BITCOIN 01:16
0,54 %
8.906,69
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 21.03
1,12 %
1.270,08
SI 21.03
0,10 %
822,77
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,53EUR20.03.1821.03.180,6212,3110,8942,31
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški3,14EUR20.03.1821.03.180,382,275,786,84
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški12,63EUR20.03.1821.03.181,132,06-3,085,23
5
Delniški14,24EUR20.03.1821.03.180,45-1,03-7,7434,03
4
Obvezniški9,27EUR20.03.1821.03.18-0,14-0,63-7,98-15,04
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški8,79EUR20.03.1821.03.180,735,8117,7476,65
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,30EUR20.03.1821.03.180,00-0,19-0,101,98
6
Delniški9,85EUR20.03.1821.03.180,78-6,80
5
Delniški9,55EUR20.03.1821.03.180,23-9,63
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,56EUR20.03.1821.03.18-0,09-0,03-0,109,15
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,68EUR20.03.1821.03.180,869,966,4419,17
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani14,64EUR20.03.1821.03.180,21-0,103,2330,69
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški7,03EUR20.03.1821.03.180,812,7910,6073,65
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški21,86EUR20.03.1821.03.180,522,664,6034,59
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,45EUR20.03.1821.03.180,440,826,8247,60
5
Delniški15,85EUR20.03.1821.03.180,702,926,9552,40
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški21,26EUR20.03.1821.03.180,14-4,76-12,2356,34
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni54,08EUR20.03.1821.03.180,00-0,23-0,222,25
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,68EUR20.03.1821.03.18-0,44-12,552,7437,88
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški8,93EUR20.03.1821.03.180,14-1,69-2,2050,70
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,38EUR20.03.1821.03.180,6615,166,5265,22
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,37EUR20.03.1821.03.18-0,32-2,8110,35-3,80
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški7,48EUR20.03.1821.03.180,819,3610,1438,75
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški8,87EUR20.03.1821.03.180,651,876,7555,66
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški28,49EUR20.03.1821.03.180,326,9711,3369,21
6
Delniški4,54EUR20.03.1821.03.180,84-4,27-8,28-0,74
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški12,16EUR20.03.1821.03.18-0,019,6232,1295,92
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,01EUR20.03.1821.03.180,44-6,59-7,0345,84
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,20EUR20.03.1821.03.180,862,4810,75-3,82
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,50EUR20.03.1821.03.180,271,882,0743,90
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,41EUR20.03.1821.03.180,053,921,8923,12
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški20,93EUR20.03.1821.03.18-0,16-0,287,3637,81
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,79EUR20.03.1821.03.180,080,68-4,7221,71
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani5,83EUR20.03.1821.03.180,600,470,6029,31
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,51EUR20.03.1821.03.180,01-0,941,374,11
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,90EUR21.03.1821.03.18-0,020,00-0,431,19
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški278,00EUR21.03.1821.03.180,934,993,8915,41
7
Delniški117,95EUR21.03.1821.03.181,16-6,54-12,30-27,47
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški246,94EUR21.03.1821.03.180,786,835,5127,92
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški248,10EUR21.03.1821.03.180,472,337,6045,62
7
Delniški313,07EUR21.03.1821.03.180,9311,7425,7768,43
6
Delniški294,71EUR21.03.1821.03.180,620,450,0751,57
6
Delniški192,61EUR21.03.1821.03.180,37-5,41-11,4865,42
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški202,37EUR21.03.1821.03.180,051,3013,0951,23
7
Delniški281,86EUR21.03.1821.03.181,094,039,64-10,67
6
Delniški190,55EUR21.03.1821.03.180,6013,1118,7067,78
7
Delniški86,92EUR21.03.1821.03.181,183,4439,6310,66
6
Delniški156,87EUR21.03.1821.03.180,573,85-1,5343,56
6
Delniški192,42EUR21.03.1821.03.180,202,1417,9886,74
6
Mešani59,59EUR21.03.1821.03.18-0,157,20-4,67-35,64
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani113,49EUR21.03.1821.03.180,271,60-89,65-86,85
4
Mešani156,87EUR21.03.1821.03.18-0,361,813,01
3
Mešani151,35EUR21.03.1821.03.18-0,161,27-1,50
5
Mešani150,02EUR21.03.1821.03.18-0,502,166,24
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški204,21EUR21.03.1821.03.18-0,081,803,9214,82
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,86EUR21.03.1821.03.180,07-0,36-2,335,96
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški98,68EUR21.03.1821.03.180,13-6,15-6,878,87
5
Obvezniški270,01EUR21.03.1821.03.180,27-1,110,755,79
3
Obvezniški120,56EUR21.03.1821.03.18-0,09-0,081,518,35
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR20.03.1821.03.180,00-0,010,112,28
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,92EUR20.03.1821.03.180,569,3511,0541,89
5
Delniški0,68EUR20.03.1821.03.180,09-2,913,138,83
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,72EUR20.03.1821.03.180,77-9,35-15,64-2,69
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,10EUR20.03.1821.03.180,390,36-5,0124,50
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški7,85EUR20.03.1821.03.180,360,451,5647,83
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,15EUR20.03.1821.03.180,826,0612,8525,79
7
Delniški19,68EUR20.03.1821.03.18-0,15-23,78-21,67-47,02
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški55,77EUR20.03.1821.03.180,731,958,8654,71
7
Delniški54,89EUR20.03.1821.03.180,33-5,41-8,5048,04
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,77EUR20.03.1821.03.180,340,40-9,8153,26
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški32,09EUR20.03.1821.03.181,45-0,65-26,67-38,08
6
Delniški1,98EUR20.03.1821.03.180,43-0,18-0,3059,60
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,20EUR20.03.1821.03.180,44-2,65-10,4313,60
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani13,14EUR20.03.1821.03.180,130,44-2,8243,82
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,96EUR20.03.1821.03.18-0,11-3,05-3,0519,07
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,21EUR20.03.1821.03.18-0,070,273,1711,31
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,66EUR20.03.1821.03.180,051,642,284,18
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni100,31EUR19.03.1821.03.180,00-0,48-0,91-0,68
1
Denarni103,95USD19.03.1821.03.18-0,06-11,51-10,848,56
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki120,45USD19.03.1821.03.18-0,819,1311,1332,60
7
Delniki188,50EUR19.03.1821.03.18-0,941,97-2,1342,61
6
Delniki204,29EUR19.03.1821.03.18-0,4913,5023,8982,92
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki31,25USD19.03.1821.03.18-0,03-20,99-10,48-45,11
7
Delniki173,07USD19.03.1821.03.18-0,954,516,9761,20
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki69,85USD19.03.1821.03.18-1,17-10,012,450,03
7
Delniki859,31USD19.03.1821.03.18-0,3317,5517,7779,23
7
Delniki179,90USD19.03.1821.03.18-1,37-6,70-2,2762,81
6
Delniki22239,38JPY19.03.1821.03.18-1,223,3213,4767,64
6
Delniki12873,00JPY19.03.1821.03.18-1,241,6914,4054,63
7
Delniki495,35USD19.03.1821.03.18-0,751,115,95-16,80
6
Delniki196,63EUR19.03.1821.03.18-0,95-2,12-6,7530,69
6
Delniki185,23USD19.03.1821.03.18-0,98-4,390,2063,00
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki187,37USD19.03.1821.03.18-1,39-5,382,9959,96
7
Delniki163,79EUR19.03.1821.03.18-1,014,707,3957,16
6
Delniki255,01USD19.03.1821.03.18-1,460,1914,7588,62
6
Delniki218,25EUR19.03.1821.03.18-0,59-2,182,7832,51
4
Obvezniki19,78EUR16.03.1821.03.180,053,023,1315,67
3
Obvezniki132,38EUR16.03.1821.03.180,083,59-1,8921,94
3
Obvezniki21,66EUR19.03.1821.03.18-0,093,097,2823,49
4
Obvezniki150,01EUR16.03.1821.03.180,102,66-2,879,33
4
Obvezniki201,75EUR19.03.1821.03.180,045,80-0,6724,51
4
Obvezniki29,38USD19.03.1821.03.180,04-2,22-3,7221,64
3
Obvezniki119,54USD19.03.1821.03.18-0,08-11,48-10,3113,51
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni111,81EUR19.03.1821.03.18-0,01-0,68-1,53-1,70
4
Denarni101,27EUR19.03.1821.03.18-0,40-12,65-14,572,18
7
Delniki136,95EUR19.03.1821.03.180,1815,3210,1256,51
7
Delniki208,91EUR19.03.1821.03.180,425,602,6735,66
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki79,26EUR19.03.1821.03.18-0,857,3520,1154,96
7
Delniki84,57EUR19.03.1821.03.18-1,08-0,5610,2257,54
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki674,06EUR19.03.1821.03.18-0,695,644,5147,44
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani150,45EUR19.03.1821.03.18-0,361,071,1528,40
6
Meani167,68EUR19.03.1821.03.18-0,681,093,6143,81
2
Obvezniki236,95EUR19.03.1821.03.180,134,42-1,7327,43
2
Obvezniki337,67EUR19.03.1821.03.180,030,01-1,335,72
2
Obvezniki140,95EUR19.03.1821.03.180,00-0,73-2,360,33
3
Obvezniki151,25EUR19.03.1821.03.18-0,091,441,1017,04
4
Preteno obvezniki152,27EUR19.03.1821.03.18-0,221,011,6719,76
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki15,05EUR19.03.1821.03.18-0,400,47-5,5211,07
7
Delniki14,21EUR19.03.1821.03.18-0,42-0,21-7,676,92
7
Delniki37,81EUR19.03.1821.03.18-2,27-6,11-1,8776,52
7
Delniki34,59EUR19.03.1821.03.18-2,29-6,82-4,0570,06
7
Delniki24,58EUR19.03.1821.03.18-0,850,78-4,5828,76
7
Delniki20,15EUR19.03.1821.03.18-0,840,05-6,6724,08
7
Delniki7,32EUR19.03.1821.03.18-1,484,425,1752,18
7
Delniki6,38EUR19.03.1821.03.18-1,543,572,7446,33
7
Delniki13,30EUR19.03.1821.03.18-1,778,3911,20100,91
7
Delniki11,00EUR19.03.1821.03.18-1,4321,0123,3284,56
7
Delniki26,56EUR19.03.1821.03.18-1,817,628,7693,59
7
Delniki32,45EUR19.03.1821.03.18-0,922,59-1,4916,10
7
Delniki26,12EUR19.03.1821.03.18-0,5314,669,206,53
7
Delniki43,81EUR19.03.1821.03.18-0,932,07-2,9513,20
7
Delniki19,88EUR19.03.1821.03.18-1,0920,3431,4841,29
7
Delniki12,70EUR19.03.1821.03.18-0,7834,3945,4828,80
7
Delniki18,69EUR19.03.1821.03.18-1,1119,7329,6137,83
7
Delniki19,26EUR19.03.1821.03.18-1,039,1813,3621,51
7
Delniki16,97EUR19.03.1821.03.18-1,57-4,88-2,1941,06
7
Delniki14,80EUR19.03.1821.03.18-1,53-5,55-4,3335,90
2
Obvezniki24,54EUR19.03.1821.03.18-0,69-13,29-10,319,31
2
Obvezniki21,04EUR19.03.1821.03.18-0,28-2,730,290,96
2
Obvezniki22,16EUR19.03.1821.03.18-0,72-13,91-12,175,57
2
Obvezniki18,88EUR19.03.1821.03.18-0,32-3,53-1,97-2,78
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,53EUR20.03.1821.03.180,00-0,22-0,41
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki10,77EUR20.03.1821.03.180,221,515,27
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki25,33EUR20.03.1821.03.180,818,7711,8831,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,38EUR20.03.1821.03.180,26-5,73-4,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki31,89EUR20.03.1821.03.180,382,442,20
5
Delniki6,35EUR20.03.1821.03.180,586,1620,5146,82
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki11,58EUR20.03.1821.03.181,05-7,67-15,42-8,93
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki14,62EUR20.03.1821.03.180,33-0,59-2,90
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki27,11EUR20.03.1821.03.180,30-5,98-13,0858,33
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki43,52EUR20.03.1821.03.180,6124,7757,40
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,15EUR20.03.1821.03.180,090,246,9218,19
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani67,60EUR20.03.1821.03.180,202,236,78
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki13,43EUR20.03.1821.03.18-0,011,011,31-1,79
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,52EUR20.03.1821.03.180,49-1,94-4,5329,59
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,69EUR20.03.1821.03.180,14-0,553,7852,46
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki7,85EUR20.03.1821.03.180,06-4,62-12,7149,92
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,33EUR20.03.1821.03.180,27-0,781,3835,68
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,43EUR20.03.1821.03.180,5912,5222,1027,56
6
Delniki4,13EUR20.03.1821.03.180,64-2,297,84-4,56
6
Delniki6,70EUR20.03.1821.03.180,09-7,93-12,49
6
Delniki5,90EUR20.03.1821.03.180,290,05-0,8229,87
5
Delniki4,91EUR20.03.1821.03.18-0,436,1817,50137,79
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki7,64EUR20.03.1821.03.180,270,834,2448,40
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,19EUR20.03.1821.03.180,3412,2833,99119,70
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,97EUR20.03.1821.03.180,28-6,25-6,787,35
5
Delniki1,57EUR20.03.1821.03.180,182,0327,3421,87
6
Delniki7,48EUR20.03.1821.03.180,03-1,358,50
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,65EUR20.03.1821.03.180,07-1,021,1622,96
5
Meani27,17EUR20.03.1821.03.180,225,6615,3335,09
5
Obvezniki5,76EUR20.03.1821.03.180,10-7,38-1,41
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,26EUR20.03.1821.03.18-0,06-0,410,128,33
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki114,67EUR21.03.1821.03.180,9725,1340,8762,51
8
Delniki173,36EUR21.03.1821.03.181,074,7720,06-0,02
8
Delniki16,04EUR21.03.1821.03.18-0,06-20,04-5,92-40,06
8
Delniki179,06EUR21.03.1821.03.180,747,829,5255,64
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,10EUR20.03.1821.03.180,00-1,45-3,63-3,79
6
Delniki10,05EUR20.03.1821.03.180,7011,6719,0859,78
7
Delniki16,64EUR20.03.1821.03.181,2224,7426,1681,86
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki17,35EUR20.03.1821.03.180,931,7614,14-6,37
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki8,75EUR20.03.1821.03.180,347,6314,8323,41
6
Delniki176,05EUR20.03.1821.03.180,249,447,1970,21
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki100,74EUR20.03.1821.03.180,334,267,1966,48
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,18EUR20.03.1821.03.180,62-0,24-5,6532,79
6
Delniki9,01EUR20.03.1821.03.180,560,2211,3778,42
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani98,39EUR20.03.1821.03.180,081,930,9028,05
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki15,39EUR20.03.1821.03.180,26-6,786,7328,36
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,17EUR20.03.1821.03.180,102,11-3,1415,44
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki98,63EUR20.03.1821.03.180,03-0,146,1012,27