BITCOIN 14:05
1,73 %
8.341,52
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 18.05
-0,72 %
1.173,14
SI 18.05
-0,30 %
896,10
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,52EUR17.05.1818.05.18-0,5610,359,0734,97
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,97EUR17.05.1818.05.18-0,18-4,74-3,20-3,16
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,07EUR17.05.1818.05.18-0,89-5,79-8,98-2,52
5
Delniški15,16EUR17.05.1818.05.180,601,63-1,1537,69
4
Obvezniški9,24EUR17.05.1818.05.18-0,11-1,76-7,29-16,80
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški9,24EUR17.05.1818.05.180,2312,4829,5775,14
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,30EUR17.05.1818.05.180,00-0,10-0,101,68
6
Delniški11,45EUR17.05.1818.05.181,0013,46
5
Delniški9,87EUR17.05.1818.05.18-0,58-5,78
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,55EUR17.05.1818.05.18-0,12-0,860,337,15
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,60EUR17.05.1818.05.18-0,997,573,7215,33
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,97EUR17.05.1818.05.18-0,082,718,0929,62
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,32EUR17.05.1818.05.18-0,2811,1520,3969,64
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,47EUR17.05.1818.05.18-0,246,789,5432,89
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,72EUR17.05.1818.05.180,066,1814,6145,87
5
Delniški16,83EUR17.05.1818.05.18-0,309,7820,0452,86
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški22,16EUR17.05.1818.05.180,131,02-4,2151,20
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,05EUR17.05.1818.05.180,00-0,28-0,301,74
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,69EUR17.05.1818.05.180,06-3,982,2138,91
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,38EUR17.05.1818.05.180,283,240,9651,89
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,39EUR17.05.1818.05.18-0,7818,352,7962,62
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,34EUR17.05.1818.05.18-2,66-4,840,16-7,22
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,39EUR17.05.1818.05.18-1,148,406,3432,64
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,16EUR17.05.1818.05.180,006,5912,5553,30
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški30,25EUR17.05.1818.05.180,289,3316,7573,84
6
Delniški5,21EUR17.05.1818.05.180,5316,323,0612,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški12,71EUR17.05.1818.05.18-0,5814,3144,7798,37
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,07EUR17.05.1818.05.18-0,13-1,78-0,9540,00
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,18EUR17.05.1818.05.18-0,17-1,39-0,54-7,49
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,75EUR17.05.1818.05.180,013,925,0743,33
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,41EUR17.05.1818.05.18-0,072,365,6520,60
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški21,68EUR17.05.1818.05.18-0,271,887,9338,49
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,90EUR17.05.1818.05.180,426,291,2727,44
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani6,13EUR17.05.1818.05.180,224,668,1131,67
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,75EUR17.05.1818.05.18-0,030,301,296,82
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,75EUR18.05.1818.05.18-0,02-0,26-0,580,76
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški275,12EUR18.05.1818.05.18-1,196,060,0012,70
7
Delniški140,78EUR18.05.1818.05.180,9915,683,27-13,21
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški244,81EUR18.05.1818.05.18-0,447,584,1720,49
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški267,84EUR18.05.1818.05.180,555,9315,3851,76
7
Delniški321,54EUR18.05.1818.05.180,547,0427,0569,27
6
Delniški309,94EUR18.05.1818.05.18-0,127,588,2452,30
6
Delniški200,63EUR18.05.1818.05.180,30-0,46-1,5958,81
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški211,46EUR18.05.1818.05.18-0,315,5917,4653,53
7
Delniški270,36EUR18.05.1818.05.18-0,360,51-3,73-14,89
6
Delniški197,43EUR18.05.1818.05.18-0,1916,5324,3362,57
7
Delniški86,24EUR18.05.1818.05.180,267,6320,9212,13
6
Delniški169,63EUR18.05.1818.05.180,717,497,6145,48
6
Delniški201,20EUR18.05.1818.05.18-0,2212,2030,8587,18
6
Mešani62,55EUR18.05.1818.05.180,3015,96-7,88-28,72
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani115,65EUR18.05.1818.05.180,153,14-89,09-86,98
4
Mešani160,53EUR18.05.1818.05.180,213,838,87
3
Mešani152,71EUR18.05.1818.05.180,011,352,41
5
Mešani155,25EUR18.05.1818.05.180,365,8413,69
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški203,56EUR18.05.1818.05.18-0,140,354,8812,79
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,76EUR18.05.1818.05.18-0,07-1,57-2,063,85
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški99,50EUR18.05.1818.05.18-0,21-4,76-0,999,32
5
Obvezniški260,23EUR18.05.1818.05.18-0,26-6,27-3,22-1,76
3
Obvezniški120,02EUR18.05.1818.05.180,03-1,192,446,72
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR17.05.1818.05.180,00-0,010,082,00
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,90EUR17.05.1818.05.18-0,807,308,5232,63
5
Delniški0,70EUR17.05.1818.05.180,063,034,1710,46
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški5,41EUR17.05.1818.05.181,0312,37-1,309,66
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,49EUR17.05.1818.05.180,522,624,0425,88
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški21,41EUR17.05.1818.05.180,15-15,11-16,55-24,60
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,14EUR17.05.1818.05.18-0,764,155,0728,05
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški57,99EUR17.05.1818.05.180,025,1917,3352,46
7
Delniški56,71EUR17.05.1818.05.18-0,42-7,273,9039,92
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški26,40EUR17.05.1818.05.18-0,70-22,07-40,94-54,01
6
Delniški2,06EUR17.05.1818.05.18-0,257,399,2254,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,25EUR17.05.1818.05.180,182,77-4,9613,86
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,21EUR17.05.1818.05.18-0,06-0,713,459,01
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,65EUR17.05.1818.05.18-0,150,383,103,77
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,22EUR16.05.1818.05.18-0,01-0,51-0,99-0,79
1
Denarni104,28USD16.05.1818.05.180,84-4,69-0,9213,23
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki114,94USD16.05.1818.05.180,416,7510,9528,06
7
Delniki202,55EUR16.05.1818.05.180,282,335,4843,62
6
Delniki210,95EUR16.05.1818.05.18-0,558,2924,9684,22
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki32,43USD16.05.1818.05.180,62-15,01-7,35-20,30
7
Delniki176,34USD16.05.1818.05.181,098,1617,5259,03
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki76,52USD16.05.1818.05.181,245,1015,3021,13
7
Delniki842,38USD16.05.1818.05.181,1220,5817,5172,98
7
Delniki181,02USD16.05.1818.05.180,16-5,4313,7959,63
6
Delniki23909,12JPY16.05.1818.05.180,7713,4124,7972,45
6
Delniki13389,00JPY16.05.1818.05.180,416,9122,2347,30
7
Delniki465,70USD16.05.1818.05.181,35-2,23-2,67-18,35
6
Delniki210,23EUR16.05.1818.05.180,90-0,56-1,0832,00
6
Delniki182,59USD16.05.1818.05.181,14-2,8611,3059,85
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki184,41USD16.05.1818.05.181,620,079,1855,35
7
Delniki173,27EUR16.05.1818.05.18-0,163,1014,3657,36
6
Delniki257,02USD16.05.1818.05.181,297,6225,6786,24
6
Delniki229,79EUR16.05.1818.05.180,745,8210,5828,37
4
Obvezniki19,65EUR16.05.1818.05.18-0,150,984,0212,93
3
Obvezniki131,74EUR16.05.1818.05.18-0,451,282,1618,09
3
Obvezniki21,65EUR16.05.1818.05.18-0,181,227,2820,28
4
Obvezniki150,73EUR16.05.1818.05.18-0,394,041,248,13
4
Obvezniki200,62EUR16.05.1818.05.18-0,343,142,3619,84
4
Obvezniki28,14USD16.05.1818.05.180,16-2,511,5018,71
3
Obvezniki118,51USD16.05.1818.05.181,20-7,06-0,9916,03
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,62EUR16.05.1818.05.18-0,03-0,78-1,62-2,04
4
Denarni106,12EUR16.05.1818.05.180,64-5,59-3,477,39
7
Delniki139,58EUR16.05.1818.05.18-0,3120,121,4655,57
7
Delniki208,55EUR16.05.1818.05.18-0,235,921,7729,14
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki80,88EUR16.05.1818.05.180,077,2120,9745,86
7
Delniki88,94EUR16.05.1818.05.180,624,5919,4054,60
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki706,41EUR16.05.1818.05.180,245,717,1348,44
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani152,91EUR16.05.1818.05.180,072,196,1725,80
6
Meani173,06EUR16.05.1818.05.180,283,9211,0440,81
2
Obvezniki234,98EUR16.05.1818.05.18-0,351,753,3122,51
2
Obvezniki336,48EUR16.05.1818.05.18-0,17-0,88-1,034,13
2
Obvezniki140,50EUR16.05.1818.05.18-0,11-1,10-2,51-0,69
3
Obvezniki150,83EUR16.05.1818.05.18-0,190,032,7513,84
4
Preteno obvezniki152,72EUR16.05.1818.05.18-0,100,393,8416,77
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,13EUR16.05.1818.05.18-0,590,20-4,182,79
7
Delniki14,27EUR16.05.1818.05.18-0,63-0,42-6,36-1,11
7
Delniki39,71EUR16.05.1818.05.180,48-6,2815,9476,25
7
Delniki36,28EUR16.05.1818.05.180,47-7,0013,3469,77
7
Delniki25,68EUR16.05.1818.05.18-0,270,78-1,2327,95
7
Delniki21,03EUR16.05.1818.05.18-0,240,10-3,3523,34
7
Delniki7,66EUR16.05.1818.05.18-0,2611,1811,9943,71
7
Delniki6,67EUR16.05.1818.05.18-0,3010,259,5238,38
7
Delniki14,13EUR16.05.1818.05.180,5714,6028,2299,29
7
Delniki11,17EUR16.05.1818.05.180,3618,9626,6475,35
7
Delniki28,19EUR16.05.1818.05.180,6413,8125,4692,03
7
Delniki32,45EUR16.05.1818.05.180,684,214,3715,81
7
Delniki24,91EUR16.05.1818.05.180,327,982,681,47
7
Delniki43,77EUR16.05.1818.05.180,643,672,7912,93
7
Delniki19,73EUR16.05.1818.05.181,3414,2422,3943,60
7
Delniki12,02EUR16.05.1818.05.181,0118,5420,0824,95
7
Delniki18,53EUR16.05.1818.05.181,3113,6820,5639,95
7
Delniki19,10EUR16.05.1818.05.181,115,5215,9019,23
7
Delniki17,69EUR16.05.1818.05.180,40-0,844,0038,64
7
Delniki15,41EUR16.05.1818.05.180,39-1,531,7233,54
2
Obvezniki25,55EUR16.05.1818.05.180,35-8,32-0,8210,70
2
Obvezniki20,88EUR16.05.1818.05.180,05-4,66-1,51-2,43
2
Obvezniki23,05EUR16.05.1818.05.180,39-8,97-2,876,96
2
Obvezniki18,71EUR16.05.1818.05.180,00-5,51-3,76-6,03
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,52EUR17.05.1818.05.180,00-0,25-0,46
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,37EUR17.05.1818.05.180,116,6414,01
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki25,13EUR17.05.1818.05.18-1,097,914,3827,03
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,41EUR17.05.1818.05.180,01-3,781,95
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki32,86EUR17.05.1818.05.180,087,9510,74
5
Delniki6,54EUR17.05.1818.05.18-0,118,7927,5548,00
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki14,27EUR17.05.1818.05.181,5517,063,848,62
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,29EUR17.05.1818.05.18-1,44-4,24-2,88
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki28,20EUR17.05.1818.05.18-0,020,09-4,9051,11
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki45,36EUR17.05.1818.05.18-0,4427,4071,44
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,58EUR17.05.1818.05.180,144,8614,3121,19
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani69,92EUR17.05.1818.05.18-0,087,2714,09
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,41EUR17.05.1818.05.18-0,080,202,45-0,61
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,90EUR17.05.1818.05.18-1,012,37-1,3529,92
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki9,08EUR17.05.1818.05.18-0,063,908,4054,09
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,20EUR17.05.1818.05.180,270,83-4,1146,44
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki22,02EUR17.05.1818.05.18-0,293,305,8733,70
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,34EUR17.05.1818.05.18-0,195,4511,6520,46
6
Delniki4,63EUR17.05.1818.05.180,2016,4514,2811,83
6
Delniki6,84EUR17.05.1818.05.18-0,47-4,12-3,21
6
Delniki6,15EUR17.05.1818.05.180,191,133,1330,15
5
Delniki5,28EUR17.05.1818.05.180,0816,2021,01152,27
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki8,00EUR17.05.1818.05.180,066,0411,5246,60
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,26EUR17.05.1818.05.18-0,3511,2941,26109,22
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,91EUR17.05.1818.05.18-1,25-5,42-8,563,64
5
Delniki1,53EUR17.05.1818.05.180,101,0618,8822,07
6
Delniki7,71EUR17.05.1818.05.18-0,186,7016,69
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,76EUR17.05.1818.05.18-0,200,843,9221,05
5
Meani26,67EUR17.05.1818.05.18-0,222,429,3531,02
5
Obvezniki5,91EUR17.05.1818.05.18-0,13-3,673,42
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,25EUR17.05.1818.05.18-0,09-0,930,636,76
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki112,49EUR18.05.1818.05.180,2914,0530,6458,21
8
Delniki165,84EUR18.05.1818.05.18-0,34-0,904,72-5,37
8
Delniki17,33EUR18.05.1818.05.18-0,12-12,12-2,80-11,49
8
Delniki187,91EUR18.05.1818.05.180,838,0414,4556,01
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,09EUR17.05.1818.05.180,00-1,14-3,79-4,40
6
Delniki9,83EUR17.05.1818.05.18-0,518,1414,0447,60
7
Delniki16,87EUR17.05.1818.05.18-0,0626,5613,9978,14
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki17,00EUR17.05.1818.05.18-0,18-2,301,61-10,81
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,87EUR17.05.1818.05.18-0,893,148,5721,34
6
Delniki184,85EUR17.05.1818.05.180,668,767,7069,88
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki104,61EUR17.05.1818.05.180,229,5314,2262,21
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,78EUR17.05.1818.05.180,802,210,6936,55
6
Delniki9,40EUR17.05.1818.05.18-0,119,6822,8872,79
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani99,01EUR17.05.1818.05.180,062,523,4323,72
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,62EUR17.05.1818.05.18-0,32-4,7610,4727,93
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,09EUR17.05.1818.05.18-0,100,30-0,4911,49
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki97,71EUR17.05.1818.05.18-0,08-1,373,1510,24