BITCOIN 13:33
10,17 %
8.071,88
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 17.05
-0,53 %
1.254,68
SI 17.05
0,56 %
869,50
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11
»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«

Vzajemni skladi tečajnica

Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Moji skladi
Primerjava skladov
Triglav Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Triglav Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 10 19

Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV AZIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški5,23EUR16.05.1917.05.19-0,49-5,7533,5442,81
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV BALKAN
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
5
Delniški2,75EUR16.05.1917.05.190,25-7,552,01-1,23
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV EM POTROŠNE DOBRINE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi30 %
Triglav Varni20 %
6
Delniški10,88EUR16.05.1917.05.190,22-10,70-1,34-3,16
5
Delniški14,69EUR16.05.1917.05.191,12-2,5613,2215,75
4
Obvezniški9,25EUR16.05.1917.05.190,030,021,65-1,48
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV HITRO RASTOČA PODJETJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični20 %
Triglav Drzni20 %
6
Delniški9,25EUR16.05.1917.05.191,180,4038,2268,73
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV MONEY MARKET EUR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Varni40 %
1
Denarni10,28EUR16.05.1917.05.190,00-0,19-0,390,19
6
Delniški10,22EUR16.05.1917.05.191,03-9,81
5
Delniški11,35EUR16.05.1917.05.190,4814,32
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV OBVEZNIŠKI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni40 %
Triglav Varni40 %
3
Pretežno obvezniški5,59EUR16.05.1917.05.19-0,010,710,034,75
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RASTOČI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Drzni40 %
6
Delniški5,14EUR16.05.1917.05.19-0,37-9,1623,5316,15
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV RENTA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Umirjeni60 %
Triglav Zmerni20 %
4
Mešani15,38EUR16.05.1917.05.190,302,6215,4429,31
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SEVERNA AMERIKA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Dinamični40 %
5
Delniški8,05EUR16.05.1917.05.190,839,5936,5378,62
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV STEBER GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški22,99EUR16.05.1917.05.190,332,0628,9835,57
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV SVETOVNI RAZVITI TRGI
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Zmerni40 %
5
Delniški6,86EUR16.05.1917.05.190,622,1327,2747,14
5
Delniški18,53EUR16.05.1917.05.190,769,7736,1569,53
Naložbene kombinacije s skladom TRIGLAV ZDRAVJE IN FARMACIJA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Triglav Megatrendi20 %
5
Delniški23,92EUR16.05.1917.05.190,648,0817,4050,42
Moji skladi
Primerjava skladov
KD Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KD Skladi naložbene kombinacije

Brezplačni telefon: 080 80 24

Naložbene kombinacije s skladom KD MM
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo previden75 %
KD Skladi Konzervativen (3x skladi)40 %
1
Denarni53,84EUR14.05.1915.05.190,00-0,39-0,69-0,20
Naložbene kombinacije s skladom KD Balkan
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,59EUR14.05.1915.05.19-0,33-3,7810,119,36
Naložbene kombinacije s skladom KD Dividendni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Situirana jesen35 %
5
Delniški8,86EUR14.05.1915.05.190,73-4,9414,5322,78
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški2,28EUR14.05.1915.05.190,12-4,6942,8754,52
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Moje sanje30 %
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
6
Delniški1,34EUR14.05.1915.05.190,71-0,9922,562,79
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
6
Delniški6,97EUR14.05.1915.05.190,34-6,3131,1231,11
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
5
Delniški9,39EUR14.05.1915.05.190,803,2929,1151,94
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični (4x skladi)25 %
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški27,82EUR14.05.1915.05.191,07-7,9226,7528,10
6
Delniški4,59EUR14.05.1915.05.191,19-9,5214,26-4,74
Naložbene kombinacije s skladom KD Tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Dinamični15 %
KD Skladi Previden10 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški14,12EUR14.05.1915.05.191,3411,5058,79111,68
Naložbene kombinacije s skladom KD Vitalnost
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje20 %
KD Skladi Uravnotežen10 %
5
Delniški2,32EUR14.05.1915.05.190,6513,1219,3351,25
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi Zelo dinamičen25 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
6
Delniški1,21EUR14.05.1915.05.191,552,1425,558,44
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
KD Skladi - Popotnica za življenje30 %
KD Skladi - Moje sanje20 %
5
Fleksibilni11,00EUR14.05.1915.05.190,40-6,458,0821,01
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
3
Obvezniški18,78EUR14.05.1915.05.19-0,021,756,4517,48
Moji skladi
Primerjava skladov
Primorski skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

 Telefon: (05) 663 31 55

Naložbene kombinacije s skladom PSP Živa
6
Delniški20,03EUR15.05.1916.05.190,27-7,1611,4419,52
Naložbene kombinacije s skladom PSP Modra linija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Uresničene želje50 %
Prihodnost otrok30 %
Varna starost za mlajšo generacijo20 %
6
Delniški1,83EUR15.05.1916.05.190,61-2,0515,4512,07
Naložbene kombinacije s skladom PSP Optima
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za mlajšo generacijo50 %
Varna starost za srednjo generacijo30 %
Prihodnost otrok20 %
5
Mešani6,24EUR15.05.1916.05.190,462,6921,6531,31
Naložbene kombinacije s skladom PSP Pika
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Varna starost za srednjo generacijo50 %
Uresničene želje20 %
3
Mešani25,55EUR15.05.1916.05.190,08-0,602,799,79
Moji skladi
Primerjava skladov
Raiffeisen CM
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 08

Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
RCM Uravnoteženi33 %
2
Denarni106,25EUR17.05.1917.05.190,00-0,49-0,96-0,51
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 34 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški252,50EUR17.05.1917.05.19-0,30-9,3122,5413,92
7
Delniški127,52EUR17.05.1917.05.191,20-8,5215,03-23,24
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
RCM Košarica prihodnosti33 %
7
Delniški245,96EUR17.05.1917.05.190,460,0230,7038,90
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Prodorni 33 %
7
Delniški243,21EUR17.05.1917.05.191,59-8,7021,2719,28
7
Delniški303,55EUR17.05.1917.05.191,09-5,0820,1941,11
6
Delniški311,13EUR17.05.1917.05.190,930,2625,8342,10
6
Delniški219,63EUR17.05.1917.05.191,249,8018,9856,90
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni34 %
RCM Košarica prihodnosti34 %
6
Delniški191,63EUR17.05.1917.05.190,13-9,6623,5027,14
7
Delniški282,32EUR17.05.1917.05.191,044,0424,945,31
6
Delniški175,58EUR17.05.1917.05.19-0,21-11,2331,2347,35
7
Delniški96,76EUR17.05.1917.05.191,1412,4951,6650,37
6
Delniški156,02EUR17.05.1917.05.191,34-7,3714,7715,25
6
Delniški219,14EUR17.05.1917.05.191,088,6848,7592,28
6
Mešani56,56EUR17.05.1917.05.190,68-9,308,89-34,34
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Nachhalitgkeitsfonds-Mix
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Uravnoteženi33 %
4
Mešani122,63EUR17.05.1917.05.190,576,19-88,24-86,48
4
Mešani160,90EUR17.05.1917.05.190,330,4414,8227,73
3
Mešani154,74EUR17.05.1917.05.190,171,346,6315,58
5
Mešani154,79EUR17.05.1917.05.190,470,0623,3139,26
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Agresivni33 %
3
Obvezniški209,63EUR17.05.1917.05.190,072,846,4312,17
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni33 %
3
Obvezniški13,78EUR17.05.1917.05.190,000,07-1,081,85
Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
RCM Konzervativni34 %
RCM Prodorni 33 %
4
Obvezniški106,98EUR17.05.1917.05.190,097,292,8120,92
5
Obvezniški263,75EUR17.05.1917.05.190,151,08-0,323,30
3
Obvezniški122,12EUR17.05.1917.05.190,071,783,727,07
Moji skladi
Primerjava skladov
Alta Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezplačni telefon: 080 10 60

1
Denarni1,05EUR16.05.1917.05.190,000,000,070,58
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ASIA
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni30 %
6
Delniški7,02EUR16.05.1917.05.19-0,51-11,7817,8632,77
5
Delniški0,69EUR16.05.1917.05.190,26-1,9211,5812,22
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ENERGY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški4,61EUR16.05.1917.05.190,64-13,78-2,69-11,73
Naložbene kombinacije s skladom ALTA EUROPE
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni20 %
ALTA Dinamični13 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški6,31EUR16.05.1917.05.191,07-2,3417,4311,96
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GLOBAL
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični29 %
ALTA Progresivni20 %
ALTA Uravnoteženi20 %
ALTA Zmerni12.5 %
6
Delniški23,43EUR16.05.1917.05.190,759,59-18,47-4,05
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Progresivni10 %
6
Delniški1,05EUR16.05.1917.05.19-0,39-8,8921,7324,00
7
Delniški21,08EUR19.04.1820.04.180,16-19,81-16,95-28,33
Naložbene kombinacije s skladom ALTA GOODS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
6
Delniški64,29EUR16.05.1917.05.190,6710,8928,3170,07
7
Delniški55,72EUR16.05.1917.05.191,00-2,1721,3036,90
Naložbene kombinacije s skladom ALTA PHARMA-TECH
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni7.5 %
6
Delniški1,69EUR19.04.1820.04.18-1,00-3,11-10,5348,16
Naložbene kombinacije s skladom ALTA TURKEY
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
7
Delniški19,01EUR16.05.1917.05.190,04-28,50-42,02-51,64
6
Delniški2,19EUR16.05.1917.05.190,736,1929,2659,06
Naložbene kombinacije s skladom ALTA ABS
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Dinamični8 %
ALTA Zmerni5 %
5
Fleksibilni1,21EUR16.05.1917.05.19-0,06-2,35-0,3010,81
Naložbene kombinacije s skladom ALTA SENIOR
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Dinamični17 %
ALTA Progresivni10 %
ALTA Uravnoteženi10 %
ALTA Zmerni7.5 %
5
Mešani12,90EUR19.04.1820.04.18-0,670,50-3,9045,40
5
Mešani0,86EUR17.11.1618.11.160,6012,8533,4624,10
5
Mešani1,97EUR19.04.1820.04.18-0,610,43-3,5222,78
Naložbene kombinacije s skladom ALTA HIGH YIELD BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Jesenska košarica Alta Skladi 201220 %
ALTA Dinamični15 %
ALTA Progresivni10 %
4
Obvezniški1,21EUR16.05.1917.05.190,17-0,041,666,29
Naložbene kombinacije s skladom ALTA BOND
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
ALTA Zmerni60 %
ALTA Uravnoteženi40 %
ALTA Dinamični10 %
3
Pretežno obvezniški0,67EUR16.05.1917.05.190,092,473,278,72
Moji skladi
Primerjava skladov
Amundi Funds
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

1
Denarni99,68EUR15.05.1917.05.190,00-0,55-1,35-1,45
1
Denarni106,90USD15.05.1917.05.190,398,936,7329,31
7
Delniki24,43USD07.12.1508.12.150,703,67
7
Delniki26,83EUR11.09.1403.03.17-0,89-4,28-5,13
7
Delniki103,25USD15.05.1917.05.190,66-5,7931,5930,81
7
Delniki189,58EUR16.05.1917.05.191,85-6,4016,4117,96
6
Delniki194,99EUR16.05.1917.05.191,19-7,5721,5043,42
6
Delniki147,21EUR07.12.1508.12.150,8516,31
7
Delniki30,08USD15.05.1917.05.190,12-1,65-21,79-8,81
7
Delniki170,78USD15.05.1917.05.191,243,1734,0369,37
6
Delniki133,08USD07.12.1508.12.150,7312,94
7
Delniki64,65USD15.05.1917.05.190,46-9,873,876,36
7
Delniki743,12USD15.05.1917.05.191,30-6,0048,7160,35
7
Delniki175,87USD15.05.1917.05.190,042,5420,5661,58
6
Delniki20027,94JPY16.05.1917.05.19-1,32-11,4423,5856,56
6
Delniki10883,00JPY16.05.1917.05.19-1,00-14,0714,9545,51
7
Delniki456,80USD15.05.1917.05.19-0,533,8435,98-0,90
6
Delniki196,09EUR16.05.1917.05.191,68-6,737,1112,12
6
Delniki187,27USD15.05.1917.05.191,119,3125,0370,20
7
Delniki117,54USD16.09.1317.12.140,2019,35
6
Delniki170,55USD15.05.1917.05.190,59-0,9621,3141,84
7
Delniki166,62EUR15.05.1917.05.190,56-3,9926,0830,49
6
Delniki271,15USD15.05.1917.05.191,0012,6045,3291,26
6
Delniki239,56EUR15.05.1917.05.190,495,0235,4145,82
4
Obvezniki20,04EUR16.05.1917.05.190,151,986,5410,54
3
Obvezniki133,04EUR16.05.1917.05.190,250,991,1412,32
3
Obvezniki21,94EUR16.05.1917.05.190,181,349,9712,86
4
Obvezniki139,87EUR15.05.1917.05.19-0,31-7,57-3,35-1,49
4
Obvezniki201,85EUR15.05.1917.05.190,020,274,4513,44
4
Obvezniki27,97USD15.05.1917.05.190,493,996,5023,55
3
Obvezniki124,93USD15.05.1917.05.190,5511,438,4035,46
Moji skladi
Primerjava skladov
Eurizon Capital
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni110,85EUR15.05.1917.05.190,00-0,72-1,97-2,64
4
Denarni113,59EUR15.05.1917.05.190,057,722,7122,84
7
Delniki128,48EUR15.05.1917.05.190,48-8,2442,6857,97
7
Delniki196,55EUR15.05.1917.05.19-0,16-5,9726,1829,00
7
Delniki156,96EUR24.02.1728.02.170,0035,548,38-6,84
7
Delniki134,64EUR24.02.1728.02.170,0031,76-6,88-4,55
7
Delniki161,12EUR24.02.1728.02.170,0036,3110,8611,16
7
Delniki109,46EUR24.02.1728.02.170,0020,6312,1447,42
7
Delniki117,03EUR24.02.1728.02.170,0020,089,9939,34
7
Delniki121,18EUR24.02.1728.02.170,0018,5211,9244,09
7
Delniki81,95EUR15.05.1917.05.190,441,4042,7938,62
7
Delniki95,31EUR15.05.1917.05.190,477,8349,8162,76
7
Delniki111,82EUR24.02.1728.02.170,0029,1139,5076,60
7
Delniki128,92EUR24.02.1728.02.170,0034,6176,58118,99
7
Delniki238,57EUR24.02.1728.02.170,0023,6820,6758,46
7
Delniki267,62EUR24.02.1728.02.170,0027,5444,4382,70
7
Delniki103,04EUR24.02.1728.02.170,0017,7918,9364,13
7
Delniki88,61EUR24.02.1728.02.170,0024,4543,5760,38
7
Delniki322,89EUR24.02.1728.02.170,0057,3118,93-20,03
7
Delniki152,18EUR24.02.1728.02.170,0019,0019,6454,89
7
Delniki135,10EUR24.02.1728.02.170,0025,7556,2999,41
7
Delniki173,70EUR24.02.1728.02.170,0017,432,2125,53
7
Delniki258,07EUR24.02.1728.02.170,0030,0225,3740,58
7
Delniki140,82EUR24.02.1728.02.170,005,7213,8678,28
7
Delniki155,35EUR24.02.1728.02.170,009,5639,45114,28
7
Delniki633,82EUR15.05.1917.05.190,38-10,0612,2717,34
7
Delniki77,37EUR24.02.1728.02.170,002,539,0147,46
7
Delniki82,27EUR24.02.1728.02.170,004,9122,5460,12
4
Meani154,44EUR15.05.1917.05.190,291,0710,3123,01
6
Meani175,54EUR15.05.1917.05.190,461,7219,2937,69
2
Obvezniki246,27EUR15.05.1917.05.190,214,443,6520,54
2
Obvezniki337,16EUR15.05.1917.05.190,020,03-1,551,30
2
Obvezniki139,77EUR15.05.1917.05.19-0,01-0,63-2,58-2,46
3
Obvezniki151,77EUR15.05.1917.05.190,130,443,2211,09
4
Preteno obvezniki153,31EUR15.05.1917.05.190,160,295,3114,19
Moji skladi
Primerjava skladov
Franklin Templeton
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki13,94EUR02.01.1904.01.19-1,76-11,55-5,174,89
7
Delniki13,09EUR02.01.1904.01.19-1,73-12,15-7,361,00
7
Delniki37,53EUR02.01.1904.01.19-0,53-11,2318,4793,15
7
Delniki34,13EUR02.01.1904.01.19-0,52-11,9015,7785,99
7
Delniki21,70EUR02.01.1904.01.190,14-12,89-5,94-4,78
7
Delniki17,68EUR02.01.1904.01.190,11-13,55-8,06-8,25
7
Delniki6,47EUR02.01.1904.01.191,57-14,08-2,1224,42
7
Delniki5,61EUR02.01.1904.01.191,45-14,61-4,2719,87
7
Delniki13,05EUR02.01.1904.01.190,933,1619,5165,19
7
Delniki9,70EUR02.01.1904.01.19-0,10-5,8315,2028,99
7
Delniki25,90EUR02.01.1904.01.190,902,4116,7758,99
7
Delniki27,45EUR02.01.1904.01.190,00-17,4722,4417,86
7
Delniki19,80EUR02.01.1904.01.19-1,00-24,7718,28-8,42
7
Delniki36,91EUR02.01.1904.01.19-0,03-17,8920,5414,95
7
Delniki17,38EUR02.01.1904.01.190,70-11,6440,6134,10
7
Delniki9,95EUR02.01.1904.01.19-0,30-19,5035,193,97
7
Delniki16,28EUR02.01.1904.01.190,74-12,1038,5530,87
7
Delniki16,70EUR02.01.1904.01.190,12-14,3628,6615,41
7
Delniki15,65EUR02.01.1904.01.190,97-11,133,5114,90
7
Delniki13,56EUR02.01.1904.01.190,97-11,831,1210,69
2
Obvezniki26,69EUR02.01.1904.01.191,605,707,7524,60
2
Obvezniki20,57EUR02.01.1904.01.190,59-3,295,00-1,91
2
Obvezniki23,97EUR02.01.1904.01.191,614,995,5020,39
2
Obvezniki18,38EUR02.01.1904.01.190,60-3,922,62-5,60
Moji skladi
Primerjava skladov
IAD Investments
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

7
Delniki0,02EUR02.05.1602.05.16-0,40-13,32-12,60-32,81
Moji skladi
Primerjava skladov
Ilirika DZU
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 21 90

7
Delniki3,32EUR29.09.1630.09.160,618,04-15,62-19,37
5
Delniki8,65EUR29.09.1630.09.16-0,579,0137,0770,83
6
Meani8,35EUR29.09.1630.09.160,0019,8911,4543,05
6
Meani6,06EUR29.09.1630.09.16-0,334,319,0526,07
6
Meani7,63EUR29.09.1630.09.16-0,269,5528,5661,55
5
Meani2,55EUR29.09.1630.09.16-0,395,153,36-5,70
6
Meani6,44EUR29.09.1630.09.16-0,3122,363,119,16
6
Meani3,90EUR29.09.1630.09.161,0411,01-21,10-23,38
3
Obvezniki0,54EUR29.09.1630.09.160,002,5111,4114,07
Moji skladi
Primerjava skladov
KBM Infond
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

KBM Infond nalobene kombinacije

Brezpla?ni telefon: 080 22 42

1
Denarni12,48EUR28.02.1901.03.190,00-0,37-0,72-0,47
Naložbene kombinacije s skladom Infond Europa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki4,74EUR14.03.1815.03.18-0,240,54-2,9617,48
Naložbene kombinacije s skladom Infond Beta
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki11,96EUR16.05.1917.05.190,895,2733,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond BRIC
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
6
Delniki24,20EUR16.05.1917.05.19-0,03-4,7431,9028,35
Naložbene kombinacije s skladom Infond Consumer
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki1,62EUR16.05.1917.05.190,5114,5622,65
Naložbene kombinacije s skladom Infond Delniki
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
6
Delniki2,84EUR24.11.1727.11.170,1113,3221,2444,88
Naložbene kombinacije s skladom Infond Drubeno odgovorni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Zmerni25 %
5
Delniki34,08EUR16.05.1917.05.190,543,7927,26
5
Delniki6,81EUR16.05.1917.05.190,674,1443,0856,06
Naložbene kombinacije s skladom Infond Energy
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
7
Delniki12,48EUR16.05.1917.05.190,95-11,2312,14-8,08
Naložbene kombinacije s skladom Infond Frontier
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
5
Delniki13,91EUR16.05.1917.05.19-0,41-4,0516,76
6
Delniki9,54EUR14.03.1815.03.18-0,242,486,48
6
Delniki31,16EUR16.05.1917.05.190,7710,4717,0550,41
Naložbene kombinacije s skladom Infond PanAmerica
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Dinamični25 %
5
Delniki19,60EUR14.03.1815.03.18-0,321,3111,2360,34
Naložbene kombinacije s skladom Infond Technology
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Agresivni25 %
6
Delniki52,19EUR16.05.1917.05.190,6914,5495,92
6
Delniki10,95EUR14.03.1815.03.180,483,575,33
6
Delniki13,00EUR14.03.1815.03.18-0,282,4517,35
4
Fleksibilni10,47EUR16.05.1917.05.190,43-0,9120,0533,40
5
Fleksibilni0,85EUR14.03.1815.03.18-0,561,084,08
4
Meani71,66EUR16.05.1917.05.190,362,4122,87
Naložbene kombinacije s skladom Infond Hrast
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni25 %
Infond Zmerni25 %
4
Meani36,78EUR14.03.1815.03.180,002,877,8921,95
5
Meani8,91EUR24.11.1727.11.170,027,4722,53
6
Meani9,28EUR24.11.1727.11.170,097,9123,69
6
Meani5,49EUR14.03.1815.03.18-0,86-1,9311,30
4
Meani2,26EUR24.11.1727.11.170,015,9715,72
Naložbene kombinacije s skladom Infond Bond - Euro
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Infond Pasivni50 %
Infond Zmerni50 %
3
Obvezniki12,49EUR16.05.1917.05.190,01-6,88-5,51-1,25
Moji skladi
Primerjava skladov
NLB Skladi
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 22 86

Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Azija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki14,34EUR16.05.1917.05.190,00-4,7522,0525,66
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Dinami?ni razviti trgi
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.33 %
6
Delniki8,95EUR16.05.1917.05.190,81-1,4727,4637,70
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Farmacija in zdravstvo
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
5
Delniki8,64EUR16.05.1917.05.190,655,6113,3941,59
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (D)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Uravnoteženi33.33 %
6
Delniki21,96EUR16.05.1917.05.190,53-0,5921,6831,68
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi JSV Evropa
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Pogumni33.34 %
6
Delniki4,21EUR16.05.1917.05.190,59-3,2024,4015,83
6
Delniki4,28EUR16.05.1917.05.190,31-7,3530,925,16
6
Delniki7,79EUR16.05.1917.05.190,5613,3412,7545,64
6
Delniki5,75EUR16.05.1917.05.191,00-6,3412,3712,59
5
Delniki5,46EUR16.05.1917.05.19-0,133,4442,7969,49
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Svetovni
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki8,02EUR16.05.1917.05.190,700,3324,8241,60
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Visoka tehnologija
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.34 %
6
Delniki11,28EUR16.05.1917.05.190,98-0,1751,7091,72
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Rasto?a gospodarstva
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Ambiciozni33.33 %
6
Delniki5,87EUR16.05.1917.05.19-0,03-1,8712,168,36
5
Delniki1,61EUR16.05.1917.05.190,304,9527,0733,75
6
Delniki8,42EUR16.05.1917.05.190,739,0638,5465,01
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Globalni (M)
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
4
Meani6,79EUR16.05.1917.05.190,250,2311,6919,30
5
Meani26,41EUR16.05.1917.05.190,11-1,1912,8523,96
5
Obvezniki6,19EUR16.05.1917.05.190,014,598,9122,21
Naložbene kombinacije s skladom NLB Skladi Podjetnike obveznice
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
NLB Skladi - Preudarni50 %
NLB Skladi - Uravnoteženi33.34 %
3
Obvezniki6,32EUR16.05.1917.05.19-0,011,000,925,02
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Austria
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

Brezpla?ni telefon: 080 88 00

8
Delniki98,76EUR17.05.1917.05.190,71-11,9637,3431,64
8
Delniki168,88EUR17.05.1917.05.191,341,4925,7813,69
8
Delniki16,51EUR17.05.1917.05.19-0,72-4,84-21,08-0,84
8
Delniki166,38EUR17.05.1917.05.191,01-10,7320,6521,21
Moji skladi
Primerjava skladov
Pioneer Luksemburg
Tveganje (?)
Vrsta
Vep
 
Obr. datum
Prejeto
Dnevno (%)
1-letni (%)
3-letni (%)
5-letni (%)
Pristop

2
Denarni6,01EUR21.03.1922.03.190,00-1,48-3,84-5,65
6
Delniki8,87EUR16.05.1917.05.190,00-10,2225,6440,13
7
Delniki14,99EUR16.05.1917.05.190,20-11,2051,1170,92
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Eu & Mediterranean
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 234 %
7
Delniki16,98EUR16.05.1917.05.190,95-0,2916,868,22
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Equity
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Dinamična34 %
7
Delniki7,10EUR16.05.1917.05.190,00-20,6710,251,72
6
Delniki165,41EUR16.05.1917.05.191,44-9,939,8629,04
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Select
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Tradicionalna34 %
Košarica PF Dinamična33 %
6
Delniki100,30EUR16.05.1917.05.190,80-3,9125,9347,67
Naložbene kombinacije s skladom PF Top European Players
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena34 %
6
Delniki8,16EUR16.05.1917.05.191,49-6,3111,7815,09
6
Delniki10,78EUR16.05.1917.05.191,0314,5644,7087,80
Naložbene kombinacije s skladom PF Global Multi-Asset
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna34 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
Košarica PF Uravnotežena33 %
5
Meani98,01EUR16.05.1917.05.190,30-0,9512,0621,84
Naložbene kombinacije s skladom PF Emerging Markets Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Uravnotežena 233 %
5
Obvezniki17,21EUR16.05.1917.05.190,359,8318,2046,72
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Bond
Naziv naložbene kombinacije Delež sklada
Košarica PF Konzervativna33 %
Košarica PF Tradicionalna33 %
3
Obvezniki10,20EUR16.05.1917.05.190,200,99-0,877,82
Naložbene kombinacije s skladom PF Euro Strategic Bond
5
Obvezniki95,98EUR16.05.1917.05.19-0,03-1,852,393,92