BITCOIN 06:38
-0,31 %
3.963,50
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 18.03
1,39 %
1.213,35
SI 18.03
1,38 %
872,83
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,31EUR15.03.1918.03.190,54-3,8131,5252,50
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,83EUR15.03.1918.03.190,16-10,223,4212,15
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški10,76EUR15.03.1918.03.190,95-14,74-1,584,18
5
Delniški14,46EUR15.03.1918.03.190,661,3410,2423,55
4
Obvezniški9,21EUR15.03.1918.03.190,07-0,992,814,64
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,97EUR15.03.1918.03.190,102,5934,9354,06
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,29EUR15.03.1918.03.190,00-0,10-0,290,59
6
Delniški10,32EUR15.03.1918.03.19-0,024,85
5
Delniški11,13EUR15.03.1918.03.19-0,0716,67
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,56EUR15.03.1918.03.190,04-0,160,125,61
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,29EUR15.03.1918.03.190,70-6,5326,4832,36
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani15,13EUR15.03.1918.03.190,263,0113,6331,29
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,86EUR15.03.1918.03.190,4111,6733,7778,61
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,76EUR15.03.1918.03.190,533,6226,3243,29
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,70EUR15.03.1918.03.190,383,4223,4250,19
5
Delniški17,97EUR15.03.1918.03.190,3412,7431,7469,37
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški24,69EUR15.03.1918.03.190,3814,9922,0058,75
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni53,87EUR15.03.1918.03.190,00-0,40-0,640,11
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,55EUR15.03.1918.03.190,18-4,698,4015,17
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,08EUR15.03.1918.03.190,381,2617,5438,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,35EUR15.03.1918.03.190,82-1,8742,2670,87
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,45EUR15.03.1918.03.191,034,4943,1336,18
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,16EUR15.03.1918.03.190,66-4,6533,2451,42
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,38EUR15.03.1918.03.190,575,3528,5461,13
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški27,72EUR15.03.1918.03.190,45-3,1624,5038,30
6
Delniški4,81EUR15.03.1918.03.190,156,0722,7510,81
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški13,80EUR15.03.1918.03.190,6711,5550,63112,19
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,35EUR15.03.1918.03.190,3616,5621,4758,62
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,20EUR15.03.1918.03.190,180,1425,2422,72
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,18EUR15.03.1918.03.190,14-2,829,8730,41
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,66EUR15.03.1918.03.190,021,495,9218,52
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški20,29EUR15.03.1918.03.190,34-3,8213,8323,06
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,84EUR15.03.1918.03.190,122,3216,7218,29
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani6,21EUR15.03.1918.03.190,525,8522,3636,76
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,68EUR15.03.1918.03.19-0,110,623,2813,53
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,19EUR18.03.1918.03.190,02-0,70-0,91-0,36
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški261,27EUR18.03.1918.03.190,73-5,8420,5429,41
7
Delniški128,89EUR18.03.1918.03.19-0,079,6318,40-12,56
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški250,22EUR18.03.1918.03.190,531,0431,1256,65
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški244,28EUR18.03.1918.03.190,60-1,7821,6927,36
7
Delniški296,31EUR18.03.1918.03.190,25-6,0520,3638,29
6
Delniški309,74EUR18.03.1918.03.190,334,0124,7846,46
6
Delniški226,71EUR18.03.1918.03.190,3116,5928,1261,97
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški196,11EUR18.03.1918.03.190,45-4,1023,6741,74
7
Delniški281,43EUR18.03.1918.03.190,72-0,7223,6316,18
6
Delniški176,91EUR18.03.1918.03.190,81-7,7432,3057,86
7
Delniški91,87EUR18.03.1918.03.190,616,1551,1361,57
6
Delniški158,23EUR18.03.1918.03.190,650,5014,2223,96
6
Delniški214,49EUR18.03.1918.03.190,3611,2048,1791,36
6
Mešani57,81EUR18.03.1918.03.19-0,46-3,2116,11-31,54
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani120,60EUR18.03.1918.03.190,346,08-88,27-86,26
4
Mešani160,28EUR18.03.1918.03.190,081,9314,42
3
Mešani153,78EUR18.03.1918.03.190,051,545,84
5
Mešani154,30EUR18.03.1918.03.190,142,4222,92
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški206,73EUR18.03.1918.03.190,080,956,0512,55
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,82EUR18.03.1918.03.190,14-0,29-0,793,91
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški104,97EUR18.03.1918.03.190,016,511,6722,21
5
Obvezniški264,27EUR18.03.1918.03.190,20-2,24-0,498,90
3
Obvezniški121,44EUR18.03.1918.03.190,060,604,139,03
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR15.03.1918.03.190,00-0,010,040,82
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,31EUR15.03.1918.03.190,76-8,1720,5846,19
5
Delniški0,65EUR15.03.1918.03.19-0,18-4,476,3111,90
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,77EUR15.03.1918.03.19-0,090,838,60-1,53
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,23EUR15.03.1918.03.190,681,9514,9715,98
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški22,86EUR15.03.1918.03.190,4415,55-2,69-15,92
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,08EUR15.03.1918.03.190,77-6,3725,7145,82
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški60,52EUR15.03.1918.03.190,608,4220,6068,28
7
Delniški57,18EUR15.03.1918.03.191,271,9328,4659,51
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški23,10EUR15.03.1918.03.190,99-28,75-33,76-25,97
6
Delniški2,15EUR15.03.1918.03.190,397,9825,9054,06
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,22EUR15.03.1918.03.190,631,800,2111,84
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,20EUR15.03.1918.03.190,02-0,822,647,47
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,67EUR15.03.1918.03.190,051,193,059,35
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni99,76EUR14.03.1918.03.190,00-0,56-1,30-1,33
1
Denarni106,39USD14.03.1918.03.190,0712,103,1829,57
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki105,15USD14.03.1918.03.19-0,01-5,6429,4946,16
7
Delniki185,29EUR14.03.1918.03.190,92-1,6111,2020,47
6
Delniki191,80EUR14.03.1918.03.190,69-6,2919,2438,47
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki32,09USD14.03.1918.03.19-2,0411,071,12-16,64
7
Delniki166,29USD14.03.1918.03.190,304,1125,9667,79
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki67,88USD14.03.1918.03.19-0,855,0519,0511,74
7
Delniki754,99USD14.03.1918.03.19-0,11-3,3638,6868,66
7
Delniki182,43USD14.03.1918.03.19-0,187,8930,3089,16
6
Delniki20172,56JPY14.03.1918.03.19-0,93-7,1718,0957,75
6
Delniki11433,00JPY15.03.1918.03.190,92-9,0815,3250,32
7
Delniki488,40USD14.03.1918.03.19-0,425,6244,5426,74
6
Delniki192,15EUR14.03.1918.03.190,82-2,312,7515,78
6
Delniki183,18USD14.03.1918.03.190,007,5019,8854,68
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki175,03USD14.03.1918.03.190,011,3318,4549,59
7
Delniki163,47EUR14.03.1918.03.190,62-0,2521,0735,17
6
Delniki266,95USD14.03.1918.03.190,0013,0941,3292,92
6
Delniki236,97EUR14.03.1918.03.19-0,127,4230,6351,17
4
Obvezniki19,78EUR14.03.1918.03.190,10-0,155,9511,31
3
Obvezniki131,66EUR14.03.1918.03.190,14-0,36-0,1413,74
3
Obvezniki21,76EUR14.03.1918.03.190,140,289,2913,87
4
Obvezniki142,76EUR14.03.1918.03.190,28-4,76-0,952,91
4
Obvezniki201,67EUR14.03.1918.03.190,210,254,1116,88
4
Obvezniki27,65USD14.03.1918.03.190,252,923,8525,32
3
Obvezniki122,43USD14.03.1918.03.19-0,0111,994,9035,35
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni110,97EUR14.03.1918.03.19-0,01-0,77-1,87-2,62
4
Denarni112,22EUR14.03.1918.03.190,0511,06-0,2823,09
7
Delniki133,60EUR14.03.1918.03.190,04-2,2541,9875,08
7
Delniki204,20EUR14.03.1918.03.190,31-2,5426,1845,84
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki81,37EUR14.03.1918.03.190,141,8139,9840,32
7
Delniki93,67EUR14.03.1918.03.190,1510,0744,0265,93
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki628,49EUR14.03.1918.03.190,95-6,799,6815,68
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani152,85EUR14.03.1918.03.190,111,478,6323,48
6
Meani173,06EUR14.03.1918.03.190,182,8316,7438,18
2
Obvezniki242,20EUR14.03.1918.03.190,092,612,5222,26
2
Obvezniki336,80EUR14.03.1918.03.190,05-0,17-1,652,18
2
Obvezniki139,95EUR14.03.1918.03.190,03-0,70-2,56-2,18
3
Obvezniki150,72EUR14.03.1918.03.190,08-0,332,8912,26
4
Preteno obvezniki152,27EUR14.03.1918.03.190,09-0,094,8815,23
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki13,94EUR02.01.1904.01.19-1,76-11,55-5,174,89
7
Delniki13,09EUR02.01.1904.01.19-1,73-12,15-7,361,00
7
Delniki37,53EUR02.01.1904.01.19-0,53-11,2318,4793,15
7
Delniki34,13EUR02.01.1904.01.19-0,52-11,9015,7785,99
7
Delniki21,70EUR02.01.1904.01.190,14-12,89-5,94-4,78
7
Delniki17,68EUR02.01.1904.01.190,11-13,55-8,06-8,25
7
Delniki6,47EUR02.01.1904.01.191,57-14,08-2,1224,42
7
Delniki5,61EUR02.01.1904.01.191,45-14,61-4,2719,87
7
Delniki13,05EUR02.01.1904.01.190,933,1619,5165,19
7
Delniki9,70EUR02.01.1904.01.19-0,10-5,8315,2028,99
7
Delniki25,90EUR02.01.1904.01.190,902,4116,7758,99
7
Delniki27,45EUR02.01.1904.01.190,00-17,4722,4417,86
7
Delniki19,80EUR02.01.1904.01.19-1,00-24,7718,28-8,42
7
Delniki36,91EUR02.01.1904.01.19-0,03-17,8920,5414,95
7
Delniki17,38EUR02.01.1904.01.190,70-11,6440,6134,10
7
Delniki9,95EUR02.01.1904.01.19-0,30-19,5035,193,97
7
Delniki16,28EUR02.01.1904.01.190,74-12,1038,5530,87
7
Delniki16,70EUR02.01.1904.01.190,12-14,3628,6615,41
7
Delniki15,65EUR02.01.1904.01.190,97-11,133,5114,90
7
Delniki13,56EUR02.01.1904.01.190,97-11,831,1210,69
2
Obvezniki26,69EUR02.01.1904.01.191,605,707,7524,60
2
Obvezniki20,57EUR02.01.1904.01.190,59-3,295,00-1,91
2
Obvezniki23,97EUR02.01.1904.01.191,614,995,5020,39
2
Obvezniki18,38EUR02.01.1904.01.190,60-3,922,62-5,60
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,48EUR28.02.1901.03.190,00-0,37-0,72-0,47
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,56EUR15.03.1918.03.190,326,5027,37
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki25,19EUR15.03.1918.03.190,70-0,7239,2351,92
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,54EUR15.03.1918.03.190,4910,4916,03
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki32,88EUR15.03.1918.03.190,292,8422,47
5
Delniki6,66EUR15.03.1918.03.190,434,5037,6660,53
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki12,40EUR15.03.1918.03.19-0,227,9113,85-2,06
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki13,94EUR15.03.1918.03.190,76-5,5816,49
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki32,49EUR15.03.1918.03.190,3318,9523,1359,84
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki48,76EUR15.03.1918.03.190,4910,4784,34
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,35EUR15.03.1918.03.190,361,3919,6936,96
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani70,32EUR15.03.1918.03.190,193,4920,64
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki12,48EUR15.03.1918.03.190,01-7,10-5,090,16
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,74EUR15.03.1918.03.190,420,7422,1944,27
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,78EUR15.03.1918.03.190,660,7326,3338,96
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,84EUR15.03.1918.03.190,4711,6315,9648,27
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,90EUR15.03.1918.03.190,482,2021,6040,59
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,24EUR15.03.1918.03.190,37-4,1726,9425,60
6
Delniki4,44EUR15.03.1918.03.190,147,3644,4821,37
6
Delniki7,63EUR15.03.1918.03.19-0,1813,9311,6453,47
6
Delniki5,78EUR15.03.1918.03.190,95-2,6211,5419,92
5
Delniki5,30EUR15.03.1918.03.19-0,407,8141,6187,40
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,95EUR15.03.1918.03.190,453,6523,5646,68
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,09EUR15.03.1918.03.191,15-2,4344,9590,68
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,93EUR15.03.1918.03.190,51-1,2214,1227,09
5
Delniki1,56EUR15.03.1918.03.19-0,08-0,7125,6628,83
6
Delniki8,17EUR15.03.1918.03.190,108,2635,1265,10
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,77EUR15.03.1918.03.190,281,4111,9523,93
5
Meani26,76EUR15.03.1918.03.190,11-1,8814,2331,36
5
Obvezniki6,15EUR15.03.1918.03.190,056,918,8324,31
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,29EUR15.03.1918.03.190,020,271,275,98
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki96,80EUR18.03.1918.03.19-0,13-14,4329,7929,95
8
Delniki168,58EUR18.03.1918.03.190,65-2,9026,6225,19
8
Delniki17,73EUR18.03.1918.03.190,1110,334,60-3,69
8
Delniki166,19EUR18.03.1918.03.190,94-7,0518,7228,02
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,01EUR15.03.1918.03.190,17-1,48-3,99-5,65
6
Delniki9,15EUR15.03.1918.03.190,55-9,3225,6951,99
7
Delniki15,34EUR15.03.1918.03.191,12-7,3746,9375,72
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki16,44EUR15.03.1918.03.190,61-4,9217,1818,61
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki7,17EUR15.03.1918.03.190,42-18,529,8014,90
6
Delniki165,36EUR15.03.1918.03.190,33-6,069,2125,75
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki100,29EUR15.03.1918.03.190,70-0,9622,7151,86
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,06EUR15.03.1918.03.190,75-1,476,7520,30
6
Delniki10,24EUR15.03.1918.03.190,2012,7837,4582,86
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani97,61EUR15.03.1918.03.190,28-1,1911,5824,23
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki16,88EUR15.03.1918.03.190,129,5417,3052,35
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,09EUR15.03.1918.03.190,10-0,49-1,568,85
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki95,50EUR15.03.1918.03.190,09-3,373,556,37