BITCOIN 01:13
2,76 %
8.882,70
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 23.03
0,20 %
1.261,44
SI 23.03
-0,68 %
822,48
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,42EUR22.03.1823.03.18-1,6011,178,7440,41
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,14EUR22.03.1823.03.18-0,483,285,736,56
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,37EUR22.03.1823.03.18-1,780,98-5,054,85
5
Delniški14,02EUR22.03.1823.03.18-1,39-1,51-9,1533,16
4
Obvezniški9,27EUR22.03.1823.03.18-0,12-0,65-8,03-14,67
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,61EUR22.03.1823.03.18-2,146,5515,4174,09
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,30EUR22.03.1823.03.180,00-0,19-0,101,98
6
Delniški9,82EUR22.03.1823.03.18-1,98-5,68
5
Delniški9,44EUR22.03.1823.03.18-0,49-9,87
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,56EUR22.03.1823.03.180,100,04-0,019,15
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,58EUR22.03.1823.03.18-1,619,554,6018,62
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,49EUR22.03.1823.03.18-0,94-0,402,1729,60
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški6,80EUR22.03.1823.03.18-2,851,017,0568,42
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški21,46EUR22.03.1823.03.18-1,792,142,6932,80
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,31EUR22.03.1823.03.18-2,050,024,5244,89
5
Delniški15,48EUR22.03.1823.03.18-2,091,574,4549,13
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški20,68EUR22.03.1823.03.18-2,40-6,23-14,6352,14
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,08EUR22.03.1823.03.180,00-0,23-0,232,24
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,67EUR22.03.1823.03.18-0,39-11,452,5838,54
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški8,78EUR22.03.1823.03.18-1,29-2,29-3,7848,80
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,29EUR22.03.1823.03.18-2,8012,872,5260,52
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,37EUR22.03.1823.03.18-1,840,0210,61-3,18
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,30EUR22.03.1823.03.18-2,498,497,5636,71
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,67EUR22.03.1823.03.18-1,891,134,3953,15
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški27,91EUR22.03.1823.03.18-1,545,479,0666,95
6
Delniški4,52EUR22.03.1823.03.18-2,40-3,19-8,80-0,69
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški11,79EUR22.03.1823.03.18-2,407,4928,0290,03
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški1,96EUR22.03.1823.03.18-1,91-7,54-9,2342,23
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,20EUR22.03.1823.03.18-1,373,6910,65-3,18
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,35EUR22.03.1823.03.18-0,921,120,8142,73
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,42EUR22.03.1823.03.180,163,761,9923,25
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški20,65EUR22.03.1823.03.18-1,780,085,9136,29
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,78EUR22.03.1823.03.18-1,060,89-5,7221,72
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,74EUR22.03.1823.03.18-1,630,05-0,8928,17
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,52EUR22.03.1823.03.180,04-0,661,424,45
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,88EUR23.03.1823.03.18-0,02-0,04-0,451,16
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški274,77EUR23.03.1823.03.18-1,205,173,9914,24
7
Delniški118,55EUR23.03.1823.03.18-1,55-5,14-12,11-26,79
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški245,54EUR23.03.1823.03.18-0,957,666,3327,49
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški243,46EUR23.03.1823.03.18-1,732,024,7043,60
7
Delniški308,62EUR23.03.1823.03.18-1,3811,7823,3466,82
6
Delniški288,52EUR23.03.1823.03.18-2,18-0,09-1,4649,58
6
Delniški187,00EUR23.03.1823.03.18-2,71-7,09-13,7961,05
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški198,77EUR23.03.1823.03.18-2,000,8611,2449,18
7
Delniški281,55EUR23.03.1823.03.18-1,485,198,45-10,69
6
Delniški189,53EUR23.03.1823.03.18-0,3514,1119,6565,63
7
Delniški86,83EUR23.03.1823.03.18-1,304,4638,7910,43
6
Delniški154,11EUR23.03.1823.03.18-1,752,93-4,0641,78
6
Delniški187,17EUR23.03.1823.03.18-3,001,4515,5382,20
6
Mešani60,31EUR23.03.1823.03.181,008,47-4,57-34,93
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani112,37EUR23.03.1823.03.18-0,921,03-89,73-86,96
4
Mešani156,91EUR23.03.1823.03.18-0,152,703,13
3
Mešani151,43EUR23.03.1823.03.18-0,011,60-1,55
5
Mešani149,86EUR23.03.1823.03.18-0,353,396,37
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški204,56EUR23.03.1823.03.180,181,904,0714,99
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,86EUR23.03.1823.03.180,00-0,43-2,335,80
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški98,89EUR23.03.1823.03.180,20-6,25-6,098,83
5
Obvezniški270,44EUR23.03.1823.03.180,09-1,130,995,98
3
Obvezniški120,44EUR23.03.1823.03.18-0,12-0,171,438,32
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR22.03.1823.03.180,000,000,112,27
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,77EUR22.03.1823.03.18-1,398,479,0240,78
5
Delniški0,68EUR22.03.1823.03.180,06-1,923,148,91
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,69EUR22.03.1823.03.18-2,25-7,73-16,13-2,58
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,01EUR22.03.1823.03.18-1,40-0,13-6,5323,84
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški7,68EUR22.03.1823.03.18-1,92-0,25-0,7245,45
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,13EUR22.03.1823.03.18-1,965,2210,5123,56
7
Delniški19,87EUR22.03.1823.03.18-1,31-23,54-20,92-47,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški54,77EUR22.03.1823.03.18-1,241,076,9051,82
7
Delniški54,76EUR22.03.1823.03.18-0,57-3,76-8,7148,32
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,70EUR22.03.1823.03.18-2,94-1,58-12,9148,63
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški32,18EUR22.03.1823.03.18-0,600,94-26,46-38,21
6
Delniški1,92EUR22.03.1823.03.18-2,68-1,41-3,1955,31
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,18EUR22.03.1823.03.18-1,65-2,94-11,6412,34
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,86EUR22.03.1823.03.18-1,94-0,33-4,8541,39
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,93EUR22.03.1823.03.18-1,08-3,15-4,2318,13
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,21EUR22.03.1823.03.18-0,060,233,1011,22
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,66EUR22.03.1823.03.180,301,732,504,42
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,31EUR21.03.1823.03.180,00-0,48-0,91-0,68
1
Denarni103,97USD21.03.1823.03.18-0,07-10,81-9,848,50
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki121,51USD21.03.1823.03.180,1210,5113,0334,46
7
Delniki188,89EUR21.03.1823.03.18-0,303,04-3,1143,00
6
Delniki204,59EUR21.03.1823.03.18-0,2414,4623,2783,46
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki31,66USD21.03.1823.03.182,24-21,57-11,59-45,20
7
Delniki173,24USD21.03.1823.03.18-0,256,417,1662,09
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki71,17USD21.03.1823.03.181,95-7,783,431,60
7
Delniki856,94USD21.03.1823.03.18-0,8017,2718,5175,39
7
Delniki180,52USD21.03.1823.03.180,28-5,610,1265,59
6
Delniki22219,78JPY21.03.1823.03.180,163,7114,3265,05
6
Delniki12832,00JPY21.03.1823.03.180,171,6315,0152,19
7
Delniki502,42USD21.03.1823.03.181,334,646,16-15,25
6
Delniki197,42EUR21.03.1823.03.18-0,10-0,83-7,2231,78
6
Delniki185,58USD21.03.1823.03.180,20-1,891,2462,75
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki188,39USD21.03.1823.03.180,41-2,163,6860,85
7
Delniki164,40EUR21.03.1823.03.18-0,185,816,4457,53
6
Delniki255,21USD21.03.1823.03.18-0,152,5515,0688,88
6
Delniki218,96EUR21.03.1823.03.180,33-1,333,2032,59
4
Obvezniki19,72EUR21.03.1823.03.180,002,712,8715,32
3
Obvezniki132,58EUR21.03.1823.03.18-0,053,50-1,6221,57
3
Obvezniki21,63EUR21.03.1823.03.180,002,957,0823,32
4
Obvezniki150,44EUR21.03.1823.03.180,013,33-2,929,61
4
Obvezniki202,12EUR21.03.1823.03.18-0,015,88-0,5524,43
4
Obvezniki29,33USD21.03.1823.03.18-0,01-2,21-3,6520,96
3
Obvezniki119,21USD21.03.1823.03.18-0,15-11,35-9,7213,26
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,80EUR21.03.1823.03.18-0,01-0,68-1,54-1,72
4
Denarni101,80EUR21.03.1823.03.180,04-11,64-12,743,04
7
Delniki135,59EUR21.03.1823.03.18-1,3716,009,8156,73
7
Delniki208,76EUR21.03.1823.03.18-0,486,233,4237,30
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki79,24EUR21.03.1823.03.18-0,118,3018,6655,13
7
Delniki84,87EUR21.03.1823.03.18-0,041,0810,3458,55
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki676,63EUR21.03.1823.03.18-0,147,044,5848,37
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani150,54EUR21.03.1823.03.18-0,021,611,3628,44
6
Meani167,76EUR21.03.1823.03.18-0,051,963,9343,80
2
Obvezniki236,91EUR21.03.1823.03.18-0,194,26-1,9526,93
2
Obvezniki337,68EUR21.03.1823.03.18-0,04-0,04-1,395,64
2
Obvezniki140,96EUR21.03.1823.03.18-0,01-0,72-2,360,27
3
Obvezniki151,17EUR21.03.1823.03.18-0,061,440,9716,91
4
Preteno obvezniki152,22EUR21.03.1823.03.18-0,071,171,6219,68
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki14,95EUR21.03.1823.03.18-0,330,20-7,7710,33
7
Delniki14,12EUR21.03.1823.03.18-0,35-0,42-9,836,25
7
Delniki38,08EUR21.03.1823.03.18-0,34-3,981,0379,79
7
Delniki34,84EUR21.03.1823.03.18-0,31-4,70-1,2273,16
7
Delniki24,67EUR21.03.1823.03.18-0,082,03-5,0429,50
7
Delniki20,22EUR21.03.1823.03.18-0,101,25-7,1224,81
7
Delniki7,30EUR21.03.1823.03.18-0,415,955,1949,59
7
Delniki6,37EUR21.03.1823.03.18-0,315,292,9144,12
7
Delniki13,34EUR21.03.1823.03.18-1,2611,1712,29102,12
7
Delniki11,04EUR21.03.1823.03.18-0,4523,3522,6785,86
7
Delniki26,64EUR21.03.1823.03.18-1,2210,369,8194,59
7
Delniki32,45EUR21.03.1823.03.18-0,863,510,3116,68
7
Delniki26,12EUR21.03.1823.03.18-0,0814,919,477,01
7
Delniki43,81EUR21.03.1823.03.18-0,862,99-1,2013,76
7
Delniki19,98EUR21.03.1823.03.18-0,6021,3933,5641,60
7
Delniki12,77EUR21.03.1823.03.180,1634,8545,4428,99
7
Delniki18,78EUR21.03.1823.03.18-0,6320,7731,5138,09
7
Delniki19,38EUR21.03.1823.03.18-0,3610,3615,1522,74
7
Delniki16,89EUR21.03.1823.03.18-0,71-3,98-2,7140,98
7
Delniki14,73EUR21.03.1823.03.18-0,67-4,66-4,8435,76
2
Obvezniki24,66EUR21.03.1823.03.18-0,76-11,83-8,3610,14
2
Obvezniki21,15EUR21.03.1823.03.180,05-1,720,951,73
2
Obvezniki22,27EUR21.03.1823.03.18-0,76-12,43-10,246,40
2
Obvezniki18,98EUR21.03.1823.03.180,05-2,47-1,35-2,01
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,53EUR22.03.1823.03.180,00-0,22-0,41
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,54EUR22.03.1823.03.18-1,970,443,03
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki24,63EUR22.03.1823.03.18-2,778,268,7829,31
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,36EUR22.03.1823.03.18-1,13-6,15-5,86
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki31,16EUR22.03.1823.03.18-2,201,59-0,14
5
Delniki6,20EUR22.03.1823.03.18-2,145,2617,7044,05
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki11,62EUR22.03.1823.03.18-1,66-6,79-15,13-8,59
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,46EUR22.03.1823.03.18-1,65-0,68-3,96
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki26,35EUR22.03.1823.03.18-2,39-7,54-15,5253,97
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki42,11EUR22.03.1823.03.18-2,6522,1952,28
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,03EUR22.03.1823.03.18-1,190,155,6818,76
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani66,75EUR22.03.1823.03.18-1,192,005,44
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,44EUR22.03.1823.03.180,101,031,38-1,29
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,36EUR22.03.1823.03.18-1,43-1,82-5,5929,31
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,54EUR22.03.1823.03.18-2,18-0,041,9651,87
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki7,69EUR22.03.1823.03.18-1,72-5,53-14,4846,90
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki20,91EUR22.03.1823.03.18-1,88-1,32-0,6133,84
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,40EUR22.03.1823.03.18-1,2112,3621,1527,53
6
Delniki4,11EUR22.03.1823.03.18-2,16-1,307,48-4,59
6
Delniki6,61EUR22.03.1823.03.18-0,59-8,40-13,58
6
Delniki5,78EUR22.03.1823.03.18-1,81-1,08-2,8428,68
5
Delniki4,93EUR22.03.1823.03.180,457,7817,88140,23
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,47EUR22.03.1823.03.18-2,12-0,161,8045,77
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,91EUR22.03.1823.03.18-2,2110,4230,63116,26
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,90EUR22.03.1823.03.18-1,33-5,97-7,837,05
5
Delniki1,57EUR22.03.1823.03.18-0,362,3126,8521,46
6
Delniki7,28EUR22.03.1823.03.18-2,66-2,115,58
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,58EUR22.03.1823.03.18-1,01-1,300,0922,03
5
Meani27,14EUR22.03.1823.03.18-0,466,2715,1935,85
5
Obvezniki5,75EUR22.03.1823.03.18-0,27-7,10-1,67
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,27EUR22.03.1823.03.180,06-0,390,178,38
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki113,35EUR23.03.1823.03.18-1,4526,3438,5461,08
8
Delniki172,69EUR23.03.1823.03.18-1,515,5918,72-0,54
8
Delniki16,22EUR23.03.1823.03.18-1,28-20,14-6,19-40,91
8
Delniki175,56EUR23.03.1823.03.18-1,676,776,6854,30
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,10EUR22.03.1823.03.180,00-1,45-3,63-3,94
6
Delniki9,88EUR22.03.1823.03.18-1,5911,0117,0658,33
7
Delniki16,12EUR22.03.1823.03.18-2,5422,7722,2177,73
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki17,26EUR22.03.1823.03.18-1,322,1913,55-5,94
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,61EUR22.03.1823.03.18-1,268,8512,9923,00
6
Delniki173,49EUR22.03.1823.03.18-1,359,435,6369,14
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki98,87EUR22.03.1823.03.18-1,763,845,2064,59
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,05EUR22.03.1823.03.18-1,47-1,11-7,1531,97
6
Delniki8,76EUR22.03.1823.03.18-2,77-1,138,2874,50
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani97,69EUR22.03.1823.03.18-0,812,290,1827,97
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,35EUR22.03.1823.03.18-0,32-6,746,4528,56
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,19EUR22.03.1823.03.180,301,80-2,9515,27
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki98,34EUR22.03.1823.03.18-0,43-0,345,7912,22