BITCOIN 18:40
-0,42 %
6.683,81
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.09
0,78 %
1.149,53
SI 21.09
0,57 %
860,20
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,13EUR20.09.1821.09.18-0,110,1624,0434,75
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,71EUR20.09.1821.09.18-0,36-13,840,52-1,03
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški10,55EUR20.09.1821.09.180,14-15,97-4,85-8,50
5
Delniški14,54EUR20.09.1821.09.180,76-0,315,0430,71
4
Obvezniški9,22EUR20.09.1821.09.180,03-1,956,21-4,22
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški9,63EUR20.09.1821.09.18-0,1318,3440,8976,02
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,29EUR20.09.1821.09.180,00-0,19-0,291,08
6
Delniški10,88EUR20.09.1821.09.18-0,0110,15
5
Delniški10,24EUR20.09.1821.09.18-0,301,34
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,54EUR20.09.1821.09.180,04-1,091,358,94
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,14EUR20.09.1821.09.18-0,10-3,7019,3216,82
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani15,12EUR20.09.1821.09.180,034,6615,9634,54
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,88EUR20.09.1821.09.18-0,1120,7139,3987,23
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,61EUR20.09.1821.09.180,116,8825,9738,50
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,84EUR20.09.1821.09.180,029,6229,4953,56
5
Delniški17,67EUR20.09.1821.09.180,1117,2534,7867,97
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški24,31EUR20.09.1821.09.180,0013,2210,8368,62
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni53,98EUR20.09.1821.09.180,01-0,34-0,440,98
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,66EUR20.09.1821.09.18-0,41-7,4711,4233,59
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,37EUR20.09.1821.09.180,383,9121,4748,60
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,14EUR20.09.1821.09.180,05-2,7321,4549,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,23EUR20.09.1821.09.180,14-12,2221,55-2,60
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,76EUR20.09.1821.09.180,08-4,7624,8028,13
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,33EUR20.09.1821.09.180,069,2429,0659,04
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški30,20EUR20.09.1821.09.180,295,4737,4664,28
6
Delniški5,08EUR20.09.1821.09.18-0,3214,1829,7212,81
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški13,44EUR20.09.1821.09.180,2019,9560,54115,20
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,28EUR20.09.1821.09.180,1010,5617,7259,37
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,13EUR20.09.1821.09.18-0,40-5,1718,22-9,13
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,59EUR20.09.1821.09.180,001,1118,1843,33
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,36EUR20.09.1821.09.180,010,616,1621,73
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški118,79EUR20.09.1821.09.18-0,445,0923,56
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,89EUR20.09.1821.09.18-0,155,6619,4027,07
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani6,18EUR20.09.1821.09.180,146,9621,4135,54
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,65EUR20.09.1821.09.180,050,034,1711,23
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,42EUR21.09.1821.09.180,00-0,59-0,560,41
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški253,68EUR21.09.1821.09.18-0,26-4,8915,1610,22
7
Delniški135,98EUR21.09.1821.09.18-0,4716,5427,33-16,35
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški229,84EUR21.09.1821.09.18-0,30-0,6620,7226,26
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški256,50EUR21.09.1821.09.180,652,5824,6137,98
7
Delniški316,56EUR21.09.1821.09.18-0,063,1533,4559,71
6
Delniški313,70EUR21.09.1821.09.180,229,7422,0553,79
6
Delniški222,92EUR21.09.1821.09.180,0511,1713,3076,04
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški207,42EUR21.09.1821.09.180,133,6932,9247,67
7
Delniški256,42EUR21.09.1821.09.18-0,40-5,1815,06-16,21
6
Delniški181,81EUR21.09.1821.09.18-0,442,4734,3954,08
7
Delniški85,53EUR21.09.1821.09.180,207,9249,068,87
6
Delniški161,56EUR21.09.1821.09.180,800,7912,4733,89
6
Delniški211,49EUR21.09.1821.09.180,1517,3451,6199,27
6
Mešani57,49EUR21.09.1821.09.180,54-0,815,04-33,44
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani117,79EUR21.09.1821.09.180,135,76-88,29-86,37
4
Mešani158,97EUR21.09.1821.09.180,083,1013,64
3
Mešani151,82EUR21.09.1821.09.18-0,011,075,40
5
Mešani153,65EUR21.09.1821.09.180,175,2821,21
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški203,83EUR21.09.1821.09.180,09-0,427,0614,58
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,62EUR21.09.1821.09.18-0,07-2,58-1,524,77
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški99,42EUR21.09.1821.09.18-0,37-0,82-0,3415,35
5
Obvezniški246,43EUR21.09.1821.09.18-0,18-10,70-4,88-2,58
3
Obvezniški118,94EUR21.09.1821.09.18-0,02-1,883,478,85
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR20.09.1821.09.180,00-0,030,061,47
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,15EUR20.09.1821.09.18-0,03-4,5217,8631,73
5
Delniški0,67EUR20.09.1821.09.18-0,18-1,9611,7113,26
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški5,04EUR20.09.1821.09.18-0,0411,1114,101,20
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,20EUR20.09.1821.09.180,86-1,1610,0718,43
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški21,20EUR20.09.1821.09.18-0,57-6,3216,78-21,04
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,04EUR20.09.1821.09.180,03-5,8616,5923,05
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški59,50EUR20.09.1821.09.180,2412,3025,7164,84
7
Delniški54,70EUR20.09.1821.09.18-0,31-5,739,5066,36
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški18,62EUR20.09.1821.09.18-1,78-46,28-41,85-57,98
6
Delniški2,20EUR20.09.1821.09.18-0,0415,6226,6266,65
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,24EUR20.09.1821.09.180,234,89-4,2216,00
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,20EUR20.09.1821.09.180,05-2,173,039,26
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,65EUR20.09.1821.09.180,03-0,292,616,50
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,03EUR19.09.1821.09.180,00-0,55-1,12-0,99
1
Denarni105,09USD19.09.1821.09.180,274,531,5621,00
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki102,68USD19.09.1821.09.181,43-4,4223,0427,44
7
Delniki190,39EUR19.09.1821.09.180,44-2,5211,1827,76
6
Delniki207,20EUR19.09.1821.09.18-0,343,0226,5467,11
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki27,28USD19.09.1821.09.182,13-21,7410,06-31,67
7
Delniki181,15USD19.09.1821.09.180,0618,1932,9264,92
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki68,79USD19.09.1821.09.181,59-0,5044,5411,90
7
Delniki744,90USD19.09.1821.09.182,301,8932,1655,79
7
Delniki170,85USD19.09.1821.09.180,10-5,8414,0981,51
6
Delniki23186,83JPY19.09.1821.09.181,755,8336,0865,83
6
Delniki12919,00JPY19.09.1821.09.181,345,9833,5848,75
7
Delniki413,76USD19.09.1821.09.180,33-11,9921,15-15,93
6
Delniki199,16EUR19.09.1821.09.180,58-2,922,8821,00
6
Delniki189,48USD19.09.1821.09.180,217,9616,1862,92
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki188,60USD19.09.1821.09.180,737,3227,4461,76
7
Delniki167,18EUR19.09.1821.09.180,310,9822,7343,64
6
Delniki274,47USD19.09.1821.09.180,3619,5248,29101,08
6
Delniki224,10EUR19.09.1821.09.181,334,2129,9931,91
4
Obvezniki19,48EUR19.09.1821.09.180,00-1,275,9813,98
3
Obvezniki129,90EUR19.09.1821.09.18-0,21-1,221,3718,58
3
Obvezniki21,62EUR19.09.1821.09.180,05-0,469,4119,51
4
Obvezniki149,45EUR19.09.1821.09.18-0,212,823,6010,30
4
Obvezniki196,56EUR19.09.1821.09.180,07-0,432,3320,80
4
Obvezniki27,16USD19.09.1821.09.180,26-2,182,4821,89
3
Obvezniki119,24USD19.09.1821.09.180,150,611,9128,37
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,32EUR19.09.1821.09.180,00-0,79-1,71-2,23
4
Denarni107,68EUR19.09.1821.09.180,263,42-2,3314,46
7
Delniki124,23EUR19.09.1821.09.180,38-1,7819,4140,55
7
Delniki193,16EUR19.09.1821.09.180,02-2,5516,6128,35
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki82,76EUR19.09.1821.09.180,018,8136,7045,55
7
Delniki92,09EUR19.09.1821.09.180,2112,4138,1761,50
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki697,36EUR19.09.1821.09.18-0,144,0015,7140,43
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani153,54EUR19.09.1821.09.180,184,1410,7127,73
6
Meani176,01EUR19.09.1821.09.180,388,4719,8744,20
2
Obvezniki233,86EUR19.09.1821.09.18-0,230,093,3626,55
2
Obvezniki332,88EUR19.09.1821.09.18-0,11-1,96-1,924,17
2
Obvezniki139,61EUR19.09.1821.09.18-0,04-1,48-2,83-1,02
3
Obvezniki149,58EUR19.09.1821.09.18-0,03-0,913,9215,35
4
Preteno obvezniki152,10EUR19.09.1821.09.180,050,346,2518,51
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,44EUR19.09.1821.09.18-0,77-0,586,1911,80
7
Delniki14,53EUR19.09.1821.09.18-0,75-1,223,797,71
7
Delniki37,22EUR19.09.1821.09.18-0,08-7,9914,1796,72
7
Delniki33,92EUR19.09.1821.09.18-0,09-8,6911,6289,50
7
Delniki24,66EUR19.09.1821.09.180,69-0,804,1815,34
7
Delniki20,13EUR19.09.1821.09.180,65-1,561,8711,15
7
Delniki7,42EUR19.09.1821.09.181,649,4420,8545,21
7
Delniki6,45EUR19.09.1821.09.181,748,5918,1340,22
7
Delniki15,06EUR19.09.1821.09.18-0,4025,7138,55103,79
7
Delniki11,66EUR19.09.1821.09.18-0,3419,3435,4267,05
7
Delniki29,95EUR19.09.1821.09.18-0,4024,7435,4096,14
7
Delniki30,42EUR19.09.1821.09.181,40-6,0227,9218,92
7
Delniki22,82EUR19.09.1821.09.181,38-11,0724,84-3,02
7
Delniki40,97EUR19.09.1821.09.181,39-6,5025,9815,96
7
Delniki18,01EUR19.09.1821.09.181,52-1,4846,1938,22
7
Delniki10,72EUR19.09.1821.09.181,61-6,7041,8012,25
7
Delniki16,89EUR19.09.1821.09.181,56-1,9743,9934,80
7
Delniki17,81EUR19.09.1821.09.181,31-3,7335,9521,32
7
Delniki17,80EUR19.09.1821.09.180,685,0818,7535,88
7
Delniki15,46EUR19.09.1821.09.180,724,3216,0730,91
2
Obvezniki24,80EUR19.09.1821.09.180,28-3,242,2716,21
2
Obvezniki19,84EUR19.09.1821.09.180,30-8,230,66-4,15
2
Obvezniki22,31EUR19.09.1821.09.180,27-3,920,1312,22
2
Obvezniki17,76EUR19.09.1821.09.180,28-8,88-1,50-7,84
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,50EUR20.09.1821.09.180,00-0,30-0,56
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,62EUR20.09.1821.09.180,3111,0030,28
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki22,92EUR20.09.1821.09.180,09-3,5823,3622,04
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,50EUR20.09.1821.09.180,1110,0316,15
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki33,25EUR20.09.1821.09.180,189,7323,98
5
Delniki6,58EUR20.09.1821.09.180,238,3738,4252,36
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki13,63EUR20.09.1821.09.18-0,6816,4626,167,84
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki13,67EUR20.09.1821.09.18-0,12-7,4914,99
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki31,27EUR20.09.1821.09.180,0812,0512,1669,28
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki48,54EUR20.09.1821.09.180,1929,6897,49
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,54EUR20.09.1821.09.180,084,1325,1531,38
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani70,98EUR20.09.1821.09.180,088,3822,78
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,39EUR20.09.1821.09.180,01-0,722,824,19
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,23EUR20.09.1821.09.18-0,46-0,4115,9331,42
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,77EUR20.09.1821.09.180,372,7220,7945,18
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,89EUR20.09.1821.09.18-0,0112,9210,3160,62
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,69EUR20.09.1821.09.180,183,7320,6236,57
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,06EUR20.09.1821.09.180,00-4,2823,5211,95
6
Delniki4,36EUR20.09.1821.09.18-0,1110,1145,446,52
6
Delniki7,01EUR20.09.1821.09.18-0,341,028,52
6
Delniki5,84EUR20.09.1821.09.180,97-3,298,3222,15
5
Delniki5,51EUR20.09.1821.09.18-0,6715,0449,76145,63
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki8,02EUR20.09.1821.09.180,318,4125,0048,95
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,20EUR20.09.1821.09.180,328,1454,33105,80
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,52EUR20.09.1821.09.18-0,20-9,448,017,17
5
Delniki1,55EUR20.09.1821.09.18-0,14-2,0125,5128,42
6
Delniki8,19EUR20.09.1821.09.18-0,0114,7639,61
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,69EUR20.09.1821.09.180,150,6911,7323,02
5
Meani25,97EUR20.09.1821.09.18-0,02-3,6112,3528,76
5
Obvezniki5,95EUR20.09.1821.09.18-0,541,026,72
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,25EUR20.09.1821.09.180,03-1,001,558,41
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki110,56EUR21.09.1821.09.180,404,4850,0351,66
8
Delniki157,15EUR21.09.1821.09.18-0,24-5,7824,24-9,44
8
Delniki14,67EUR21.09.1821.09.180,07-19,6217,27-23,03
8
Delniki177,06EUR21.09.1821.09.180,750,9121,9043,47
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,06EUR20.09.1821.09.180,00-1,14-4,11-4,87
6
Delniki8,80EUR20.09.1821.09.180,11-7,0719,0842,86
7
Delniki14,43EUR20.09.1821.09.180,00-4,5627,9354,66
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki15,62EUR20.09.1821.09.18-0,64-7,9612,78-14,03
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki7,19EUR20.09.1821.09.18-0,42-17,734,515,12
6
Delniki178,22EUR20.09.1821.09.180,392,8511,8154,56
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki105,33EUR20.09.1821.09.180,229,6030,4665,20
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,34EUR20.09.1821.09.180,970,365,8425,04
6
Delniki10,14EUR20.09.1821.09.180,1019,0142,4289,89
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani97,64EUR20.09.1821.09.180,040,659,5526,69
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,42EUR20.09.1821.09.18-0,26-1,7210,3037,56
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki9,98EUR20.09.1821.09.180,00-0,99-1,0912,51
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki94,57EUR20.09.1821.09.180,14-5,281,668,46