BITCOIN 08:01
3,92 %
7.654,65
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 20.07
-0,88 %
1.114,59
SI 20.07
0,26 %
885,63
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,30EUR19.07.1820.07.18-0,323,498,7242,10
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,83EUR19.07.1820.07.18-0,08-13,26-6,711,70
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški11,39EUR19.07.1820.07.18-0,96-9,94-10,261,78
5
Delniški14,67EUR19.07.1820.07.18-0,26-0,37-6,5436,21
4
Obvezniški9,21EUR19.07.1820.07.180,01-1,78-6,80-7,26
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški9,69EUR19.07.1820.07.180,4616,2528,3280,73
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,29EUR19.07.1820.07.180,00-0,19-0,191,28
6
Delniški10,96EUR19.07.1820.07.18-0,1611,04
5
Delniški10,43EUR19.07.1820.07.180,54-0,33
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,56EUR19.07.1820.07.18-0,01-0,761,599,14
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,32EUR19.07.1820.07.18-0,490,623,9323,30
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani15,07EUR19.07.1820.07.18-0,053,447,6033,42
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,63EUR19.07.1820.07.18-0,2914,0019,5378,04
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,49EUR19.07.1820.07.18-0,155,379,0339,02
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,77EUR19.07.1820.07.18-0,166,7612,3451,75
5
Delniški17,41EUR19.07.1820.07.18-0,1714,0118,5264,87
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški23,25EUR19.07.1820.07.18-0,425,27-5,9759,92
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,01EUR19.07.1820.07.180,00-0,32-0,401,27
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,70EUR19.07.1820.07.18-0,39-6,542,7338,70
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,34EUR19.07.1820.07.18-0,183,154,0854,84
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,28EUR19.07.1820.07.18-0,755,995,3668,25
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,25EUR19.07.1820.07.18-0,74-9,010,611,30
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,00EUR19.07.1820.07.18-0,66-0,187,1639,08
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,22EUR19.07.1820.07.18-0,166,8711,3262,29
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški29,97EUR19.07.1820.07.18-0,506,6619,3970,18
6
Delniški5,05EUR19.07.1820.07.18-0,4914,477,2513,34
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški13,37EUR19.07.1820.07.18-0,5318,7641,86120,37
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,19EUR19.07.1820.07.18-0,204,091,4052,45
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,15EUR19.07.1820.07.18-0,68-3,652,36-4,24
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,61EUR19.07.1820.07.18-0,231,928,1944,72
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,47EUR19.07.1820.07.180,012,298,0522,80
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški21,23EUR19.07.1820.07.18-0,59-1,656,8837,53
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,93EUR19.07.1820.07.18-0,316,836,5331,51
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani6,18EUR19.07.1820.07.18-0,256,257,0738,46
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,74EUR19.07.1820.07.18-0,02-0,271,917,14
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,44EUR20.07.1820.07.180,00-0,59-0,660,59
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški261,30EUR20.07.1820.07.18-0,51-0,55-0,1918,20
7
Delniški135,67EUR20.07.1820.07.180,4517,685,48-13,77
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški234,49EUR20.07.1820.07.18-0,593,104,6728,59
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški259,41EUR20.07.1820.07.18-0,083,4310,5950,71
7
Delniški318,38EUR20.07.1820.07.18-0,434,1223,5368,95
6
Delniški309,30EUR20.07.1820.07.18-0,185,704,5853,19
6
Delniški213,11EUR20.07.1820.07.18-0,233,95-3,8768,71
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški206,28EUR20.07.1820.07.18-0,451,7516,2255,02
7
Delniški260,16EUR20.07.1820.07.18-0,72-2,54-0,42-12,20
6
Delniški187,24EUR20.07.1820.07.18-0,017,2018,3662,07
7
Delniški86,33EUR20.07.1820.07.18-1,3311,6430,0313,43
6
Delniški161,58EUR20.07.1820.07.18-0,122,89-0,3639,65
6
Delniški209,74EUR20.07.1820.07.18-0,1513,5131,7592,95
6
Mešani57,29EUR20.07.1820.07.180,056,43-3,21-33,73
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani117,98EUR20.07.1820.07.180,035,13-89,02-86,41
4
Mešani160,01EUR20.07.1820.07.180,114,167,95
3
Mešani153,07EUR20.07.1820.07.180,062,033,43
5
Mešani154,66EUR20.07.1820.07.180,186,0411,70
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški204,72EUR20.07.1820.07.180,000,586,7914,79
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,72EUR20.07.1820.07.18-0,07-1,72-1,585,30
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški101,07EUR20.07.1820.07.180,21-1,24-1,1314,90
5
Obvezniški254,76EUR20.07.1820.07.18-0,33-7,71-4,930,65
3
Obvezniški120,00EUR20.07.1820.07.180,00-0,922,789,52
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR19.07.1820.07.180,00-0,020,071,68
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,52EUR19.07.1820.07.18-0,390,465,5939,89
5
Delniški0,69EUR19.07.1820.07.18-0,13-1,804,9414,50
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,97EUR19.07.1820.07.18-0,807,85-4,20-0,44
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,30EUR19.07.1820.07.18-0,290,65-0,1526,22
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški21,99EUR19.07.1820.07.180,58-4,119,61-17,63
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,09EUR19.07.1820.07.18-0,53-1,144,3234,42
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški59,80EUR19.07.1820.07.180,008,6115,6861,71
7
Delniški56,21EUR19.07.1820.07.18-0,55-6,37-5,2559,71
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški23,24EUR19.07.1820.07.180,97-36,69-45,05-49,90
6
Delniški2,14EUR19.07.1820.07.18-0,359,549,6961,79
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,23EUR19.07.1820.07.18-0,363,49-7,9415,93
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,19EUR19.07.1820.07.180,00-1,772,779,44
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,66EUR19.07.1820.07.180,020,943,955,64
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,12EUR18.07.1820.07.180,00-0,54-1,06-0,89
1
Denarni104,68USD18.07.1820.07.180,831,23-3,0217,12
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki107,40USD18.07.1820.07.180,562,0210,0736,89
7
Delniki197,78EUR18.07.1820.07.180,871,990,6941,72
6
Delniki207,88EUR18.07.1820.07.180,356,1018,6277,80
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki31,97USD18.07.1820.07.180,76-5,8719,31-10,21
7
Delniki180,60USD18.07.1820.07.180,9714,7316,8669,53
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki73,67USD18.07.1820.07.180,989,9829,8421,86
7
Delniki792,38USD18.07.1820.07.180,8414,0417,6774,52
7
Delniki178,49USD18.07.1820.07.180,01-1,112,9480,32
6
Delniki22888,42JPY18.07.1820.07.181,117,1420,0264,08
6
Delniki12866,00JPY18.07.1820.07.180,642,9215,2442,74
7
Delniki430,38USD18.07.1820.07.180,58-1,95-0,75-8,37
6
Delniki206,21EUR18.07.1820.07.180,52-0,17-5,2731,96
6
Delniki186,05USD18.07.1820.07.181,282,983,5066,66
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki185,95USD18.07.1820.07.181,284,379,9256,54
7
Delniki171,59EUR18.07.1820.07.180,664,889,9758,86
6
Delniki265,94USD18.07.1820.07.180,9814,7927,1994,28
6
Delniki227,51EUR18.07.1820.07.180,575,3111,9934,78
4
Obvezniki19,58EUR18.07.1820.07.180,05-0,055,3814,30
3
Obvezniki131,60EUR18.07.1820.07.18-0,150,813,6020,24
3
Obvezniki21,51EUR18.07.1820.07.180,000,056,9121,18
4
Obvezniki151,57EUR18.07.1820.07.18-0,204,553,3812,30
4
Obvezniki199,46EUR18.07.1820.07.18-0,162,392,7722,95
4
Obvezniki27,66USD18.07.1820.07.180,68-1,090,7022,41
3
Obvezniki119,92USD18.07.1820.07.180,80-1,28-1,4525,24
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,47EUR18.07.1820.07.180,00-0,80-1,65-2,09
4
Denarni107,69EUR18.07.1820.07.180,350,07-6,9310,55
7
Delniki130,41EUR18.07.1820.07.18-0,397,623,9562,36
7
Delniki199,29EUR18.07.1820.07.18-0,300,142,8337,68
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki81,73EUR18.07.1820.07.180,168,5019,7946,71
7
Delniki90,64EUR18.07.1820.07.180,409,3815,9759,69
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki706,92EUR18.07.1820.07.180,356,705,0950,09
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani153,64EUR18.07.1820.07.180,303,745,2628,35
6
Meani175,11EUR18.07.1820.07.180,446,819,1844,75
2
Obvezniki237,49EUR18.07.1820.07.18-0,112,606,2827,26
2
Obvezniki335,17EUR18.07.1820.07.18-0,04-1,03-1,134,88
2
Obvezniki140,01EUR18.07.1820.07.18-0,02-1,26-2,67-0,56
3
Obvezniki150,63EUR18.07.1820.07.180,080,172,8516,23
4
Preteno obvezniki152,87EUR18.07.1820.07.180,121,023,6319,33
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,41EUR18.07.1820.07.180,000,331,0511,67
7
Delniki14,52EUR18.07.1820.07.180,00-0,27-1,167,56
7
Delniki39,57EUR18.07.1820.07.18-0,50-3,046,0698,35
7
Delniki36,11EUR18.07.1820.07.18-0,52-3,783,6791,06
7
Delniki24,66EUR18.07.1820.07.180,69-2,38-7,6121,90
7
Delniki20,17EUR18.07.1820.07.180,75-3,08-9,5917,47
7
Delniki7,35EUR18.07.1820.07.180,417,462,8040,54
7
Delniki6,40EUR18.07.1820.07.180,476,840,4735,59
7
Delniki15,09EUR18.07.1820.07.180,4023,2825,54110,75
7
Delniki11,71EUR18.07.1820.07.180,1721,2228,1278,51
7
Delniki30,05EUR18.07.1820.07.180,3722,3022,70102,90
7
Delniki30,18EUR18.07.1820.07.18-0,07-3,983,3218,40
7
Delniki22,72EUR18.07.1820.07.18-0,26-5,805,43-0,09
7
Delniki40,68EUR18.07.1820.07.18-0,07-4,461,8015,47
7
Delniki18,67EUR18.07.1820.07.18-0,328,0422,6748,06
7
Delniki11,15EUR18.07.1820.07.18-0,545,8924,7224,30
7
Delniki17,53EUR18.07.1820.07.18-0,347,5520,9044,40
7
Delniki18,06EUR18.07.1820.07.18-0,22-0,9312,7324,12
7
Delniki17,78EUR18.07.1820.07.180,232,132,9539,89
7
Delniki15,47EUR18.07.1820.07.180,321,440,7234,76
2
Obvezniki26,03EUR18.07.1820.07.180,27-2,22-3,8118,91
2
Obvezniki20,87EUR18.07.1820.07.180,05-3,87-1,181,21
2
Obvezniki23,45EUR18.07.1820.07.180,26-2,90-5,7914,84
2
Obvezniki18,68EUR18.07.1820.07.180,05-4,74-3,36-2,76
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,51EUR13.07.1816.07.180,00-0,27-0,51
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,53EUR13.07.1816.07.180,387,7415,68
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki24,50EUR13.07.1816.07.180,215,378,4139,30
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,48EUR13.07.1816.07.180,544,065,39
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki32,96EUR13.07.1816.07.180,166,7211,14
5
Delniki6,53EUR13.07.1816.07.180,317,8826,5654,53
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki13,96EUR13.07.1816.07.180,5720,777,8011,79
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,10EUR13.07.1816.07.180,50-5,550,21
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki29,83EUR13.07.1816.07.180,404,41-3,0460,43
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki48,14EUR13.07.1816.07.180,3831,0481,26
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,56EUR13.07.1816.07.180,264,2815,7126,71
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani70,32EUR13.07.1816.07.180,277,1815,23
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,42EUR13.07.1816.07.180,060,373,752,13
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,29EUR19.07.1820.07.18-0,20-2,59-1,3237,37
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,87EUR19.07.1820.07.18-0,442,148,0250,23
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,58EUR19.07.1820.07.18-0,265,92-5,1353,80
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,75EUR19.07.1820.07.18-0,211,544,1038,68
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,16EUR19.07.1820.07.18-0,44-0,6011,4420,42
6
Delniki4,33EUR19.07.1820.07.18-0,9210,6820,1910,85
6
Delniki7,17EUR19.07.1820.07.180,510,540,62
6
Delniki5,94EUR19.07.1820.07.18-0,29-2,62-2,5029,34
5
Delniki5,59EUR19.07.1820.07.18-0,2718,8335,02149,35
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,95EUR19.07.1820.07.18-0,224,908,0349,24
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,45EUR19.07.1820.07.18-0,269,9441,57117,23
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,69EUR19.07.1820.07.18-0,25-9,75-6,7011,93
5
Delniki1,54EUR19.07.1820.07.18-0,06-0,5420,8228,88
6
Delniki7,92EUR19.07.1820.07.180,178,5816,97
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,71EUR19.07.1820.07.18-0,11-0,013,7823,78
5
Meani26,19EUR19.07.1820.07.18-0,08-2,219,3330,86
5
Obvezniki5,99EUR19.07.1820.07.180,11-0,993,63
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,28EUR19.07.1820.07.180,00-0,371,978,27
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki109,22EUR20.07.1820.07.18-0,026,6130,9660,78
8
Delniki160,62EUR20.07.1820.07.18-0,96-3,107,57-2,59
8
Delniki16,99EUR20.07.1820.07.18-0,53-6,4919,23-3,03
8
Delniki179,26EUR20.07.1820.07.18-0,393,318,0752,63
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,07EUR18.07.1819.07.180,00-1,30-4,11-4,56
6
Delniki9,18EUR19.07.1820.07.18-0,22-2,967,3753,26
7
Delniki15,70EUR19.07.1820.07.18-0,7610,3313,7784,06
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki16,46EUR19.07.1820.07.18-0,84-4,253,33-7,32
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,17EUR19.07.1820.07.180,25-7,053,2925,89
6
Delniki180,51EUR19.07.1820.07.18-0,624,472,9364,49
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki103,71EUR19.07.1820.07.18-0,247,089,7564,20
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,55EUR18.07.1819.07.180,712,89-5,2135,28
6
Delniki9,81EUR18.07.1819.07.181,3414,3420,2281,67
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani98,33EUR18.07.1819.07.180,182,362,3527,16
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,83EUR19.07.1820.07.180,57-0,887,6937,53
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,10EUR18.07.1819.07.180,100,500,5013,36
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki95,31EUR18.07.1819.07.18-0,12-3,770,139,01