BITCOIN 07:45
-1,31 %
18.935,00
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 06:21
-0,44 %
1.148,27
SI 15.12
-0,16 %
793,01
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,37EUR14.12.1715.12.17-0,7418,9730,0341,99
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,04EUR14.12.1715.12.170,308,093,277,92
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,50EUR14.12.1715.12.17-1,6710,1613,204,56
5
Delniški14,80EUR14.12.1715.12.17-0,627,9716,4441,96
4
Obvezniški9,36EUR14.12.1715.12.17-0,041,092,47-13,69
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,64EUR14.12.1715.12.17-1,427,6543,2696,18
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,30EUR14.12.1715.12.170,00-0,19-0,102,79
6
Delniški10,31EUR14.12.1715.12.17-1,06-5,18
5
Delniški10,34EUR14.12.1715.12.17-0,72-0,30
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,62EUR14.12.1715.12.17-0,050,842,359,79
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,44EUR14.12.1715.12.17-0,6614,7119,3913,37
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,89EUR14.12.1715.12.17-0,563,3118,3338,46
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,05EUR14.12.1715.12.17-1,337,1834,8192,16
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,02EUR14.12.1715.12.17-0,919,2524,4038,89
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,59EUR14.12.1715.12.17-1,076,1931,3863,71
5
Delniški15,99EUR14.12.1715.12.17-0,998,5532,0460,54
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški21,92EUR14.12.1715.12.17-1,514,9914,1678,49
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,14EUR14.12.1715.12.170,00-0,14-0,073,06
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,60EUR14.12.1715.12.170,56-6,461,7146,87
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,44EUR14.12.1715.12.17-0,487,7120,1962,13
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,29EUR14.12.1715.12.17-0,7320,9022,5056,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,30EUR14.12.1715.12.17-1,695,0113,63-7,05
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,21EUR14.12.1715.12.17-0,8515,0425,3734,17
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,00EUR14.12.1715.12.17-0,627,6931,2365,75
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški29,83EUR14.12.1715.12.17-0,1920,9631,6782,35
6
Delniški4,64EUR14.12.1715.12.17-1,03-4,8111,482,24
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški12,14EUR14.12.1715.12.17-0,8516,5758,6999,74
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,10EUR14.12.1715.12.17-1,242,7517,5165,93
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,21EUR14.12.1715.12.170,683,8923,62-2,73
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,86EUR14.12.1715.12.17-0,357,7918,5551,64
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,47EUR14.12.1715.12.170,043,839,7324,75
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški21,44EUR14.12.1715.12.17-0,5211,8932,0247,11
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,81EUR14.12.1715.12.17-0,378,628,9826,37
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,98EUR14.12.1715.12.17-0,438,4624,2037,69
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,63EUR14.12.1715.12.170,060,456,705,35
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni107,10EUR15.12.1715.12.170,00-0,01-0,121,50
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški270,80EUR15.12.1715.12.17-0,0311,6919,5114,06
7
Delniški122,85EUR15.12.1715.12.17-0,36-8,256,65-19,77
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški244,75EUR15.12.1715.12.170,4413,1725,6530,44
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški252,50EUR15.12.1715.12.17-0,3912,4633,0956,52
7
Delniški313,30EUR15.12.1715.12.17-0,2818,6854,0884,67
6
Delniški303,19EUR15.12.1715.12.17-0,538,2028,1371,10
6
Delniški200,18EUR15.12.1715.12.17-1,015,7616,2889,83
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški209,56EUR15.12.1715.12.17-0,1313,9238,7371,20
7
Delniški277,77EUR15.12.1715.12.170,574,6520,94-10,89
6
Delniški189,56EUR15.12.1715.12.170,0421,9046,5177,49
7
Delniški82,89EUR15.12.1715.12.170,24-3,9468,826,28
6
Delniški162,73EUR15.12.1715.12.17-0,4513,7723,1059,15
6
Delniški193,95EUR15.12.1715.12.17-0,906,3845,75111,44
6
Mešani57,81EUR15.12.1715.12.17-0,031,35-18,36-39,76
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani114,91EUR15.12.1715.12.17-0,17-89,52-88,16-86,18
4
Mešani158,26EUR15.12.1715.12.17-0,154,7317,62
3
Mešani152,70EUR15.12.1715.12.17-0,092,448,01
5
Mešani151,49EUR15.12.1715.12.17-0,217,2126,36
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški206,66EUR15.12.1715.12.17-0,043,337,1917,15
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,91EUR15.12.1715.12.170,00-0,290,436,51
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški101,29EUR15.12.1715.12.170,09-3,807,2510,03
5
Obvezniški271,48EUR15.12.1715.12.17-0,361,915,084,94
3
Obvezniški121,69EUR15.12.1715.12.170,021,705,429,64
Moji skladi
Primerjava skladov
ALPEN Invest
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Brezplačni telefon: 080 26 33

Alpen.CASH
1
Denarni0,99EUR17.11.1618.11.16-0,01
6
Delniški7,56EUR17.11.1618.11.160,633,4736,7482,52
6
Delniški4,85EUR17.11.1618.11.160,123,260,3015,12
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR14.12.1715.12.170,000,040,112,68
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniki7,74EUR14.12.1715.12.17-0,9614,5731,7542,98
5
Delniki0,66EUR14.12.1715.12.170,410,890,1711,17
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki4,77EUR14.12.1715.12.17-1,05-14,073,911,86
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki6,32EUR14.12.1715.12.17-0,529,8018,7433,12
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniki8,00EUR14.12.1715.12.17-0,956,2524,2658,80
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniki1,12EUR14.12.1715.12.17-0,8711,9726,6718,12
7
Delniki21,06EUR14.12.1715.12.17-1,28-12,55-1,94-53,15
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniki55,46EUR14.12.1715.12.17-0,688,5731,2268,48
7
Delniki59,14EUR14.12.1715.12.17-0,4314,6018,2751,60
6
Delniki1,64EUR10.11.1713.11.17-1,2110,67-11,82-9,94
6
Delniki0,92EUR10.11.1713.11.17-0,5316,9519,68-2,22
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki1,73EUR14.12.1715.12.17-1,176,646,8359,44
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki32,20EUR14.12.1715.12.17-0,158,87-27,96-32,24
6
Delniki2,02EUR14.12.1715.12.17-1,275,2121,6374,54
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,20EUR14.12.1715.12.17-0,58-3,19-0,8820,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Meani13,57EUR14.12.1715.12.17-0,1311,7312,0146,21
5
Meani2,04EUR14.12.1715.12.170,1110,2910,6525,52
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniki1,22EUR14.12.1715.12.17-0,051,597,1213,90
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Preteno obvezniki0,66EUR14.12.1715.12.170,081,456,466,08
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,46EUR13.12.1715.12.170,00-0,42-0,76-0,50
1
Denarni103,51USD13.12.1715.12.170,27-8,418,6314,66
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki111,37USD13.12.1715.12.170,6415,2931,4031,55
7
Delniki198,45EUR13.12.1715.12.17-0,4813,1726,5454,69
6
Delniki201,31EUR13.12.1715.12.17-0,1221,4551,6794,90
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki32,97USD13.12.1715.12.173,46-7,8012,86-50,81
7
Delniki164,88USD13.12.1715.12.170,2310,1935,4171,05
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki70,81USD13.12.1715.12.171,10-4,2228,457,06
7
Delniki772,11USD13.12.1715.12.171,3319,1835,9567,84
7
Delniki188,99USD13.12.1715.12.17-0,4912,8334,3874,89
6
Delniki23945,89JPY13.12.1715.12.170,1212,7253,6999,82
6
Delniki13588,00JPY13.12.1715.12.170,068,2851,0285,58
7
Delniki441,24USD13.12.1715.12.170,267,886,67-18,48
6
Delniki206,77EUR13.12.1715.12.17-0,408,1720,9345,04
6
Delniki186,29USD13.12.1715.12.17-0,129,6733,6884,48
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki185,52USD13.12.1715.12.170,00-1,2828,9891,26
7
Delniki169,64EUR13.12.1715.12.17-0,4915,9134,8570,07
6
Delniki250,16USD13.12.1715.12.170,226,8044,12113,19
6
Delniki223,82EUR13.12.1715.12.170,628,2228,7452,77
4
Obvezniki20,01EUR13.12.1715.12.170,004,936,8917,78
3
Obvezniki133,20EUR13.12.1715.12.17-0,281,575,26
3
Obvezniki21,83EUR13.12.1715.12.170,005,3611,3226,92
4
Obvezniki151,21EUR13.12.1715.12.17-0,260,676,009,89
4
Obvezniki200,99EUR13.12.1715.12.17-0,274,386,8424,92
4
Obvezniki28,41USD13.12.1715.12.170,33-0,1012,1624,88
3
Obvezniki122,21USD13.12.1715.12.170,54-5,0713,1123,48
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni112,04EUR13.12.1715.12.17-0,01-0,63-1,38-1,23
4
Denarni106,10EUR13.12.1715.12.17-0,23-9,394,798,61
7
Delniki131,11EUR13.12.1715.12.170,2621,2132,2246,34
7
Delniki202,54EUR13.12.1715.12.170,1710,2821,8029,74
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki80,02EUR13.12.1715.12.17-0,0913,3329,0475,10
7
Delniki87,28EUR13.12.1715.12.17-0,166,9735,5981,04
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki675,61EUR13.12.1715.12.17-0,1514,0728,9357,96
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani152,26EUR13.12.1715.12.17-0,103,4214,5235,44
6
Meani170,34EUR13.12.1715.12.17-0,065,4723,8756,23
2
Obvezniki238,43EUR13.12.1715.12.17-0,262,436,5629,51
2
Obvezniki340,35EUR13.12.1715.12.17-0,09-0,110,626,89
2
Obvezniki141,59EUR13.12.1715.12.17-0,04-0,84-1,461,05
3
Obvezniki152,75EUR13.12.1715.12.17-0,122,658,0920,02
4
Preteno obvezniki154,21EUR13.12.1715.12.17-0,093,0510,8524,15
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,78EUR13.12.1715.12.170,326,264,9922,99
7
Delniki14,92EUR13.12.1715.12.170,345,442,6818,32
7
Delniki41,15EUR13.12.1715.12.17-1,1515,1035,1889,81
7
Delniki37,72EUR13.12.1715.12.17-1,1814,2332,1782,84
7
Delniki25,07EUR13.12.1715.12.17-0,327,1815,6437,90
7
Delniki20,59EUR13.12.1715.12.17-0,346,4113,1332,92
7
Delniki7,53EUR13.12.1715.12.17-0,139,2940,7581,01
7
Delniki6,58EUR13.12.1715.12.17-0,158,4037,3774,54
7
Delniki12,74EUR13.12.1715.12.17-0,5512,2539,39114,84
7
Delniki10,21EUR13.12.1715.12.170,0021,9828,7588,38
7
Delniki25,48EUR13.12.1715.12.17-0,5911,3136,26106,99
7
Delniki31,94EUR13.12.1715.12.17-0,139,5314,7320,94
7
Delniki24,88EUR13.12.1715.12.170,4819,165,425,69
7
Delniki43,18EUR13.12.1715.12.17-0,148,9913,0117,91
7
Delniki19,04EUR13.12.1715.12.17-0,6826,0146,1235,13
7
Delniki11,77EUR13.12.1715.12.17-0,0837,0233,9017,47
7
Delniki17,92EUR13.12.1715.12.17-0,7225,4043,9431,86
7
Delniki19,06EUR13.12.1715.12.17-0,6819,0533,1924,66
7
Delniki17,54EUR13.12.1715.12.17-0,741,4521,3859,45
7
Delniki15,32EUR13.12.1715.12.17-0,780,7218,6753,66
2
Obvezniki25,84EUR13.12.1715.12.17-1,19-5,1710,6220,47
2
Obvezniki21,40EUR13.12.1715.12.17-0,563,432,495,89
2
Obvezniki23,38EUR13.12.1715.12.17-1,18-5,808,3416,32
2
Obvezniki19,27EUR13.12.1715.12.17-0,572,720,052,07
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
6
Meani0,02EUR02.05.1602.05.16-0,36-8,29-2,36-14,91
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,54EUR14.12.1715.12.170,00-0,17-0,31
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,95EUR14.12.1715.12.17-0,679,4820,1129,12
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,02EUR14.12.1715.12.17-0,988,7030,40
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki24,33EUR14.12.1715.12.17-1,1914,6325,1927,36
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,44EUR14.12.1715.12.17-0,762,5821,90
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki32,44EUR14.12.1715.12.17-1,046,8424,43
5
Delniki6,33EUR14.12.1715.12.17-1,0115,1042,7550,56
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki12,32EUR14.12.1715.12.17-1,00-4,613,440,53
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,80EUR14.12.1715.12.17-0,6511,9411,89
6
Delniki9,58EUR14.12.1715.12.17-0,926,7525,15
6
Delniki27,90EUR14.12.1715.12.17-1,543,2711,3682,10
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,56EUR14.12.1715.12.17-1,207,1034,8275,02
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki40,85EUR14.12.1715.12.17-0,9729,9278,35
6
Delniki10,56EUR14.12.1715.12.17-0,2710,3516,31
6
Delniki13,19EUR14.12.1715.12.17-0,788,3837,51
4
Fleksibilni10,35EUR14.12.1715.12.17-0,638,1525,5722,26
5
Fleksibilni0,88EUR14.12.1715.12.17-1,047,9626,13
4
Meani67,75EUR14.12.1715.12.17-0,644,8822,31
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,65EUR14.12.1715.12.17-0,614,9418,6126,56
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,59EUR14.12.1715.12.17-1,412,3622,32
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,53EUR14.12.1715.12.17-0,021,774,460,30
Moji skladi
Primerjava skladov
MASTERINVEST Kapitalanlage
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Hypo SEE Opportunities
0
Delniki50,22EUR09.01.1710.01.17-0,06-2,661,824,21
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,77EUR14.12.1715.12.17-0,738,3117,0231,82
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,67EUR14.12.1715.12.17-1,384,8433,5867,15
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki7,99EUR14.12.1715.12.17-0,974,0210,0370,26
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,58EUR14.12.1715.12.17-0,985,6223,9244,97
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,36EUR14.12.1715.12.17-0,2416,6432,5530,75
6
Delniki4,10EUR14.12.1715.12.17-0,91-1,9223,21-8,60
6
Delniki7,17EUR14.12.1715.12.17-0,701,3315,17
6
Delniki6,06EUR14.12.1715.12.17-0,628,8322,5439,48
5
Delniki4,85EUR14.12.1715.12.170,6414,7020,79139,35
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,75EUR14.12.1715.12.17-1,156,8929,0461,68
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,82EUR14.12.1715.12.17-1,1720,9355,92133,77
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki6,05EUR14.12.1715.12.17-0,451,099,1310,40
5
Delniki1,55EUR14.12.1715.12.17-0,017,1022,8434,65
6
Delniki7,60EUR14.12.1715.12.17-1,414,7131,64
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,75EUR14.12.1715.12.17-0,613,4914,2928,99
5
Meani27,37EUR14.12.1715.12.17-0,1612,8619,0836,27
5
Obvezniki5,93EUR14.12.1715.12.17-0,60-3,8013,19
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,31EUR14.12.1715.12.17-0,020,272,409,91
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki109,01EUR15.12.1715.12.170,1232,7656,5160,69
8
Delniki169,28EUR15.12.1715.12.170,674,6531,64-1,76
8
Delniki17,24EUR15.12.1715.12.17-0,29-4,2217,76-47,65
8
Delniki177,64EUR15.12.1715.12.17-0,3813,1933,0966,33
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,11EUR14.12.1715.12.170,00-1,93-3,48-3,63
6
Delniki9,79EUR14.12.1715.12.17-0,2018,6738,4761,29
7
Delniki15,52EUR14.12.1715.12.17-0,2629,0145,4571,49
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki17,23EUR14.12.1715.12.171,061,4725,95-4,96
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,61EUR14.12.1715.12.17-0,8115,5731,4519,58
6
Delniki174,11EUR14.12.1715.12.17-0,1417,9834,0584,17
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki102,72EUR14.12.1715.12.17-0,5512,1633,3386,15
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,44EUR14.12.1715.12.17-0,598,6219,3847,29
6
Delniki9,14EUR14.12.1715.12.17-0,766,7837,24103,56
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani99,72EUR14.12.1715.12.17-0,255,3517,1435,31
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki16,18EUR14.12.1715.12.17-0,060,5629,5439,60
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,21EUR14.12.1715.12.170,10-0,492,1016,42
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki99,76EUR14.12.1715.12.17-0,052,4810,4817,35