Če imate pomisleke o piškotkih,
tega lepo prosim
ne prezrite pred nadaljevanjem.
BITCOIN 14:06
1,80 %
8.347,76
CN 13.07
0,37 %
3.060,69
HK 01.11
1,23 %
28.594,06
JP 01.11
1,86 %
22.420,08
RU 18.05
-0,72 %
1.173,14
SI 18.05
-0,30 %
896,10
DE 01.11
1,78 %
13.465,51
UK 01.11
-0,07 %
7.487,96
BR 01.11
-0,26 %
74.115,48
GLD 01.11
0,46 %
121,22
US 01.11
0,15 %
2.579,11

Izračun zavarovalne vsote z uporabo življenjskega kalkulatorja

 

Življenjski kalkulator vam izračuna, kako visoko zavarovalno vsoto potrebujete v primeru situacije (vaše smrti oziroma smrti bližnjega), ki je največkrat osnova tega, da sploh sklepate življenjsko zavarovanje, in sicer;

 

 • Kaj se bo zgodilo z vašo družino, če danes umrete oziroma, kaj se bo zgodilo z vami, če nekdo od vaših najbližjih umre (mož, žena)?
 • Kaj se bo zgodilo z vašim premoženjem?
 • Ali bodo vaši bližnji vsaj po materialni plati lahko prenesli ta neljubi dogodek?

 

Da bi lahko vaši družini in najbližjim v primeru vaše smrti olajšali življenje, morajo pričakovana sredstva, ki bi jih lahko podedovali vsaj delno pokriti vse pričakovane izdatke oziroma vaše današnje in prihodnje dolgove.

 

S primerjavo vsote pričakovanih izdatkov/dolgov, vsote premoženja ter vsote pričakovanih prihodkov izračunane na podlagi vaših vnosov, vam kalkulator pove, kako visoko zavarovalno vsoto potrebujete za solidno družinsko bilanco v primeru smrti.

 

Življenjski kalkulator za izračun zavarovalne vsote

Za izračun zavarovalne vsote v prazna polja vnesite podatke. Bolj kot boste pošteni, realni, bolj natančen bo vaš izračun zavarovalne vsote.

Vse številke vpisujte v EUR brez stotinov.

Vaši podatki >>>

Vaše ime:
Vaša starost
Dosedanja delovna doba v letih
Višina vaše mesečne neto plače skupaj z dodatki (malica, prevoz na delo, ...):

1. otrok >>>

Ime otroka:
Kolikšno mesečno rento naj vaš otrok dobiva po vaši smrti, poleg morebitnih ostalih prejemkov (družinska pokojnina,...):
Starost otroka danes:
Kolikšno mesečno štipendijo želite zagotoviti otroku v primeru vaše smrti za čas študija:
Koliko let naj otrok prejema štipendijo:

Partner oz. drugi družinski člani >>>

Ime partnerja
Delovna doba partnerja
Starost partnerja
Kolikšno mesečno rento naj po vaši smrti dobiva vaš partner (poleg lastnih prejemkov):
Mesečna plača
Koliko časa naj prejema rento (pustite prazno za prejemanje do konca življenja):

1. kredit >>>

Naziv kredita:
Začetna vrednost kredita (ali trenutna, če boste ostala polja pustili prazna), ki ga odplačujete:
Mesečni obrok kredita:
Število vseh obrokov kredita:
Število preostalih obrokov kredita:

Dodatne obveznosti >>>

Enkratni strošek povezan z vašo smrtjo, ki naj se pokrije iz zavarovanja:
Enkratni ostali stroški, ki jih želite prihraniti vašim bližnjim po vaši smrti:

Trenutna sredstva >>>

Višina že sklenjene zavarovalne vsote za primer smrti:
Privarčevana sredstva na banki:
Trenutna sredstva v skladih:
Trenutna vrednost delnic, ki jih imate:
Trenutna vrednost obveznic, ki jih imate:
Vrednost nepremičnin, ki jih lahko po vaši smrti prodajo vaši bližnji in s tem pridobijo ustrezna sredstva:

 

Med izdatke štejemo:

 • Preživnine za otroke do začetka študija,
 • štipendijo za čas študija,
 • rento partnerju,
 • oblikovanje družinskega rezervnega sklada za večjo materialno varnost ter
 • poplačilo vaših kreditov.

 

Vse tiste izdatke, ki se bodo dogajali v prihodnosti, je seveda treba preračunati na današnjo vrednost. Pri tem uporabljamo kot faktor za ohranjanje realne vrednosti pričakovano povprečno stopnjo inflacije.

Med premoženje (družinska bilanca) pa štejemo:

 • Vrednost obstoječega družinskega premoženja,
 • današnjo vrednost vaše pokojnine,
 • partnerjeve plače in pokojnine ter
 • vašo zavarovalno vsoto.

 

Za rast vseh oblik premoženja uporabljamo faktor rasti, ki smo ga izbrali sami.

 

To je prva, osnovna različica življenjskega kalkulatorja. Z njegovo pogosto uporabo in popularnostjo bomo kalkulator nadgrajevali in izboljševali.

Življenjski kalkulator vam omogoča dobro oceno potrebne višine zavarovalnega kritja za primer najhujšega.

Vsekakor pa ta ne izbira zavarovalniških produktov, prav tako tudi ne more nadomestiti celostne finančne obravnave.

Zato vas v sodelovanju s podjetjem i-svetovanje d.o.o. vabimo na neobvezni individualni razgovor s finančnim svetovalcem.

Izpolnite spodnji obrazec ali pokličite na telefon 059 090 220 (vsak delovni dan od 9. do 17. ure)

Ime in priimek:
Telefon:
Želeni termin sestanka:
Vaše dodatno vprašanje/komentar:Varnost podatkov - posredovani podatki, se bodo uporabili in shanili zgolj za namen dogovora glede svetovanja. Podatkise prenašajo preko varne (SSL) povezave, tako da je zaščita zagotovljena.

Objave s področja zavarovanj


Vprašanja in odgovori

Povejte svoje mnenje

Kako so bile vaše naložbe pozicionirane pred zadnjo korekcijo?

 • Večinoma v delnicah.
 • Večinoma v obveznicah.
 • Večinoma v denarju.
 • Nimam naložb.

Glasuj rezultati >>