BITCOIN 06:01
2,47 %
10.753,57
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.02
2,10 %
1.291,19
SI 21.02
-0,37 %
815,86
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,35EUR20.02.1821.02.180,0911,6712,8139,00
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,14EUR20.02.1821.02.18-0,713,743,878,38
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,53EUR20.02.1821.02.18-0,083,23-1,043,97
5
Delniški14,43EUR20.02.1821.02.180,622,03-1,0135,61
4
Obvezniški9,33EUR20.02.1821.02.18-0,03-0,09-5,97-13,12
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,54EUR20.02.1821.02.180,132,3422,3581,71
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,30EUR20.02.1821.02.180,00-0,19-0,102,28
6
Delniški10,01EUR20.02.1821.02.180,21-7,09
5
Delniški9,31EUR20.02.1821.02.18-0,31-13,15
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,57EUR20.02.1821.02.18-0,02-0,330,1510,13
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,57EUR20.02.1821.02.18-0,049,727,3416,19
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,65EUR20.02.1821.02.18-0,01-0,406,4034,40
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški6,97EUR20.02.1821.02.18-0,021,7014,5482,55
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški21,88EUR20.02.1821.02.180,023,668,7635,47
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,45EUR20.02.1821.02.180,020,3811,5054,76
5
Delniški15,72EUR20.02.1821.02.180,003,0111,8157,04
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški21,27EUR20.02.1821.02.18-0,24-4,16-4,1665,56
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,10EUR20.02.1821.02.180,00-0,19-0,172,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,64EUR20.02.1821.02.18-0,45-13,461,3136,46
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,12EUR20.02.1821.02.180,191,002,9454,71
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,34EUR20.02.1821.02.180,3014,848,5858,80
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,41EUR20.02.1821.02.180,73-0,7811,410,83
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,40EUR20.02.1821.02.18-0,2510,0011,5735,70
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,86EUR20.02.1821.02.180,102,0812,2258,23
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški29,09EUR20.02.1821.02.180,6612,1417,5272,77
6
Delniški4,60EUR20.02.1821.02.180,10-5,32-7,201,58
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški12,03EUR20.02.1821.02.180,569,4435,8298,95
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,01EUR20.02.1821.02.18-0,22-5,55-2,1052,81
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,23EUR20.02.1821.02.18-0,153,5913,56-2,40
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,64EUR20.02.1821.02.180,253,607,1946,69
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,29EUR20.02.1821.02.18-0,082,954,2722,71
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški20,89EUR20.02.1821.02.180,040,3712,3439,49
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,80EUR20.02.1821.02.180,272,13-0,5422,43
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,85EUR20.02.1821.02.180,421,336,2632,83
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,52EUR20.02.1821.02.18-0,18-0,602,713,12
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni107,06EUR21.02.1821.02.18-0,010,06-0,281,42
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški272,43EUR21.02.1821.02.18-0,344,066,4612,25
7
Delniški118,55EUR21.02.1821.02.180,18-8,72-11,67-25,32
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški248,57EUR21.02.1821.02.18-0,318,4210,4028,75
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški250,56EUR21.02.1821.02.180,535,1313,8150,09
7
Delniški313,38EUR21.02.1821.02.180,5712,8430,8671,02
6
Delniški295,32EUR21.02.1821.02.180,171,547,3058,56
6
Delniški192,96EUR21.02.1821.02.18-0,31-4,29-0,9875,75
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški207,08EUR21.02.1821.02.180,504,6819,9461,95
7
Delniški288,19EUR21.02.1821.02.18-0,304,4110,44-9,99
6
Delniški188,38EUR21.02.1821.02.18-0,3513,9826,5571,24
7
Delniški87,02EUR21.02.1821.02.180,50-0,6444,467,45
6
Delniški159,49EUR21.02.1821.02.180,799,055,8551,62
6
Delniški192,76EUR21.02.1821.02.18-0,712,1326,4398,33
6
Mešani61,16EUR21.02.1821.02.18-0,286,64-7,32-35,62
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani112,60EUR21.02.1821.02.180,120,84-89,34-86,56
4
Mešani156,95EUR21.02.1821.02.180,001,947,89
3
Mešani150,87EUR21.02.1821.02.18-0,030,741,28
5
Mešani150,40EUR21.02.1821.02.180,072,8712,91
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški204,63EUR21.02.1821.02.180,001,644,1916,45
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,86EUR21.02.1821.02.18-0,07-0,72-1,566,53
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški97,92EUR21.02.1821.02.180,15-7,72-2,9710,48
5
Obvezniški273,59EUR21.02.1821.02.18-0,320,453,016,34
3
Obvezniški120,98EUR21.02.1821.02.18-0,02-0,032,779,22
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR20.02.1821.02.180,000,010,122,41
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,75EUR20.02.1821.02.18-0,218,0012,5941,61
5
Delniški0,68EUR20.02.1821.02.18-0,56-1,293,367,05
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,80EUR20.02.1821.02.180,12-12,48-13,220,71
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,18EUR20.02.1821.02.180,454,842,7830,88
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški7,82EUR20.02.1821.02.180,040,196,4552,12
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,14EUR20.02.1821.02.180,056,1011,6021,91
7
Delniški20,42EUR20.02.1821.02.18-1,93-29,16-18,94-43,67
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški55,00EUR20.02.1821.02.180,022,1911,7261,82
7
Delniški56,43EUR20.02.1821.02.18-0,470,58-3,4446,41
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,72EUR20.02.1821.02.180,76-0,87-6,9055,61
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški32,62EUR20.02.1821.02.18-1,691,79-29,46-33,90
6
Delniški1,97EUR20.02.1821.02.180,06-1,403,9767,25
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,20EUR20.02.1821.02.180,22-3,53-7,8418,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani13,24EUR20.02.1821.02.18-0,322,742,0142,23
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR20.02.1821.02.180,03-0,231,6818,67
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,21EUR20.02.1821.02.18-0,12-0,233,9911,92
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,65EUR20.02.1821.02.18-0,09-0,062,494,20
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,35EUR19.02.1821.02.18-0,01-0,47-0,87-0,64
1
Denarni103,81USD19.02.1821.02.180,44-12,98-5,8010,93
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki119,90USD19.02.1821.02.180,359,4315,7131,47
7
Delniki190,00EUR19.02.1821.02.18-0,635,594,2545,07
6
Delniki202,74EUR19.02.1821.02.18-0,3515,5129,9481,67
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki33,07USD19.02.1821.02.180,34-25,75-7,46-42,75
7
Delniki172,96USD19.02.1821.02.180,125,0015,3464,24
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki72,75USD19.02.1821.02.180,15-11,283,132,79
7
Delniki823,68USD19.02.1821.02.180,4213,1719,6466,76
7
Delniki189,26USD19.02.1821.02.18-0,170,257,4167,92
6
Delniki23055,58JPY19.02.1821.02.182,786,0428,2789,02
6
Delniki12950,00JPY20.02.1821.02.181,591,0423,9368,83
7
Delniki502,66USD19.02.1821.02.180,420,895,23-15,48
6
Delniki199,07EUR19.02.1821.02.18-0,831,88-0,4734,78
6
Delniki186,90USD19.02.1821.02.180,42-2,889,4166,10
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki186,84USD19.02.1821.02.180,41-6,676,9365,13
7
Delniki164,50EUR19.02.1821.02.18-0,559,1313,5459,71
6
Delniki256,70USD16.02.1821.02.180,28-0,1121,4396,25
6
Delniki213,95EUR14.02.1821.02.180,30-2,447,6338,87
4
Obvezniki19,80EUR19.02.1821.02.18-0,052,863,6116,68
3
Obvezniki131,24EUR19.02.1821.02.18-0,271,870,51
3
Obvezniki21,70EUR19.02.1821.02.180,053,437,9624,86
4
Obvezniki149,26EUR19.02.1821.02.18-0,390,300,867,65
4
Obvezniki200,15EUR19.02.1821.02.18-0,154,631,4024,55
4
Obvezniki29,38USD19.02.1821.02.180,20-2,730,8925,06
3
Obvezniki119,70USD19.02.1821.02.180,44-12,94-4,2916,95
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,88EUR19.02.1821.02.180,00-0,67-1,51-1,62
4
Denarni100,68EUR19.02.1821.02.180,42-14,10-8,995,26
7
Delniki133,29EUR19.02.1821.02.180,2913,6713,5047,85
7
Delniki205,96EUR19.02.1821.02.18-0,094,826,9831,22
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki79,91EUR19.02.1821.02.18-0,019,6523,4556,81
7
Delniki84,90EUR19.02.1821.02.180,220,2718,3962,89
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki679,39EUR19.02.1821.02.18-0,518,4210,3649,24
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani149,84EUR19.02.1821.02.180,220,524,8530,17
6
Meani167,19EUR19.02.1821.02.180,340,919,4147,69
2
Obvezniki232,63EUR19.02.1821.02.18-0,401,51-0,1426,35
2
Obvezniki336,73EUR19.02.1821.02.18-0,07-0,73-1,285,86
2
Obvezniki140,92EUR19.02.1821.02.18-0,02-0,92-2,250,41
3
Obvezniki150,70EUR19.02.1821.02.180,120,812,7117,27
4
Preteno obvezniki151,88EUR19.02.1821.02.180,150,603,9520,55
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki14,96EUR19.02.1821.02.180,13-1,06-6,3210,49
7
Delniki14,14EUR19.02.1821.02.180,14-1,67-8,366,40
7
Delniki39,11EUR19.02.1821.02.18-0,691,617,2482,08
7
Delniki35,80EUR19.02.1821.02.18-0,690,854,8675,40
7
Delniki24,72EUR19.02.1821.02.18-0,322,70-0,7231,28
7
Delniki20,27EUR19.02.1821.02.18-0,341,91-2,9226,45
7
Delniki7,54EUR19.02.1821.02.181,897,2521,2273,73
7
Delniki6,58EUR19.02.1821.02.181,866,4718,3567,43
7
Delniki12,96EUR19.02.1821.02.180,006,0620,00103,77
7
Delniki10,79EUR19.02.1821.02.18-0,0920,4225,7681,65
7
Delniki25,89EUR19.02.1821.02.18-0,045,2917,2696,29
7
Delniki33,22EUR19.02.1821.02.180,396,445,3920,32
7
Delniki26,93EUR19.02.1821.02.180,4121,0310,147,08
7
Delniki44,87EUR19.02.1821.02.180,405,903,8217,34
7
Delniki19,76EUR19.02.1821.02.18-0,3020,9331,8238,47
7
Delniki12,71EUR19.02.1821.02.18-0,3937,4137,2622,45
7
Delniki18,58EUR19.02.1821.02.18-0,3220,2629,8435,03
7
Delniki19,26EUR19.02.1821.02.18-0,6711,7217,3021,82
7
Delniki17,20EUR19.02.1821.02.180,12-2,664,3748,40
7
Delniki15,00EUR19.02.1821.02.180,07-3,412,0442,99
2
Obvezniki24,50EUR19.02.1821.02.180,04-12,59-4,8213,22
2
Obvezniki21,15EUR19.02.1821.02.180,05-0,240,431,49
2
Obvezniki22,13EUR19.02.1821.02.180,05-13,22-6,829,28
2
Obvezniki18,99EUR19.02.1821.02.180,00-0,99-1,91-2,26
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,53EUR20.02.1821.02.180,00-0,21-0,38
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,82EUR20.02.1821.02.180,343,481,5922,75
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,82EUR20.02.1821.02.180,112,7510,53
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki25,13EUR20.02.1821.02.180,478,8212,3230,29
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,40EUR20.02.1821.02.18-0,42-3,691,37
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki31,68EUR20.02.1821.02.18-0,092,696,83
5
Delniki6,33EUR20.02.1821.02.180,177,1324,5148,37
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki11,61EUR20.02.1821.02.180,21-8,52-15,35-5,26
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,85EUR20.02.1821.02.18-0,205,22-0,35
6
Delniki9,60EUR20.02.1821.02.18-0,123,109,97
6
Delniki27,11EUR20.02.1821.02.18-0,31-5,51-5,9068,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,28EUR20.02.1821.02.180,140,2113,6366,83
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki42,29EUR20.02.1821.02.180,8923,0160,95
6
Delniki10,96EUR20.02.1821.02.18-0,575,955,70
6
Delniki13,01EUR20.02.1821.02.180,213,5021,02
4
Fleksibilni10,22EUR20.02.1821.02.180,011,5211,9022,07
5
Fleksibilni0,87EUR20.02.1821.02.18-0,133,127,74
4
Meani67,40EUR20.02.1821.02.180,141,449,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,60EUR20.02.1821.02.180,102,209,2424,39
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,60EUR20.02.1821.02.180,170,5016,42
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,40EUR20.02.1821.02.18-0,040,631,86-1,12
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,55EUR20.02.1821.02.18-0,350,94-0,8729,47
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,61EUR20.02.1821.02.180,80-1,909,4055,74
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki7,86EUR20.02.1821.02.18-0,44-4,37-4,9560,53
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,53EUR20.02.1821.02.18-0,031,086,5441,13
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,47EUR20.02.1821.02.180,4915,1124,5827,58
6
Delniki4,18EUR20.02.1821.02.18-0,32-4,136,18-3,62
6
Delniki6,56EUR20.02.1821.02.18-0,21-10,58-9,57
6
Delniki6,00EUR20.02.1821.02.180,264,545,6734,92
5
Delniki4,90EUR20.02.1821.02.18-0,489,7719,67126,79
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,68EUR20.02.1821.02.180,102,169,7855,24
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,92EUR20.02.1821.02.180,5212,7538,19126,27
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki6,09EUR20.02.1821.02.18-0,35-3,24-2,9010,23
5
Delniki1,57EUR20.02.1821.02.18-0,363,1226,3525,57
6
Delniki7,47EUR20.02.1821.02.180,16-1,9612,46
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,69EUR20.02.1821.02.180,00-0,284,1226,32
5
Meani27,43EUR20.02.1821.02.18-0,287,6018,6434,92
5
Obvezniki5,76EUR20.02.1821.02.180,85-7,731,25
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,27EUR20.02.1821.02.18-0,03-0,800,429,46
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki112,19EUR21.02.1821.02.18-0,2423,3543,1959,32
8
Delniki176,20EUR21.02.1821.02.18-0,244,1421,92-0,02
8
Delniki16,47EUR21.02.1821.02.18-2,20-25,17-5,34-36,65
8
Delniki180,05EUR21.02.1821.02.180,3210,3415,5462,62
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,11EUR20.02.1821.02.180,00-1,45-3,63-3,93
6
Delniki9,80EUR20.02.1821.02.180,1011,1122,5055,80
7
Delniki16,08EUR20.02.1821.02.180,4423,3129,4772,35
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki17,79EUR20.02.1821.02.18-0,112,1817,35-4,87
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,82EUR20.02.1821.02.180,687,8219,1923,18
6
Delniki176,49EUR20.02.1821.02.180,7511,0113,8375,58
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki101,30EUR20.02.1821.02.180,095,3215,1875,75
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,29EUR20.02.1821.02.180,733,241,2239,33
6
Delniki9,00EUR20.02.1821.02.180,000,1117,1990,68
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani98,77EUR20.02.1821.02.18-0,222,805,2532,20
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,35EUR20.02.1821.02.180,26-7,8112,2132,56
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,05EUR20.02.1821.02.180,000,10-2,3314,46
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki99,40EUR20.02.1821.02.18-0,120,877,3014,85