BITCOIN 06:26
-1,18 %
4.045,00
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 12:05
0,52 %
27.189,02
JP 13:05
-0,35 %
19.402,92
RU 18.08
-0,60 %
1.027,85
SI 18.08
0,65 %
810,23
DE 18.08
-0,31 %
12.165,19
UK 18.08
-0,86 %
7.323,98
BR 18.08
1,09 %
68.714,66
GLD 18.08
-0,16 %
122,30
US 18.08
-0,18 %
2.425,55
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,06EUR17.08.1718.08.170,2713,3524,1235,73
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,25EUR17.08.1718.08.170,1314,4612,5528,10
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,43EUR17.08.1718.08.17-0,422,304,407,20
5
Delniški14,43EUR17.08.1718.08.17-0,5010,2112,1845,22
4
Obvezniški9,40EUR17.08.1718.08.170,00-3,23-1,64-14,32
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški7,98EUR17.08.1718.08.17-1,2411,6942,0674,49
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,31EUR17.08.1718.08.170,00-0,100,29
6
Delniški9,46EUR17.08.1718.08.17-0,74
5
Delniški10,28EUR17.08.1718.08.17-0,20
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,61EUR17.08.1718.08.17-0,02-1,153,6011,00
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,22EUR17.08.1718.08.170,0810,7310,349,54
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,41EUR17.08.1718.08.17-0,413,5717,8632,62
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški6,53EUR17.08.1718.08.17-1,365,9536,5766,90
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški20,96EUR17.08.1718.08.17-0,469,5919,2435,65
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,19EUR17.08.1718.08.17-0,859,0427,9847,94
5
Delniški15,02EUR17.08.1718.08.17-0,734,9633,27
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški21,16EUR17.08.1718.08.17-0,59-1,8025,6972,81
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,17EUR17.08.1718.08.170,00-0,080,163,85
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,94EUR17.08.1718.08.170,0912,5513,2475,52
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški8,90EUR17.08.1718.08.17-0,719,6215,9858,14
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,14EUR17.08.1718.08.170,0816,0524,4254,06
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,35EUR17.08.1718.08.17-1,666,060,70-10,62
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,94EUR17.08.1718.08.17-0,3411,9919,4730,84
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,46EUR17.08.1718.08.17-0,639,0630,0258,36
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški27,91EUR17.08.1718.08.17-0,8622,2422,1381,24
6
Delniški4,21EUR17.08.1718.08.17-0,99-2,14-14,35-11,66
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški11,15EUR17.08.1718.08.17-1,3113,4253,6274,12
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,05EUR17.08.1718.08.17-0,60-0,6127,1861,64
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,17EUR17.08.1718.08.17-0,3114,262,09-3,49
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,36EUR17.08.1718.08.17-0,457,4116,3149,06
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,20EUR17.08.1718.08.170,090,3611,1729,32
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški20,70EUR17.08.1718.08.17-0,456,3220,3744,82
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,75EUR17.08.1718.08.17-0,205,405,1026,22
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,71EUR17.08.1718.08.17-0,545,7617,7331,51
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,75EUR17.08.1718.08.17-0,052,137,849,01
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni107,05EUR18.08.1718.08.170,01-0,47-0,071,93
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški258,53EUR18.08.1718.08.17-0,018,848,5912,38
7
Delniški109,84EUR18.08.1718.08.17-1,00-6,02-34,34-33,08
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški225,00EUR18.08.1718.08.17-0,217,9117,4824,76
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški245,97EUR18.08.1718.08.17-1,1319,9324,8958,51
7
Delniški300,63EUR18.08.1718.08.17-0,1015,2546,1492,00
6
Delniški282,32EUR18.08.1718.08.17-1,298,7022,4756,01
6
Delniški195,58EUR18.08.1718.08.17-0,980,1830,5884,08
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški195,82EUR18.08.1718.08.17-1,4914,6824,7358,87
7
Delniški261,73EUR18.08.1718.08.17-0,4611,65-5,04-11,12
6
Delniški174,23EUR18.08.1718.08.170,1316,3233,0262,69
7
Delniški75,24EUR18.08.1718.08.17-0,368,049,04-3,79
6
Delniški156,32EUR18.08.1718.08.17-0,6115,7419,0954,74
6
Delniški177,00EUR18.08.1718.08.17-1,9613,8647,4484,66
6
Mešani55,92EUR18.08.1718.08.170,851,75-34,17-42,34
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani110,83EUR18.08.1718.08.17-0,65-89,70-88,17-87,00
4
Mešani153,54EUR18.08.1718.08.170,154,6318,86
3
Mešani150,08EUR18.08.1718.08.170,040,669,64
5
Mešani145,00EUR18.08.1718.08.170,118,9327,00
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški204,65EUR18.08.1718.08.170,030,317,8319,09
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,96EUR18.08.1718.08.170,00-0,641,388,98
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški101,63EUR18.08.1718.08.170,01-5,4911,557,81
5
Obvezniški274,61EUR18.08.1718.08.170,030,606,8010,20
3
Obvezniški121,22EUR18.08.1718.08.170,000,185,1911,39
Moji skladi
Primerjava skladov
ALPEN Invest
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Brezplačni telefon: 080 26 33

Alpen.CASH
1
Denarni0,99EUR17.11.1618.11.16-0,01
6
Delniški7,56EUR17.11.1618.11.160,633,4736,7482,52
6
Delniški4,85EUR17.11.1618.11.160,123,260,3015,12
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR17.08.1718.08.170,000,070,333,08
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniki7,40EUR17.08.1718.08.170,2111,9627,5238,68
5
Delniki0,71EUR17.08.1718.08.170,0110,4512,0029,94
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki4,38EUR17.08.1718.08.17-0,91-13,18-20,46-13,55
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki6,18EUR17.08.1718.08.17-0,5813,1314,6225,64
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniki7,52EUR17.08.1718.08.17-1,079,3623,4444,60
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniki1,09EUR17.08.1718.08.17-0,0312,6721,3915,25
7
Delniki23,06EUR17.08.1718.08.170,56-33,70-19,77-50,96
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniki53,47EUR17.08.1718.08.17-0,713,6041,4755,10
7
Delniki58,34EUR17.08.1718.08.170,1913,7932,4649,20
6
Delniki1,74EUR17.08.1718.08.17-0,069,79-8,80-4,38
6
Delniki0,86EUR17.08.1718.08.170,0911,558,48-10,58
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki1,70EUR17.08.1718.08.17-1,053,3419,3944,81
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki35,56EUR17.08.1718.08.170,174,29-13,13-19,61
6
Delniki1,89EUR17.08.1718.08.17-1,376,5625,1152,29
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,18EUR17.08.1718.08.17-0,25-3,132,1812,79
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Meani13,07EUR17.08.1718.08.17-0,4313,0711,4948,77
5
Meani2,02EUR17.08.1718.08.17-0,1511,4910,0530,60
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniki1,22EUR17.08.1718.08.170,011,336,9918,22
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Preteno obvezniki0,65EUR17.08.1718.08.170,02-1,594,747,00
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,62EUR16.08.1718.08.170,00-0,36-0,58-0,22
1
Denarni103,02USD16.08.1718.08.170,75-2,4316,597,51
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki105,77USD16.08.1718.08.171,5511,6519,8724,52
7
Delniki193,87EUR16.08.1718.08.171,0516,1724,6458,73
6
Delniki195,30EUR16.08.1718.08.170,7019,3350,83108,77
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki34,52USD16.08.1718.08.171,12-30,55-13,98-50,99
7
Delniki155,69USD16.08.1718.08.170,7810,8040,6859,30
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki67,36USD16.08.1718.08.170,74-6,42-2,45-2,26
7
Delniki708,88USD16.08.1718.08.171,9513,8129,5662,69
7
Delniki181,63USD16.08.1718.08.171,806,6747,4673,66
6
Delniki21292,95JPY16.08.1718.08.170,5918,9639,3066,98
6
Delniki12261,00JPY16.08.1718.08.170,5911,5842,9461,53
7
Delniki453,25USD16.08.1718.08.171,5810,47-10,53-19,84
6
Delniki204,28EUR16.08.1718.08.171,0011,1720,2849,54
6
Delniki176,75USD16.08.1718.08.170,814,0739,6467,03
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki175,90USD16.08.1718.08.170,528,5531,3975,31
7
Delniki163,83EUR16.08.1718.08.170,7219,1832,0075,76
6
Delniki231,17USD16.08.1718.08.170,4710,1045,5087,36
6
Delniki217,17EUR16.08.1718.08.171,2010,4919,1145,27
4
Obvezniki19,73EUR16.08.1718.08.17-0,051,397,2920,30
3
Obvezniki131,36EUR16.08.1718.08.17-0,18-3,267,12
3
Obvezniki21,67EUR16.08.1718.08.170,145,0911,3034,51
4
Obvezniki145,51EUR16.08.1718.08.17-0,39-1,520,757,13
4
Obvezniki195,76EUR16.08.1718.08.17-0,08-2,276,8226,80
4
Obvezniki28,12USD16.08.1718.08.170,39-3,3715,2724,73
3
Obvezniki121,30USD16.08.1718.08.170,79-2,2322,1118,32
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni112,30EUR16.08.1718.08.17-0,01-0,58-1,42-0,46
4
Denarni106,53EUR16.08.1718.08.170,68-3,8612,612,86
7
Delniki121,49EUR16.08.1718.08.170,7714,3425,9744,36
7
Delniki194,52EUR16.08.1718.08.170,647,5616,2427,61
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki75,61EUR16.08.1718.08.170,2727,9625,2779,13
7
Delniki82,51EUR16.08.1718.08.170,6325,0335,4277,44
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki664,20EUR16.08.1718.08.170,7415,1827,7463,87
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani147,69EUR16.08.1718.08.170,351,2715,0832,81
6
Meani162,43EUR16.08.1718.08.170,654,7323,8448,49
2
Obvezniki234,05EUR16.08.1718.08.17-0,34-5,609,7934,51
2
Obvezniki339,72EUR16.08.1718.08.17-0,08-1,210,669,73
2
Obvezniki141,85EUR16.08.1718.08.17-0,04-1,05-1,612,58
3
Obvezniki150,90EUR16.08.1718.08.170,07-0,608,6722,13
4
Preteno obvezniki151,46EUR16.08.1718.08.170,190,4311,2524,70
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,50EUR16.08.1718.08.170,26-4,974,3124,90
7
Delniki14,69EUR16.08.1718.08.170,27-5,711,8720,21
7
Delniki39,90EUR16.08.1718.08.170,7811,4855,4994,73
7
Delniki36,66EUR16.08.1718.08.170,7710,6250,4987,52
7
Delniki24,91EUR16.08.1718.08.170,6113,3313,2342,18
7
Delniki20,51EUR16.08.1718.08.170,6412,5110,7537,01
7
Delniki6,77EUR16.08.1718.08.170,595,2928,7154,21
7
Delniki5,94EUR16.08.1718.08.170,854,7625,8548,50
7
Delniki12,07EUR16.08.1718.08.170,4213,0144,9092,81
7
Delniki9,68EUR16.08.1718.08.170,2115,3824,7477,94
7
Delniki24,20EUR16.08.1718.08.170,3712,0941,6085,44
7
Delniki31,16EUR16.08.1718.08.170,0620,2610,8920,22
7
Delniki24,30EUR16.08.1718.08.17-0,1223,10-4,8910,45
7
Delniki42,19EUR16.08.1718.08.170,0519,659,2217,19
7
Delniki17,40EUR16.08.1718.08.170,8122,4522,9720,83
7
Delniki10,76EUR16.08.1718.08.170,6524,835,0810,36
7
Delniki16,41EUR16.08.1718.08.170,8621,8321,2017,89
7
Delniki17,91EUR16.08.1718.08.170,9616,5319,3218,61
7
Delniki16,92EUR16.08.1718.08.170,369,5918,4955,94
7
Delniki14,82EUR16.08.1718.08.170,348,8115,8750,30
2
Obvezniki25,86EUR16.08.1718.08.170,747,1715,6521,58
2
Obvezniki21,45EUR16.08.1718.08.170,6110,230,0912,78
2
Obvezniki23,45EUR16.08.1718.08.170,776,4513,2917,43
2
Obvezniki19,36EUR16.08.1718.08.170,579,38-2,328,64
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
6
Meani0,02EUR02.05.1602.05.16-0,36-8,29-2,36-14,91
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,54EUR17.08.1718.08.170,00-0,14-0,12
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,81EUR17.08.1718.08.17-0,6012,2013,1127,18
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,40EUR17.08.1718.08.17-0,8010,5927,27
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki23,10EUR17.08.1718.08.17-0,5410,8711,4716,52
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,39EUR17.08.1718.08.17-0,750,1226,62
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,65EUR17.08.1718.08.17-0,7210,5320,6331,92
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki30,12EUR17.08.1718.08.17-1,237,1327,28
5
Delniki5,98EUR17.08.1718.08.17-0,7615,7033,9541,96
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki11,23EUR17.08.1718.08.17-0,92-3,63-18,63-14,43
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,57EUR17.08.1718.08.17-0,658,662,75
6
Delniki8,92EUR17.08.1718.08.17-0,568,1215,61
6
Delniki27,40EUR17.08.1718.08.17-0,86-2,3724,9179,23
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki18,34EUR17.08.1718.08.17-1,408,8635,6354,80
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki36,66EUR17.08.1718.08.17-1,1023,5473,91
6
Delniki10,91EUR17.08.1718.08.17-0,1719,4116,42
6
Delniki12,36EUR17.08.1718.08.17-0,8111,7339,66
4
Fleksibilni9,95EUR17.08.1718.08.17-0,538,0322,5217,18
5
Fleksibilni0,83EUR17.08.1718.08.17-0,5210,6224,29
4
Meani64,72EUR17.08.1718.08.17-0,525,3919,86
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani35,15EUR17.08.1718.08.17-0,475,5916,7520,12
5
Meani8,45EUR17.08.1718.08.170,577,9218,33
6
Meani8,61EUR17.08.1718.08.17-0,789,7019,04
6
Meani5,31EUR17.08.1718.08.17-1,4022,2418,91
4
Meani2,20EUR17.08.1718.08.17-0,403,3719,03
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,47EUR17.08.1718.08.170,02-0,175,201,46
Moji skladi
Primerjava skladov
MASTERINVEST Kapitalanlage
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Hypo SEE Opportunities
0
Delniki50,22EUR09.01.1710.01.17-0,06-2,661,824,21
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,22EUR17.08.1718.08.17-0,676,3713,5729,17
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,35EUR17.08.1718.08.17-1,0212,4028,9160,04
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki7,73EUR17.08.1718.08.17-0,58-3,8619,1565,45
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki20,74EUR17.08.1718.08.17-0,977,4219,5436,14
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,19EUR17.08.1718.08.17-0,1821,8317,0929,33
6
Delniki3,81EUR17.08.1718.08.17-0,614,53-10,29-19,18
6
Delniki6,98EUR17.08.1718.08.17-0,30-4,7322,98
6
Delniki5,96EUR17.08.1718.08.17-0,7114,3319,8841,54
5
Delniki4,77EUR17.08.1718.08.170,0017,4122,67172,43
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,32EUR17.08.1718.08.17-1,108,5825,6149,31
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,16EUR17.08.1718.08.17-0,9821,3057,81117,10
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki6,12EUR17.08.1718.08.17-0,614,965,639,53
5
Delniki1,59EUR17.08.1718.08.17-0,0719,6330,4445,76
6
Delniki6,98EUR17.08.1718.08.17-1,596,3928,55
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,60EUR17.08.1718.08.17-0,553,3812,8925,36
5
Meani26,96EUR17.08.1718.08.170,1112,6322,5036,50
5
Obvezniki5,94EUR17.08.1718.08.17-0,091,0115,60
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,31EUR17.08.1718.08.170,04-0,783,6312,03
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki103,15EUR18.08.1718.08.17-0,6639,5641,1371,40
8
Delniki162,29EUR18.08.1718.08.17-0,3313,886,42-2,46
8
Delniki18,26EUR18.08.1718.08.170,11-27,40-6,07-47,07
8
Delniki170,79EUR18.08.1718.08.17-0,7218,7628,9464,71
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,14EUR17.08.1718.08.170,00-1,60-3,46-2,38
6
Delniki9,26EUR17.08.1718.08.170,2214,6034,7955,63
7
Delniki14,38EUR17.08.1718.08.170,0721,8639,8867,99
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki16,78EUR17.08.1718.08.17-0,3612,544,74-5,41
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,53EUR17.08.1718.08.17-0,4725,4414,9617,17
6
Delniki168,27EUR17.08.1718.08.17-0,2314,3030,6485,52
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki93,97EUR17.08.1718.08.17-1,1510,2331,2868,71
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,23EUR17.08.1718.08.17-0,4810,3218,9346,44
6
Delniki8,45EUR17.08.1718.08.17-1,747,3739,6776,78
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani95,58EUR17.08.1718.08.17-0,444,2715,0224,84
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,78EUR17.08.1718.08.17-0,252,4029,2436,03
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,11EUR17.08.1718.08.170,10-4,714,0120,50
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki99,36EUR17.08.1718.08.17-0,043,226,9221,23