0013,2428,88
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,42EUR17.01.1918.01.19-0,010,096,0319,14
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški116,92EUR17.01.1918.01.19-0,16-3,7022,28
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,75EUR17.01.1918.01.190,40-6,4914,999,17
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,81EUR17.01.1918.01.190,13-4,5619,6524,11
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,39EUR17.01.1918.01.190,05-1,283,1512,98
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni105,74EUR18.01.1918.01.190,02-1,21-1,12-0,65
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški249,94EUR18.01.1918.01.190,12-11,6127,0013,75
7
Delniški120,99EUR18.01.1918.01.190,53-7,2228,63-21,90
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški238,17EUR18.01.1918.01.190,41-6,7236,2738,15
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški229,81EUR18.01.1918.01.19-0,13-12,7122,5913,45
7
Delniški276,29EUR18.01.1918.01.190,21-15,6818,2129,17
6
Delniški289,18EUR18.01.1918.01.190,71-6,8419,6532,29
6
Delniški217,39EUR18.01.1918.01.190,827,6317,2755,39
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški187,60EUR18.01.1918.01.190,50-13,2834,2528,00
7
Delniški274,93EUR18.01.1918.01.190,28-6,2844,34-3,64
6
Delniški169,28EUR18.01.1918.01.190,09-13,8529,3242,07
7
Delniški89,21EUR18.01.1918.01.190,173,1281,3916,69
6
Delniški146,98EUR18.01.1918.01.19-0,05-12,7211,2212,81
6
Delniški201,64EUR18.01.1918.01.191,020,7148,7577,36
6
Mešani55,01EUR18.01.1918.01.190,62-11,4222,16-33,75
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani114,04EUR18.01.1918.01.190,33-0,71-88,58-87,28
4
Mešani155,33EUR18.01.1918.01.190,22-2,9612,35
3
Mešani150,90EUR18.01.1918.01.190,12-1,235,28
5
Mešani147,52EUR18.01.1918.01.190,32-4,5919,34
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški201,76EUR18.01.1918.01.19-0,04-2,036,4811,28
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,73EUR18.01.1918.01.19-0,07-1,29-0,224,25
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški103,50EUR18.01.1918.01.190,044,660,8720,32
5
Obvezniški260,37EUR18.01.1918.01.19-0,05-5,033,294,31
3
Obvezniški119,38EUR18.01.1918.01.190,20-1,884,127,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR17.01.1918.01.190,00-0,040,011,01
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški6,85EUR17.01.1918.01.190,00-14,7714,3328,12
5
Delniški0,64EUR17.01.1918.01.190,33-6,926,877,43
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,49EUR17.01.1918.01.190,92-13,1713,08-8,29
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški5,70EUR17.01.1918.01.19-0,12-11,778,990,17
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški21,01EUR17.01.1918.01.190,24-7,2425,76-15,46
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,03EUR17.01.1918.01.190,06-12,8926,1823,69
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški56,50EUR17.01.1918.01.190,420,7916,7553,46
7
Delniški54,21EUR17.01.1918.01.190,04-12,0719,5853,47
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški21,79EUR17.01.1918.01.191,18-34,49-28,56-37,41
6
Delniški2,01EUR17.01.1918.01.190,68-2,4520,9839,64
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,19EUR17.01.1918.01.190,08-2,71-2,948,22
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,18EUR17.01.1918.01.190,07-3,761,954,64
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,65EUR17.01.1918.01.19-0,03-0,672,096,46
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni99,84EUR16.01.1918.01.190,00-0,56-1,25-1,22
1
Denarni105,92USD16.01.1918.01.190,329,740,1025,33
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki100,79USD16.01.1918.01.190,86-10,5334,6733,05
7
Delniki168,05EUR16.01.1918.01.190,58-16,884,573,84
6
Delniki176,49EUR16.01.1918.01.191,09-16,0711,9925,15
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki29,87USD16.01.1918.01.190,24-11,5430,64-7,59
7
Delniki152,67USD16.01.1918.01.190,29-5,6418,2644,36
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki63,12USD16.01.1918.01.190,32-13,7244,096,38
7
Delniki700,23USD16.01.1918.01.190,82-10,4236,9945,17
7
Delniki174,77USD16.01.1918.01.190,01-5,8924,0681,96
6
Delniki19232,65JPY16.01.1918.01.19-0,85-15,6512,7342,90
6
Delniki11106,00JPY16.01.1918.01.19-0,15-13,9616,0135,04
7
Delniki484,26USD16.01.1918.01.190,677,1769,7611,99
6
Delniki177,85EUR16.01.1918.01.190,45-16,01-1,021,19
6
Delniki169,40USD16.01.1918.01.190,72-5,867,9239,67
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki162,34USD16.01.1918.01.191,19-11,3919,2332,21
7
Delniki151,24EUR16.01.1918.01.190,54-12,6417,7919,92
6
Delniki247,93USD16.01.1918.01.190,561,9638,1374,40
6
Delniki223,49EUR16.01.1918.01.190,49-1,3534,6432,41
4
Obvezniki19,34EUR16.01.1918.01.190,05-3,065,5710,20
3
Obvezniki129,30EUR16.01.1918.01.190,12-2,08-0,2914,29
3
Obvezniki21,18EUR16.01.1918.01.190,33-3,429,6312,18
4
Obvezniki142,32EUR16.01.1918.01.190,26-5,45-0,843,45
4
Obvezniki197,14EUR16.01.1918.01.190,30-2,063,5916,01
4
Obvezniki27,29USD16.01.1918.01.190,450,643,6923,41
3
Obvezniki120,31USD16.01.1918.01.190,276,130,7330,93
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,08EUR16.01.1918.01.19-0,01-0,79-1,84-2,49
4
Denarni110,97EUR16.01.1918.01.190,348,76-2,8618,74
7
Delniki122,24EUR16.01.1918.01.190,10-11,3435,8743,07
7
Delniki196,63EUR16.01.1918.01.190,46-7,3429,4834,07
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki76,40EUR16.01.1918.01.190,20-6,7235,0326,78
7
Delniki87,29EUR16.01.1918.01.190,45-0,1038,3446,85
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki588,26EUR16.01.1918.01.191,17-15,975,987,67
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani147,25EUR16.01.1918.01.190,40-3,496,8818,26
6
Meani163,36EUR16.01.1918.01.190,62-5,0513,4827,97
2
Obvezniki237,64EUR16.01.1918.01.190,071,133,2023,93
2
Obvezniki335,85EUR16.01.1918.01.190,07-0,63-1,523,04
2
Obvezniki139,96EUR16.01.1918.01.190,04-0,83-2,59-1,75
3
Obvezniki147,72EUR16.01.1918.01.190,18-2,982,6710,83
4
Preteno obvezniki148,19EUR16.01.1918.01.190,28-3,904,1212,15
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki13,94EUR02.01.1904.01.19-1,76-11,55-5,174,89
7
Delniki13,09EUR02.01.1904.01.19-1,73-12,15-7,361,00
7
Delniki37,53EUR02.01.1904.01.19-0,53-11,2318,4793,15
7
Delniki34,13EUR02.01.1904.01.19-0,52-11,9015,7785,99
7
Delniki21,70EUR02.01.1904.01.190,14-12,89-5,94-4,78
7
Delniki17,68EUR02.01.1904.01.190,11-13,55-8,06-8,25
7
Delniki6,47EUR02.01.1904.01.191,57-14,08-2,1224,42
7
Delniki5,61EUR02.01.1904.01.191,45-14,61-4,2719,87
7
Delniki13,05EUR02.01.1904.01.190,933,1619,5165,19
7
Delniki9,70EUR02.01.1904.01.19-0,10-5,8315,2028,99
7
Delniki25,90EUR02.01.1904.01.190,902,4116,7758,99
7
Delniki27,45EUR02.01.1904.01.190,00-17,4722,4417,86
7
Delniki19,80EUR02.01.1904.01.19-1,00-24,7718,28-8,42
7
Delniki36,91EUR02.01.1904.01.19-0,03-17,8920,5414,95
7
Delniki17,38EUR02.01.1904.01.190,70-11,6440,6134,10
7
Delniki9,95EUR02.01.1904.01.19-0,30-19,5035,193,97
7
Delniki16,28EUR02.01.1904.01.190,74-12,1038,5530,87
7
Delniki16,70EUR02.01.1904.01.190,12-14,3628,6615,41
7
Delniki15,65EUR02.01.1904.01.190,97-11,133,5114,90
7
Delniki13,56EUR02.01.1904.01.190,97-11,831,1210,69
2
Obvezniki26,69EUR02.01.1904.01.191,605,707,7524,60
2
Obvezniki20,57EUR02.01.1904.01.190,59-3,295,00-1,91
2
Obvezniki23,97EUR02.01.1904.01.191,614,995,5020,39
2
Obvezniki18,38EUR02.01.1904.01.190,60-3,922,62-5,60
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,49EUR17.01.1918.01.19-0,01-0,34-0,66-0,40
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,73EUR17.01.1918.01.190,30-5,4123,78
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki23,22EUR17.01.1918.01.190,12-10,8637,2226,79
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,42EUR17.01.1918.01.190,42-3,1013,91
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki30,58EUR17.01.1918.01.190,25-7,8117,68
5
Delniki6,15EUR17.01.1918.01.190,40-6,6532,6741,74
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki11,87EUR17.01.1918.01.190,46-8,0420,35-7,12
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki13,75EUR17.01.1918.01.190,24-10,2827,30
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki30,68EUR17.01.1918.01.190,687,6814,2752,00
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki43,21EUR17.01.1918.01.190,451,7671,10
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni9,92EUR17.01.1918.01.190,13-6,7919,5428,16
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani67,01EUR17.01.1918.01.190,25-3,0718,85
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,34EUR17.01.1918.01.19-0,02-0,972,248,13
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki13,99EUR17.01.1918.01.19-0,22-9,3124,9731,53
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,14EUR17.01.1918.01.190,28-9,1227,3323,82
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,36EUR17.01.1918.01.190,322,387,5339,42
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki20,71EUR17.01.1918.01.190,22-7,5922,3726,89
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,07EUR17.01.1918.01.190,04-10,7837,1810,14
6
Delniki4,14EUR17.01.1918.01.190,49-7,4769,085,07
6
Delniki7,06EUR17.01.1918.01.19-0,021,798,6142,23
6
Delniki5,34EUR17.01.1918.01.19-0,17-14,866,785,07
5
Delniki5,23EUR17.01.1918.01.190,503,8643,42101,30
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,38EUR17.01.1918.01.190,24-7,9019,6030,20
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,01EUR17.01.1918.01.190,48-10,5337,8367,14
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,86EUR17.01.1918.01.190,22-7,6827,7317,66
5
Delniki1,52EUR17.01.1918.01.190,41-3,8520,8322,84
6
Delniki7,57EUR17.01.1918.01.190,69-3,3331,3949,48
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,52EUR17.01.1918.01.190,10-5,1512,5817,18
5
Meani26,46EUR17.01.1918.01.190,19-5,8617,1727,10
5
Obvezniki6,00EUR17.01.1918.01.190,072,259,5519,76
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,23EUR17.01.1918.01.19-0,04-1,041,636,23
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki95,66EUR18.01.1918.01.190,09-20,0137,9419,14
8
Delniki164,88EUR18.01.1918.01.190,46-8,1249,432,29
8
Delniki16,36EUR18.01.1918.01.190,25-10,7544,012,63
8
Delniki155,27EUR18.01.1918.01.19-0,33-16,9615,9415,93
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,02EUR17.01.1918.01.190,00-1,47-4,14-5,49
6
Delniki8,55EUR17.01.1918.01.190,00-15,6822,4938,57
7
Delniki13,78EUR17.01.1918.01.19-0,29-16,3836,9845,36
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki15,92EUR17.01.1918.01.190,00-11,7028,80-7,23
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki6,69EUR17.01.1918.01.190,00-26,8915,150,15
6
Delniki153,33EUR17.01.1918.01.190,10-15,262,3215,30
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki94,08EUR17.01.1918.01.190,41-10,5918,0937,02
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki7,37EUR17.01.1918.01.19-0,41-15,871,663,66
6
Delniki9,62EUR17.01.1918.01.190,843,2235,6868,77
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani94,84EUR17.01.1918.01.190,08-6,3911,7218,31
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki16,14EUR17.01.1918.01.190,062,4113,5840,96
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki9,93EUR17.01.1918.01.190,00-1,78-1,888,76
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki93,32EUR17.01.1918.01.190,03-7,072,503,64