BITCOIN 14:51
0,14 %
3.585,00
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 13:50
1,13 %
1.183,01
SI 14:35
0,32 %
842,83
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,01EUR22.01.1923.01.19-0,51-10,6229,3431,54
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,76EUR22.01.1923.01.190,45-13,747,325,62
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški10,21EUR22.01.1923.01.19-1,03-22,31-2,44-5,22
5
Delniški13,41EUR22.01.1923.01.19-0,47-12,172,5312,26
4
Obvezniški9,02EUR22.01.1923.01.19-0,03-3,874,770,88
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,39EUR22.01.1923.01.19-1,02-5,7727,9540,46
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,29EUR22.01.1923.01.190,00-0,10-0,290,68
6
Delniški9,66EUR22.01.1923.01.19-1,77-11,57
5
Delniški10,45EUR22.01.1923.01.19-0,285,51
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,50EUR22.01.1923.01.190,07-1,650,116,04
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,09EUR22.01.1923.01.19-0,53-12,2728,9919,91
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,54EUR22.01.1923.01.19-0,52-3,9610,7924,20
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,34EUR22.01.1923.01.19-1,190,7926,5261,50
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški21,50EUR22.01.1923.01.19-1,12-6,3722,7229,55
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,29EUR22.01.1923.01.19-1,23-7,6518,7735,38
5
Delniški16,67EUR22.01.1923.01.19-1,011,2823,2150,86
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški23,70EUR22.01.1923.01.19-0,505,3111,0550,51
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni53,89EUR21.01.1922.01.190,00-0,42-0,580,32
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,46EUR21.01.1922.01.190,36-8,6211,4310,43
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški8,79EUR21.01.1922.01.19-0,16-9,1422,6729,97
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,17EUR21.01.1922.01.190,75-11,6437,9446,35
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,45EUR21.01.1922.01.190,271,9573,0625,21
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,89EUR21.01.1922.01.190,52-10,3140,9434,56
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,88EUR21.01.1922.01.190,12-3,9429,1347,05
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški27,01EUR21.01.1922.01.19-0,07-12,8929,1331,70
6
Delniški4,62EUR21.01.1922.01.190,20-7,0333,730,96
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški12,60EUR21.01.1922.01.190,282,4246,2086,04
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,27EUR21.01.1922.01.190,236,4519,1749,46
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,19EUR21.01.1922.01.19-0,29-6,4648,361,46
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,04EUR21.01.1922.01.190,00-8,4914,7628,92
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,43EUR21.01.1922.01.19-0,020,076,0518,98
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški117,16EUR22.01.1923.01.19-0,04-3,7922,39
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,76EUR22.01.1923.01.19-0,67-6,6814,009,35
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,85EUR22.01.1923.01.19-0,50-4,6718,0324,86
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,45EUR22.01.1923.01.19-0,09-1,243,1113,02
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni105,77EUR23.01.1923.01.190,01-1,21-1,07-0,65
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški250,89EUR23.01.1923.01.19-0,64-12,3631,1013,88
7
Delniški121,55EUR23.01.1923.01.19-1,69-7,6330,99-22,10
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški239,24EUR23.01.1923.01.19-0,51-7,4440,3938,70
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški231,41EUR23.01.1923.01.19-0,55-13,0523,6914,30
7
Delniški279,38EUR23.01.1923.01.19-0,36-15,2521,3530,93
6
Delniški289,95EUR23.01.1923.01.19-1,09-7,3220,8732,37
6
Delniški218,27EUR23.01.1923.01.19-0,526,7417,0254,39
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški188,56EUR23.01.1923.01.19-0,90-13,1537,1529,20
7
Delniški277,46EUR23.01.1923.01.190,24-6,9449,95-2,26
6
Delniški169,89EUR23.01.1923.01.19-0,67-14,0634,2341,34
7
Delniški90,13EUR23.01.1923.01.19-0,042,0786,8819,93
6
Delniški148,65EUR23.01.1923.01.19-0,35-12,4712,9414,09
6
Delniški201,71EUR23.01.1923.01.19-1,47-0,1249,1576,86
6
Mešani55,18EUR23.01.1923.01.19-0,27-11,2024,08-33,81
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani114,41EUR23.01.1923.01.19-0,45-1,01-88,55-87,27
4
Mešani156,28EUR23.01.1923.01.19-0,12-2,8415,27
3
Mešani151,30EUR23.01.1923.01.19-0,03-1,256,38
5
Mešani148,93EUR23.01.1923.01.19-0,20-4,3524,37
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški202,28EUR23.01.1923.01.190,08-1,896,9911,39
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,74EUR23.01.1923.01.190,00-1,22-0,154,25
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški103,74EUR23.01.1923.01.190,285,050,4820,31
5
Obvezniški260,85EUR23.01.1923.01.19-0,05-4,894,344,86
3
Obvezniški119,47EUR23.01.1923.01.19-0,05-1,804,597,68
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR21.01.1922.01.190,00-0,040,011,00
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški6,96EUR21.01.1922.01.190,56-13,8720,6130,03
5
Delniški0,64EUR21.01.1922.01.19-0,06-6,398,858,37
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,55EUR21.01.1922.01.19-0,04-11,9215,98-7,81
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški5,80EUR21.01.1922.01.19-0,19-10,9610,752,08
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški21,19EUR21.01.1922.01.190,31-5,0330,18-15,41
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,04EUR21.01.1922.01.190,51-11,9930,2024,69
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški57,22EUR21.01.1922.01.190,261,3717,9354,34
7
Delniški54,23EUR21.01.1922.01.190,40-12,2623,9752,90
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški22,16EUR21.01.1922.01.190,12-32,80-25,25-36,11
6
Delniški2,04EUR21.01.1922.01.190,33-0,7623,3240,43
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,19EUR21.01.1922.01.190,05-2,73-2,657,80
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,18EUR21.01.1922.01.190,09-3,482,894,86
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,65EUR21.01.1922.01.190,03-0,742,196,38
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni99,83EUR21.01.1923.01.19-0,01-0,57-1,26-1,24
1
Denarni105,96USD21.01.1923.01.190,3810,240,1825,02
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki101,89USD21.01.1923.01.190,42-10,0739,8534,65
7
Delniki171,12EUR21.01.1923.01.19-0,21-15,676,865,60
6
Delniki179,83EUR21.01.1923.01.190,23-15,5715,8527,42
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki29,44USD21.01.1923.01.19-0,09-9,9234,40-13,36
7
Delniki155,40USD21.01.1923.01.190,52-4,6021,4546,42
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki63,68USD21.01.1923.01.190,10-11,5847,325,04
7
Delniki706,19USD21.01.1923.01.190,48-10,7043,8646,26
7
Delniki174,51USD21.01.1923.01.190,36-7,1527,6782,39
6
Delniki19782,12JPY21.01.1923.01.191,28-12,9724,3244,26
6
Delniki11373,00JPY21.01.1923.01.191,09-11,4126,9937,17
7
Delniki486,91USD21.01.1923.01.19-0,166,1875,2013,81
6
Delniki180,71EUR21.01.1923.01.19-0,10-15,411,062,50
6
Delniki173,59USD21.01.1923.01.190,33-3,9712,1341,73
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki166,06USD21.01.1923.01.190,33-10,0523,1935,32
7
Delniki153,60EUR21.01.1923.01.19-0,23-12,0019,9221,79
6
Delniki253,02USD18.01.1923.01.191,243,2440,5278,21
6
Delniki224,72EUR21.01.1923.01.19-0,19-0,8339,9232,27
4
Obvezniki19,37EUR21.01.1923.01.190,10-3,006,2010,18
3
Obvezniki129,36EUR21.01.1923.01.19-0,04-2,01-0,3914,11
3
Obvezniki21,25EUR21.01.1923.01.190,05-3,1011,2612,37
4
Obvezniki142,37EUR21.01.1923.01.19-0,11-5,19-0,603,43
4
Obvezniki197,61EUR21.01.1923.01.19-0,04-1,924,0815,78
4
Obvezniki27,28USD21.01.1923.01.190,431,084,9922,74
3
Obvezniki120,28USD21.01.1923.01.190,387,160,7630,34
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,08EUR21.01.1923.01.190,01-0,79-1,83-2,48
4
Denarni111,28EUR21.01.1923.01.190,019,00-3,7518,58
7
Delniki123,86EUR21.01.1923.01.19-0,69-12,0936,6844,27
7
Delniki197,63EUR21.01.1923.01.19-0,36-7,9128,9034,27
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki77,67EUR21.01.1923.01.19-0,04-5,8541,7629,30
7
Delniki88,85EUR21.01.1923.01.19-0,070,8643,9849,43
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki600,88EUR21.01.1923.01.190,08-14,949,879,77
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani148,67EUR21.01.1923.01.190,18-2,828,5619,05
6
Meani165,98EUR21.01.1923.01.190,30-3,9116,5129,65
2
Obvezniki237,34EUR21.01.1923.01.19-0,100,962,6623,26
2
Obvezniki335,72EUR21.01.1923.01.19-0,03-0,69-1,692,89
2
Obvezniki139,92EUR21.01.1923.01.19-0,01-0,86-2,64-1,80
3
Obvezniki148,31EUR21.01.1923.01.190,08-2,693,4811,05
4
Preteno obvezniki149,12EUR21.01.1923.01.190,13-3,435,3812,65
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki13,94EUR02.01.1904.01.19-1,76-11,55-5,174,89
7
Delniki13,09EUR02.01.1904.01.19-1,73-12,15-7,361,00
7
Delniki37,53EUR02.01.1904.01.19-0,53-11,2318,4793,15
7
Delniki34,13EUR02.01.1904.01.19-0,52-11,9015,7785,99
7
Delniki21,70EUR02.01.1904.01.190,14-12,89-5,94-4,78
7
Delniki17,68EUR02.01.1904.01.190,11-13,55-8,06-8,25
7
Delniki6,47EUR02.01.1904.01.191,57-14,08-2,1224,42
7
Delniki5,61EUR02.01.1904.01.191,45-14,61-4,2719,87
7
Delniki13,05EUR02.01.1904.01.190,933,1619,5165,19
7
Delniki9,70EUR02.01.1904.01.19-0,10-5,8315,2028,99
7
Delniki25,90EUR02.01.1904.01.190,902,4116,7758,99
7
Delniki27,45EUR02.01.1904.01.190,00-17,4722,4417,86
7
Delniki19,80EUR02.01.1904.01.19-1,00-24,7718,28-8,42
7
Delniki36,91EUR02.01.1904.01.19-0,03-17,8920,5414,95
7
Delniki17,38EUR02.01.1904.01.190,70-11,6440,6134,10
7
Delniki9,95EUR02.01.1904.01.19-0,30-19,5035,193,97
7
Delniki16,28EUR02.01.1904.01.190,74-12,1038,5530,87
7
Delniki16,70EUR02.01.1904.01.190,12-14,3628,6615,41
7
Delniki15,65EUR02.01.1904.01.190,97-11,133,5114,90
7
Delniki13,56EUR02.01.1904.01.190,97-11,831,1210,69
2
Obvezniki26,69EUR02.01.1904.01.191,605,707,7524,60
2
Obvezniki20,57EUR02.01.1904.01.190,59-3,295,00-1,91
2
Obvezniki23,97EUR02.01.1904.01.191,614,995,5020,39
2
Obvezniki18,38EUR02.01.1904.01.190,60-3,922,62-5,60
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,49EUR22.01.1923.01.190,00-0,34-0,66-0,40
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,78EUR22.01.1923.01.19-1,02-5,8821,70
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki23,14EUR22.01.1923.01.19-1,83-11,9333,4425,36
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,42EUR22.01.1923.01.19-1,08-3,9710,94
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki30,74EUR22.01.1923.01.19-0,79-7,5816,00
5
Delniki6,16EUR22.01.1923.01.19-1,27-7,2728,8640,89
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki11,82EUR22.01.1923.01.19-2,28-8,7815,53-8,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki13,75EUR22.01.1923.01.19-0,81-10,6224,40
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki30,91EUR22.01.1923.01.19-0,547,6112,2852,08
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki43,19EUR22.01.1923.01.19-1,820,2265,28
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni9,92EUR22.01.1923.01.19-0,83-7,1817,6927,68
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani67,09EUR22.01.1923.01.19-0,75-3,4217,63
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,35EUR22.01.1923.01.190,04-1,002,338,15
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,00EUR22.01.1923.01.19-1,23-9,6821,9830,67
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,18EUR22.01.1923.01.19-0,96-9,1025,8624,25
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,38EUR22.01.1923.01.19-0,292,025,0638,59
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki20,79EUR22.01.1923.01.19-0,95-8,0419,8927,15
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,12EUR22.01.1923.01.190,22-11,2236,9211,49
6
Delniki4,15EUR22.01.1923.01.19-1,42-7,7864,035,52
6
Delniki7,09EUR22.01.1923.01.19-0,341,997,2242,50
6
Delniki5,38EUR22.01.1923.01.19-0,54-15,335,195,56
5
Delniki5,25EUR22.01.1923.01.19-0,683,7642,7398,24
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,42EUR22.01.1923.01.19-1,05-8,2417,5330,99
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,04EUR22.01.1923.01.19-1,32-11,0033,2366,03
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,85EUR22.01.1923.01.19-0,69-8,1624,0416,57
5
Delniki1,53EUR22.01.1923.01.190,15-3,9722,4123,63
6
Delniki7,62EUR22.01.1923.01.19-1,28-3,3329,9250,50
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,53EUR22.01.1923.01.19-0,52-5,4011,4417,27
5
Meani26,57EUR22.01.1923.01.190,09-6,2218,0026,88
5
Obvezniki6,02EUR22.01.1923.01.19-0,132,789,4520,04
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,23EUR22.01.1923.01.190,03-1,041,586,21
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki96,99EUR22.01.1922.01.19-0,62-19,3243,5821,09
8
Delniki166,15EUR22.01.1922.01.19-0,60-7,7654,823,68
8
Delniki16,11EUR22.01.1922.01.19-0,19-11,1443,84-3,99
8
Delniki157,71EUR22.01.1922.01.19-0,38-15,9618,5517,85
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,02EUR21.01.1922.01.190,00-1,47-3,99-5,49
6
Delniki8,66EUR21.01.1922.01.190,12-15,5126,2440,58
7
Delniki14,02EUR21.01.1922.01.19-0,14-16,3043,6548,36
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki16,02EUR21.01.1922.01.19-0,50-11,7433,17-6,59
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki6,71EUR21.01.1922.01.190,00-26,9117,100,15
6
Delniki155,68EUR21.01.1922.01.190,04-14,975,0817,09
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki96,10EUR21.01.1922.01.190,45-9,1322,1440,01
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki7,51EUR21.01.1922.01.19-0,13-14,953,875,92
6
Delniki9,74EUR21.01.1922.01.190,003,8436,8070,28
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani95,25EUR21.01.1922.01.19-0,03-6,2513,2418,82
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki16,25EUR21.01.1922.01.190,063,3113,6441,80
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki9,93EUR21.01.1922.01.190,00-1,78-2,178,64
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki93,65EUR21.01.1922.01.190,00-6,763,713,85