BITCOIN 00:16
-0,69 %
5.850,00
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 23.10
-0,64 %
28.305,88
JP 23.10
1,11 %
21.696,65
RU 23.10
-0,30 %
1.131,08
SI 23.10
-0,79 %
803,93
DE 23.10
0,09 %
13.003,14
UK 23.10
0,02 %
7.524,45
BR 23.10
-1,28 %
75.413,13
GLD 23.10
0,16 %
121,80
US 23.10
-0,40 %
2.564,98
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,27EUR20.10.1723.10.170,5814,3131,2044,22
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,13EUR20.10.1723.10.17-0,148,987,5117,38
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,74EUR20.10.1723.10.170,174,3314,329,27
5
Delniški14,93EUR20.10.1723.10.170,1312,7922,4448,09
4
Obvezniški9,40EUR20.10.1723.10.170,00-4,65-2,59-12,35
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,54EUR20.10.1723.10.170,6317,6954,9695,47
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,30EUR20.10.1723.10.170,00-0,190,00
6
Delniški10,19EUR20.10.1723.10.170,38
5
Delniški10,29EUR20.10.1723.10.17-0,04
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,61EUR20.10.1723.10.17-0,10-0,892,9611,00
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,46EUR20.10.1723.10.170,3912,5119,3817,45
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,73EUR20.10.1723.10.170,185,1020,8937,71
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški6,82EUR20.10.1723.10.170,6110,2741,0482,75
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški21,76EUR20.10.1723.10.170,4011,9025,5838,19
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,47EUR20.10.1723.10.170,5111,9034,9860,28
5
Delniški15,52EUR20.10.1723.10.170,197,0337,10
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški22,24EUR20.10.1723.10.170,067,2527,6380,57
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,16EUR20.10.1723.10.170,00-0,11-0,013,43
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,85EUR20.10.1723.10.17-0,473,487,6762,69
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški9,22EUR20.10.1723.10.170,0811,9219,7358,98
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,28EUR20.10.1723.10.171,0218,0931,8760,89
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,38EUR20.10.1723.10.17-0,312,627,63-1,10
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,26EUR20.10.1723.10.170,4113,2025,9339,37
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,82EUR20.10.1723.10.170,4412,1936,2465,05
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški29,21EUR20.10.1723.10.170,0024,0229,1079,44
6
Delniški4,57EUR20.10.1723.10.170,361,991,15-1,39
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški11,73EUR20.10.1723.10.170,6715,0561,7994,71
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,12EUR20.10.1723.10.17-0,044,2227,2166,78
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,19EUR20.10.1723.10.17-0,5712,0010,48-2,08
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,66EUR20.10.1723.10.170,218,9317,0350,60
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,28EUR20.10.1723.10.17-0,090,8410,3025,32
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški21,41EUR20.10.1723.10.17-0,188,2833,5845,55
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,82EUR20.10.1723.10.170,058,9111,8527,29
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,92EUR20.10.1723.10.170,289,0525,8137,36
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,73EUR20.10.1723.10.170,021,597,666,72
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni107,08EUR23.10.1723.10.170,01-0,28-0,161,65
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški272,51EUR23.10.1723.10.170,7312,5419,9118,52
7
Delniški119,96EUR23.10.1723.10.170,48-3,11-15,88-25,04
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški235,76EUR23.10.1723.10.170,669,8721,2828,91
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški254,93EUR23.10.1723.10.170,6020,6133,1263,19
7
Delniški316,07EUR23.10.1723.10.170,3518,0058,0791,20
6
Delniški297,22EUR23.10.1723.10.170,8412,1028,6470,29
6
Delniški206,37EUR23.10.1723.10.170,138,7629,0595,20
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški208,45EUR23.10.1723.10.170,9819,2236,0972,23
7
Delniški274,86EUR23.10.1723.10.170,1113,376,33-8,73
6
Delniški183,25EUR23.10.1723.10.170,7316,4741,4475,53
7
Delniški81,46EUR23.10.1723.10.17-0,169,9632,263,94
6
Delniški164,40EUR23.10.1723.10.170,5819,6526,7764,88
6
Delniški189,66EUR23.10.1723.10.171,4818,8053,38104,16
6
Mešani58,30EUR23.10.1723.10.17-0,176,66-23,37-41,16
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani113,76EUR23.10.1723.10.170,30-89,51-88,00-86,21
4
Mešani156,23EUR23.10.1723.10.17-0,065,7320,08
3
Mešani151,13EUR23.10.1723.10.17-0,041,789,43
5
Mešani148,99EUR23.10.1723.10.17-0,0510,3229,92
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški205,54EUR23.10.1723.10.17-0,160,967,5118,35
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,96EUR23.10.1723.10.170,07-0,430,798,22
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški100,59EUR23.10.1723.10.17-0,03-6,676,959,62
5
Obvezniški274,99EUR23.10.1723.10.17-0,02-0,044,708,73
3
Obvezniški121,66EUR23.10.1723.10.170,090,565,0810,78
Moji skladi
Primerjava skladov
ALPEN Invest
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Brezplačni telefon: 080 26 33

Alpen.CASH
1
Denarni0,99EUR17.11.1618.11.16-0,01
6
Delniški7,56EUR17.11.1618.11.160,633,4736,7482,52
6
Delniški4,85EUR17.11.1618.11.160,123,260,3015,12
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR20.10.1723.10.170,000,050,152,88
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniki7,66EUR20.10.1723.10.170,4911,8733,7643,98
5
Delniki0,67EUR20.10.1723.10.17-0,031,540,8316,05
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki4,70EUR20.10.1723.10.170,73-10,14-6,80-4,40
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki6,39EUR20.10.1723.10.170,1515,2425,0432,51
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniki7,87EUR20.10.1723.10.170,3712,4229,7855,43
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniki1,12EUR20.10.1723.10.170,4610,9525,6320,89
7
Delniki22,55EUR20.10.1723.10.17-0,43-21,41-6,76-55,60
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniki53,63EUR20.10.1723.10.17-0,325,4937,4761,95
7
Delniki57,42EUR20.10.1723.10.170,154,5722,1543,62
6
Delniki1,66EUR20.10.1723.10.170,083,58-9,24-7,01
6
Delniki0,90EUR20.10.1723.10.170,0215,9019,56-6,42
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniki1,74EUR20.10.1723.10.170,078,0320,6256,40
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniki34,03EUR20.10.1723.10.170,071,19-16,84-21,88
6
Delniki1,97EUR20.10.1723.10.170,4810,2528,8068,37
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,19EUR20.10.1723.10.17-0,03-2,012,0019,19
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Meani13,50EUR20.10.1723.10.170,0415,7212,3345,50
5
Meani2,05EUR20.10.1723.10.170,0711,4810,1828,99
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniki1,23EUR20.10.1723.10.17-0,051,648,4516,14
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Preteno obvezniki0,66EUR20.10.1723.10.17-0,18-1,196,246,16
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,53EUR19.10.1723.10.17-0,01-0,40-0,69-0,38
1
Denarni103,28USD19.10.1723.10.17-0,71-6,0710,7513,15
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki110,65USD19.10.1723.10.17-1,6411,8529,0233,04
7
Delniki198,57EUR19.10.1723.10.17-0,6217,2732,6557,86
6
Delniki203,78EUR19.10.1723.10.17-0,9021,8362,53106,26
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki34,94USD19.10.1723.10.17-0,40-17,017,16-54,23
7
Delniki159,72USD19.10.1723.10.17-0,7611,0146,5371,67
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki71,29USD19.10.1723.10.17-0,630,4518,062,35
7
Delniki769,47USD19.10.1723.10.17-1,8116,1743,8070,20
7
Delniki182,77USD18.10.1723.10.17-0,261,4541,3468,79
6
Delniki23195,04JPY19.10.1723.10.17-0,0417,2060,3993,84
6
Delniki13182,00JPY20.10.1723.10.17-0,517,4352,0676,58
7
Delniki473,92USD19.10.1723.10.17-1,046,64-3,32-12,96
6
Delniki208,08EUR19.10.1723.10.17-0,5613,6327,3649,94
6
Delniki183,47USD19.10.1723.10.17-0,357,5442,9883,58
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki183,51USD19.10.1723.10.17-0,4110,7339,1287,66
7
Delniki168,92EUR19.10.1723.10.17-0,5221,1140,9474,72
6
Delniki240,88USD19.10.1723.10.17-0,6411,6849,42101,78
6
Delniki220,22EUR19.10.1723.10.17-0,589,4325,3753,52
4
Obvezniki19,88EUR19.10.1723.10.170,052,427,8719,04
3
Obvezniki131,82EUR19.10.1723.10.17-0,03-1,976,61
3
Obvezniki21,86EUR19.10.1723.10.170,005,8613,5030,35
4
Obvezniki146,14EUR19.10.1723.10.17-0,25-1,921,967,33
4
Obvezniki198,33EUR19.10.1723.10.17-0,060,737,1525,25
4
Obvezniki28,41USD19.10.1723.10.17-0,33-4,0212,3525,47
3
Obvezniki121,67USD19.10.1723.10.17-0,61-5,7615,3922,21
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni112,14EUR19.10.1723.10.170,00-0,64-1,39-0,97
4
Denarni105,23EUR19.10.1723.10.17-0,65-7,466,337,21
7
Delniki130,70EUR19.10.1723.10.171,2617,3739,3852,63
7
Delniki202,04EUR19.10.1723.10.170,507,4224,6135,30
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki77,79EUR19.10.1723.10.17-0,0127,6332,9773,10
7
Delniki84,30EUR19.10.1723.10.17-0,4321,7739,2277,29
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki680,11EUR19.10.1723.10.17-0,6317,1937,4961,34
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani149,56EUR19.10.1723.10.17-0,313,1017,6533,76
6
Meani166,05EUR19.10.1723.10.17-0,447,1229,2052,62
2
Obvezniki234,88EUR19.10.1723.10.170,03-3,788,5430,34
2
Obvezniki339,81EUR19.10.1723.10.170,04-0,840,647,72
2
Obvezniki141,66EUR19.10.1723.10.170,01-0,95-1,471,46
3
Obvezniki151,72EUR19.10.1723.10.17-0,110,709,5920,26
4
Preteno obvezniki152,76EUR19.10.1723.10.17-0,171,8912,9623,77
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,61EUR19.10.1723.10.17-0,382,3610,0123,50
7
Delniki14,78EUR19.10.1723.10.17-0,401,587,5718,81
7
Delniki40,23EUR19.10.1723.10.17-0,745,7044,4090,57
7
Delniki36,92EUR19.10.1723.10.17-0,734,9241,1983,59
7
Delniki25,21EUR19.10.1723.10.17-0,3213,5620,1043,16
7
Delniki20,73EUR19.10.1723.10.17-0,3412,7217,4537,92
7
Delniki7,15EUR19.10.1723.10.170,288,9943,2970,24
7
Delniki6,26EUR19.10.1723.10.170,328,3040,3663,87
7
Delniki12,34EUR19.10.1723.10.17-0,5612,2847,61108,45
7
Delniki9,93EUR19.10.1723.10.17-0,2018,6433,6584,23
7
Delniki24,71EUR19.10.1723.10.17-0,6011,3644,33100,73
7
Delniki32,69EUR19.10.1723.10.17-1,6318,3119,2226,71
7
Delniki25,57EUR19.10.1723.10.17-1,2025,107,4411,42
7
Delniki44,23EUR19.10.1723.10.17-1,6217,7617,4523,55
7
Delniki18,50EUR19.10.1723.10.17-1,6519,5934,4532,52
7
Delniki11,48EUR19.10.1723.10.17-1,2026,0220,7215,73
7
Delniki17,43EUR19.10.1723.10.17-1,6419,0632,5529,30
7
Delniki18,72EUR19.10.1723.10.17-1,6316,2727,9625,05
7
Delniki17,25EUR19.10.1723.10.17-0,528,4224,8259,57
7
Delniki15,09EUR19.10.1723.10.17-0,467,7122,0953,82
2
Obvezniki25,81EUR19.10.1723.10.17-0,771,3711,1122,32
2
Obvezniki21,48EUR19.10.1723.10.17-0,327,620,948,38
2
Obvezniki23,37EUR19.10.1723.10.17-0,810,658,7518,09
2
Obvezniki19,36EUR19.10.1723.10.17-0,366,78-1,484,48
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
6
Meani0,02EUR02.05.1602.05.16-0,36-8,29-2,36-14,91
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,54EUR20.10.1723.10.170,00-0,15-0,23
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,94EUR20.10.1723.10.17-0,0814,3022,3229,33
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,78EUR20.10.1723.10.170,2413,0533,52
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki24,03EUR20.10.1723.10.170,5110,3018,4626,06
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,39EUR20.10.1723.10.17-0,121,7726,95
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,77EUR20.10.1723.10.170,4614,2227,8439,28
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki31,27EUR20.10.1723.10.170,4610,9730,24
5
Delniki6,25EUR20.10.1723.10.170,2217,1443,5248,11
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki12,07EUR20.10.1723.10.170,21-0,39-6,67-6,17
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,75EUR20.10.1723.10.170,168,387,92
6
Delniki9,31EUR20.10.1723.10.170,2410,3821,46
6
Delniki28,65EUR20.10.1723.10.17-0,076,0425,1187,52
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,09EUR20.10.1723.10.170,4912,2839,6968,70
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki39,38EUR20.10.1723.10.170,6226,4888,59
6
Delniki10,44EUR20.10.1723.10.17-2,569,7414,28
6
Delniki12,83EUR20.10.1723.10.170,0513,7140,06
4
Fleksibilni10,32EUR20.10.1723.10.170,3310,7826,8920,42
5
Fleksibilni0,86EUR20.10.1723.10.170,1912,9027,92
4
Meani66,83EUR20.10.1723.10.170,027,5724,32
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,17EUR20.10.1723.10.170,037,4620,2924,53
5
Meani8,72EUR20.10.1723.10.17-0,247,1426,10
6
Meani9,20EUR20.10.1723.10.170,5616,6925,71
6
Meani5,52EUR20.10.1723.10.170,9320,1822,23
4
Meani2,23EUR20.10.1723.10.17-0,104,6718,27
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,49EUR20.10.1723.10.17-0,090,014,781,32
Moji skladi
Primerjava skladov
MASTERINVEST Kapitalanlage
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Hypo SEE Opportunities
0
Delniki50,22EUR09.01.1710.01.17-0,06-2,661,824,21
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,57EUR20.10.1723.10.170,675,1617,2132,78
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,82EUR20.10.1723.10.170,7515,7741,5671,48
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,13EUR20.10.1723.10.17-0,044,4022,3873,86
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,46EUR20.10.1723.10.170,258,9826,6043,97
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,34EUR20.10.1723.10.170,0022,9025,7430,07
6
Delniki4,08EUR20.10.1723.10.170,047,596,07-11,37
6
Delniki7,03EUR20.10.1723.10.170,08-0,2622,27
6
Delniki6,15EUR20.10.1723.10.170,2215,0828,2644,84
5
Delniki4,88EUR20.10.1723.10.170,2617,7416,16140,05
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,66EUR20.10.1723.10.170,3911,5034,0259,60
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki10,74EUR20.10.1723.10.170,5822,5868,63142,75
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki6,11EUR20.10.1723.10.17-0,121,578,6412,51
5
Delniki1,61EUR20.10.1723.10.170,0315,2525,5441,83
6
Delniki7,53EUR20.10.1723.10.170,8213,3939,47
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,75EUR20.10.1723.10.170,084,5316,4729,73
5
Meani27,14EUR20.10.1723.10.17-0,1111,7219,6334,12
5
Obvezniki5,97EUR20.10.1723.10.170,04-1,0614,05
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,31EUR20.10.1723.10.17-0,10-0,612,7811,36
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki109,50EUR23.10.1723.10.170,6238,8757,4471,63
8
Delniki169,15EUR23.10.1723.10.170,0513,7217,06-0,57
8
Delniki18,21EUR23.10.1723.10.17-0,44-15,6214,31-51,23
8
Delniki178,15EUR23.10.1723.10.170,4020,1137,0871,99
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,12EUR20.10.1723.10.170,00-1,77-3,47-3,47
6
Delniki9,71EUR20.10.1723.10.171,1515,3242,7967,41
7
Delniki15,67EUR20.10.1723.10.172,0225,8654,0881,16
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki17,07EUR20.10.1723.10.170,359,9913,05-4,90
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,83EUR20.10.1723.10.171,1520,3027,0525,25
6
Delniki176,74EUR20.10.1723.10.170,5620,6945,6787,70
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki100,28EUR20.10.1723.10.170,6516,4840,4582,83
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,44EUR20.10.1723.10.170,3612,9927,1150,98
6
Delniki8,83EUR20.10.1723.10.171,0312,2043,8194,07
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani98,91EUR20.10.1723.10.170,237,0020,6432,62
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki16,05EUR20.10.1723.10.170,310,3127,1840,17
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,07EUR20.10.1723.10.17-0,30-4,372,7616,42
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki100,38EUR20.10.1723.10.170,073,549,3720,90